O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-640 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIO „GONIEC CODZIENNY“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. R-640

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Laikraščio „Goniec codzienny“ redakcija (1941-07-26–1944 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikraščio ,,Goniec codzienny“ pirmasis numeris išėjo 1941-07-26. Laikraštis buvo leidžiamas Vilniuje, lenkų kalba.

Tiksli laikraščio leidimo pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. laikraštis dar ėjo.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Laikraščio ,,Goniec codzienny“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Laikraštyje buvo spausdinami vokiečių administracijos įstaigų informaciniai pranešimai, pranešimai apie padėtį fronte, straipsnių vertimai iš vokiečių laikraščių.2

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Laikraščio ,,Goniec codzienny“ redakcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-10-08 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas laikraščio ,,Goniec codzienny“ redakcijos fondo 1 apyrašas, 1434 bylos.

1959 m., 1966 m., 1967 m. į apyrašą papildomai įrašyti 22 apskaitos vienetai.

1974 m. fondas buvo pertvarkytas: 28 bylos perduotos archyvo bibliotekai, 5 bylos perkeltos į laikraščio ,,Bielaruski holas“ redakcijos fondą Nr. R-641, 655 bylos sujungtos su kitomis bylomis.

Iš viso fonde Nr. R-640 yra 1 apyrašas, 768 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lenkų, vokiečių kalbomis.

 

Straipsnių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti straipsnių, pranešimų rankraščiai, skelbimų tekstai, iškarpos iš periodinių leidinių.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 768 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Goniec codzienny. 1941 m., Nr. 1, 1944 m., Nr. 898. V. Urbonas. Lietuvių laikraštis: Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Vilnius, 1997, psl. 126.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-634, ap. 2, b. 8, l. 143-145.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:24