O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-851 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽURNALO „MŪSŲ ŽODIS“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. R-851

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Žurnalo „Mūsų žodis“ redakcija (1958-11-15–[1990 m.])

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Žurnalas ,,Mūsų žodis“ pradėtas leisti vadovaujantis Lietuvos TSR aklųjų draugijos Centro valdybos prezidiumo 1958-09-11 nutarimu Nr. 100. Žurnalo redakcija veiklą pradėjo 1958-11-15,1 pirmasis žurnalo numeris išėjo 1959 m. sausio mėn.

Žurnalą leido Lietuvos TSR aklųjų draugija, nuo 1989 m. lapkričio mėn. – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.

1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, žurnalas „Mūsų žodis“ buvo leidžiamas toliau.2

Sudarytojo funkcijos

Žurnalo „Mūsų žodis“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Žurnalas rašė apie aklųjų gyvenimą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos veiklą, spausdino straipsnius visuomeninio, politinio, kultūrinio gyvenimo, buities temomis.

Žurnalas buvo leidžiamas reginčiųjų raštu bei Brailio raštu.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių individualios įmonės ,,Mūsų žodis“ 2000-09-21 perėmė žurnalo ,,Mūsų žodis“ redakcijos 79 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 įrašyti 54, apyraše Nr. 2 – 25 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-851 yra 2 apyrašai, 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Žurnalo „Mūsų žodis“ redakcijos 1959–1962 m. veiklos dokumentų yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos leidyklos ,,Versmė“ fondo Nr. R-844 apyraše Nr. 1.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti redaktoriaus įsakymai, redakcijos kolegijos posėdžių protokolai, veiklos planai, žurnalo ,,Aklųjų gyvenimas“ (,,Жизнь слепых“) redakcijos veiklos planas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Straipsnių bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti autoriniai ir redaguoti rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1990 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais, Brailio raštas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-844, ap. 1, b. 1, l. 29.

2 LCVA. Fondo Nr. R-851 byla. Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997 m., psl. 347. www.lass.lt/

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-22 09:29