O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-900 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽURNALO „MOKSLAS IR GYVENIMAS“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. R-900

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ redakcija (1957 m.–[1990 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos Valdybos prezidiumo 1957-04-04 posėdyje buvo patvirtinti žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ sąmatos ir redakcijos etatų projektai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-08-01 potvarkiu Nr. 1152-p patvirtinti žurnalo ,,Mokslas ir gyvenimas“ etatų sąrašas ir sąmata. 1957 m. spalio mėn. išėjo pirmasis žurnalo numeris.1

Žurnalą leido Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugija, nuo 1963-07-04 –Lietuvos TSR ,,Žinijos“ draugija, nuo 1989-12-07 – Lietuvos ,,Žinijos“ draugija.2

1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, žurnalas „Mokslas ir gyvenimas“ buvo leidžiamas toliau.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Žurnalas spausdino mokslo populiarinimo straipsnius, supažindino su mokslo ir technikos naujienomis, rašė mokslo ir technikos istorijos temomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš UAB ,,Mokslas ir gyvenimas“ 2001-11-28 perėmė žurnalo ,,Mokslas ir gyvenimas“ redakcijos 447 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, 2, 5: apyraše Nr. 1 įrašytas 51, apyraše Nr. 2 – 368, apyraše Nr. 5 – 28 apskaitos vienetai.

2002-03-25 LCVA iš Lietuvos ,,Žinijos“ draugijos perėmė 34 žurnalo redakcijos bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-900 yra 3 apyrašai, 481 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1986 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti redaktoriaus įsakymai, redakcijos kolegijos posėdžių, skaitytojų konferencijų protokolai, žurnalo planai, susirašinėjimo su įstaigomis, žurnalo bendradarbiais ir skaitytojais žurnalo veiklos, straipsniųpublikavimo bei gvildentų temų klausimais dokumentai, skaitytojų laiškai ir redakcijos atsakymai į skaitytojų klausimus, profsąjungos narių susirinkimų, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 85 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1986 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Straipsnių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti straipsnių rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 368 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1986 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Profsąjungos grupės veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti profsąjungos narių susirinkimų, vietos komiteto posėdžių protokolai, statistinės ataskaitos apie profsąjungos narių skaičių, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1979 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 443, l. 337; F. R-553, ap. 1, b. 123, l. 108. Fondo Nr. R-900 byla. Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997 m., psl. 335.

2 LCVA. F. R-553, ap. 1, b. 224, l. 15; F. R-553, ap. 1, b. 994, l. 1, 152.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:45