O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-816 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR RYŠIŲ MINISTERIJOS SPAUDOS PLATINIMO SUSIVIENIJIMO ,,LIETUVOS SPAUDA“ FONDĄ NR. R-816

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Spaudos platinimo ir ekspedijavimo skyrius (1944-07-23–1955-01-12)

Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo skyrius (1955-01-13–1956 m.)

Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo skyrius ,,Sąjunginė spauda“ (1956 m.–1958-10-30)

Respublikinė direkcija ,,Sąjunginė spauda“ (1958-10-31–1965-06-13)

Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo valdyba ,,Sąjunginė spauda“ (1965-06-14–1984-01-01)

2. Respublikinė mažmeninio pardavimo kontora ,,Sąjunginė spauda“ ([1945-06-06]–1963-03-22)

Respublikinė prenumeratos ir mažmeninio pardavimo kontora ,,Sąjunginė spauda“ (1963-03-23–1963-05-29)

Respublikinė prenumeratos ir mažmeninio pardavimo agentūra ,,Sąjunginė spauda“ (1963-05-30–1973-06-04)

Vilniaus miesto spaudos platinimo skyrius ,,Sąjunginė spauda“ (1973-06-05–1974-02-17)

Respublikinė agentūra ,,Sąjunginė spauda“ (1974-02-18–1984-01-01)

3. Lietuvos TSR ryšių ministerijos respublikinis spaudos platinimo susivienijimas ,,Lietuvos sąjunginė spauda“ (1984-01-01–1989-06-19)

Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo susivienijimas ,,Lietuvos spauda“ (1989-06-20–1990-03-11)

Respublikinis spaudos platinimo susivienijimas ,,Lietuvos spauda“ (1990-03-12–1990-12-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. TSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-07-23 įsakymu Nr. 1 buvo įsteigtas respublikinis Spaudos platinimo ir ekspedijavimo skyrius.1 Skyrius buvo pavaldus Maskvoje veikusiai Centrinei spaudos platinimo ir ekspedijavimo valdybai ir TSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotiniui prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, nuo 1946-03-15 – TSRS ryšių ministerijos įgaliotiniui prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, nuo 1951-01-26 – TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio valdybai Lietuvos TSR.2

Dokumentuose Spaudos platinimo ir ekspedijavimo skyrius dar vadinamas Respublikiniu spaudos platinimo ir ekspedijavimo skyriumi ,,Sąjunginė spauda“.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1955-01-13 įsaku buvo įsteigta Lietuvos TSR ryšių ministerija.3 Ministerijoje veikė ir Spaudos platinimo skyrius.

Nuo 1956 m. Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo skyrius vadinamas Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo skyriumi ,,Sąjunginė spauda“.4 Tiksli skyriaus pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Lietuvos TSR ryšių ministro 1958-10-31 įsakymu Nr. 99 Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo skyrius ,,Sąjunginė spauda“ buvo reorganizuotas į savarankišką įmonę – Respublikinę direkciją ,,Sąjunginė spauda“, pavaldžią Lietuvos TSR ryšių ministerijai.5

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-06-14 potvarkiu Nr. 796-p Respublikinė direkcija ,,Sąjunginė spauda“ pavadinta Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo valdyba ,,Sąjunginė spauda“.6

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1984-01-10 potvarkiu Nr. 13p Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo valdyba ,,Sąjunginė spauda“ nuo 1984-01-01 likviduota.7

2. 1945-06-06 buvo patvirtinti Respublikinės mažmeninio pardavimo kontoros ,,Sąjunginė spauda“ etatai, kurie Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Finansų skyriuje įregistruoti 1945-08-15.8 Tiksli kontoros įsteigimo data nenustatyta.

Respublikinė mažmeninio pardavimo kontora ,,Sąjunginė spauda“ buvo pavaldi Spaudos platinimo ir ekspedijavimo skyriui, vėliau – Spaudos platinimo skyriui.

Lietuvos TSR ryšių ministro 1963-03-23 įsakymu Nr. 39 vietoje Respublikinės mažmeninio pardavimo kontoros ,,Sąjunginė spauda“ buvo įsteigta Respublikinė prenumeratos ir mažmeninio pardavimo kontora ,,Sąjunginė spauda“.

Vadovaujantis TSRS ryšių ministro 1963-05-15 įsakymu Nr. 325, Lietuvos TSR ryšių ministro 1963-05-30 įsakymu Nr. 72 kontora pavadinta Respublikine prenumeratos ir mažmeninio pardavimo agentūra ,,Sąjunginė spauda“.9

Lietuvos TSR ryšių ministro 1973-06-05 įsakymu Nr. 112 Respublikine prenumeratos ir mažmeninio pardavimo agentūra ,,Sąjunginė spauda“ likviduota, jos funkcijas perėmė Vilniaus miesto spaudos platinimo skyrius ,,Sąjunginė spauda“.10

Lietuvos TSR ryšių ministro 1974-02-18 įsakymu Nr. 27 Vilniaus miesto spaudos platinimo skyrius ,,Sąjunginė spauda“ pavadintas Respublikine agentūra ,,Sąjunginė spauda“.11

Agentūra buvo pavaldi Lietuvos TSR ryšių ministerijai, Spaudos platinimo valdybai ,,Sąjunginė spauda“.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1984-01-10 potvarkiu Nr. 13p Respublikinė agentūra ,,Sąjunginė spauda“ nuo 1984-01-01 likviduota.12

3. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1984-01-10 potvarkiu Nr. 13p nuo 1984-01-01įsteigtas Lietuvos TSR ryšių ministerijos respublikinis spaudos platinimo susivienijimas ,,Lietuvos sąjunginė spauda“. Susivienijimas įsteigtas Lietuvos TSR ryšių ministerijos spaudos platinimo valdybos ,,Sąjunginė spauda“ ir Respublikinės agentūros ,,Sąjunginė spauda“ pagrindu. Lietuvos TSR ryšių ministerijos 1984-01-30 įsakymu Nr. 22 patvirtinti susivienijimo nuostatai.

