O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-639 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIO „NAUJOJI LIETUVA“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. R-639

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Laikraščio „Naujoji Lietuva“ redakcija (1941-06-29–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikraščio ,,Naujoji Lietuva“ pirmasis numeris išėjo 1941-06-29 Vilniuje. Laikraštį leido Vilniaus miesto savivaldybė.

„Naujoji Lietuva“ ėjo iki 1944 m. liepos mėn.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Laikraščio ,,Naujoji Lietuva“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Laikraštis spausdino informacinius pranešimus, taip pat lietuvių literatūros kūrinius, tautosaką, vokiečių spaudos vertimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Laikraščio ,,Naujoji Lietuva“ redakcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-11-29 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytos laikraščio ,,Naujoji Lietuva“ redakcijos 3 neaprašytos bylos bei 10 kg pabirų.

1959-10-20 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1966 m., 1967 m., 1995 m. į apyrašą papildomai įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-639 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių administracijos įstaigų nutarimai, pranešimai, atsišaukimai, straipsnių, pranešimų, literatūros kūrinių rankraščiai, informacinių agentūrų biuleteniai, skaitytojų laiškai, sveikinimai, etatų, tarnautojų sąrašai, darbuotojų pažymėjimai, prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 V. Urbonas. Lietuvių laikraštis: Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Vilnius, 1997, psl. 126. Lietuvių enciklopedija. Boston, 1960. T. 20, psl. 76, 77.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:23