Susivienijimas buvo pavaldus Lietuvos TSR ryšių ministerijai.13

Lietuvos TSR ryšių ministro 1989-06-20 įsakymu Nr. 49 Lietuvos TSR ryšių ministerijos respublikinis spaudos platinimo susivienijimas ,,Lietuvos sąjunginė spauda“ pavadintas Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo susivienijimu ,,Lietuvos spauda“.14

1990-03-11 atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo susivienijimas ,,Lietuvos spauda“ pavadintas Respublikiniu spaudos platinimo susivienijimu ,,Lietuvos spauda“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-11-26 nutarimu Nr. 358, Lietuvos Respublikos ryšių ministro 1990-12-14 įsakymu Nr. 111 Respublikinis spaudos platinimo susivienijimas ,,Lietuvos spauda“ nuo 1991-01-01 pertvarkytas į Valstybinę spaudos platinimo įmonę ,,Lietuvos spauda“.15

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Spaudos platinimo ir ekspedijavimo skyrius organizavo periodinių leidinių platinimą prenumeratoriams, ,,Sąjunginės spaudos“ ir ryšių įmonių aprūpinimą ir prekybą spauda, neperiodiniais leidiniais, kanceliarinėmis prekėmis, pašto ženklais.

Lietuvos TSR ryšių ministerijos spaudos platinimo skyrius ,,Sąjunginė spauda“, vėliau – Respublikinė direkcija ,,Sąjunginė spauda“, Spaudos platinimo valdyba ,,Sąjunginė spauda“ organizavo periodinių leidinių prenumeratą ir pardavimą, neperiodinių leidinių, pašto ženklų, filatelijos reikmenų pardavimą.

2. Respublikinė agentūra ,,Sąjunginė spauda“ aprūpindavo ,,Sąjunginės spaudos“ mažmeninės prekybos įmones periodiniais ir neperiodiniais leidiniais bei organizavo prekybą jais.

3. LTSR ryšių ministerijos respublikinio spaudos platinimo susivienijimo ,,Lietuvos sąjunginė spauda“, vėliau – Spaudos platinimo susivienijimo ,,Lietuvos spauda“ uždavinys buvo aprūpinti gyventojus periodiniais leidiniais, filatelija.

Susivienijimas organizavo periodinės spaudos prenumeratą ir pardavimą, aprūpindavo ,,Lietuvos spaudos“ mažmeninės prekybos tinklą periodiniais ir neperiodiniais leidiniais, filatelijos, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 2001-12-10 iš akcinės bendrovės ,,Lietuvos spauda“ perėmė Respublikinio spaudos platinimo susivienijimo ,,Lietuvos sąjunginė spauda“ 655 bylas ir Respublikinės agentūros ,,Sąjunginė spauda“ 21 bylą su apyrašais.

LCVA buvo sudarytas jungtinis Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo susivienijimo ,,Lietuvos spauda“ fondas Nr. R-816, iš akcinės bendrovės ,,Lietuvos spauda“ perimti apyrašai peršifruoti.

Iš viso fonde Nr. R-816 yra 3 apyrašai, 676 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo valdybos ,,Sąjunginė spauda“ veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai, Spaudos platinimo ir ekspedijavimo skyriaus tipiniai nuostatai, pažymos ir pranešimai apie periodinės spaudos prenumeratą, darbo ataskaitos, valdybos ir jai pavaldžių įstaigų darbo planai, sąmatos, etatų sąrašai, metų balansai, spaudos kioskų darbuotojų respublikinio sąskrydžio dokumentai, susirašinėjimo filatelistų aprūpinimo pašto ženklais, filatelijos reikmenimis, spaudos platintojo dienų organizavimo, planavimo, finansų klausimais dokumentai, žinios apie darbuotojus, statistinės ataskaitos apie personalą, laikraščių ir žurnalų tiražų suvestinės, prenumeruojamų leidinių apskaitos žurnalai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 580 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1983 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

Respublikinės agentūros ,,Sąjunginė spauda“ veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti agentūros viršininko įsakymai, sąmatos, etatų sąrašai, metų ir likvidacinis balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1975–1984 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo susivienijimo ,,Lietuvos spauda“ veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti susivienijimo nuostatai, viršininko įsakymai, susivienijimo darbo planai,veiklos ataskaitos, sąmatos, etatų sąrašai, metų balansai,statistinės ataskaitos apie leidinių prenumeratą, personalą, nelaimingus atsitikimus gamyboje, piliečių skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1984–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1013, ap. 1, b. 3, l. 2;

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189; R-816, ap. 1, b. 12, l. 10; F. R-1013, ap. 1, b. 306, l. 129.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 74, l. 1.

4 LCVA. F. R-816, ap. 1, b. 92.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 466, l. 185, 191; F. R-1014, ap. 4, b. 185, l. 207.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 831, l. 84.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1461, l. 33.

8 LCVA. F. R-816, ap. 1, b. 2, l. 6.

9 LCVA. F. R-1014, ap. 4, b. 486, l. 82, 142.

10 LCVA. F. R-1014, ap. 4, b. 1053, l. 272.

11 LCVA. F. R-1014, ap. 4, b. 1125, l. 60.

12 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1461, l. 33.

13 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1461, l. 33; F. R-816, ap. 3, b. 2.

14 LCVA. F. R-1014, ap. 4, b. 2122, l. 77, 78.

15 LCVA. F. R-1014, ap. 4, b. 2144, l. 181-186.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:41