O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-902 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽURNALO „STATYBA IR ARCHITEKTŪRA“ REDAKCINĖS LEIDYBINĖS GRUPĖS FONDĄ NR. R-902

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žurnalo „Statyba ir architektūra“ redakcinė leidybinė grupė (1970-11-05–[1990 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto pirmininko 1970-11-04 įsakymu Nr. 176 nuo 1970-11-05 buvo įsteigta mėnesinio leidinio ,,Statyba ir architektūra“ redakcinė leidybinė grupė.1

Grupė buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybiniam statybos reikalų komitetui, vėliau – Lietuvos TSR valstybiniam statybos reikalų komitetui, Lietuvos TSR valstybiniam statybos komitetui.

1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, žurnalas „Statyba ir architektūra“ buvo leidžiamas toliau.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Redakcinė leidybinė grupė rengė ,,Statybos ir architektūros“ žurnalui medžiagą, rūpinosi žurnalo finansavimu, leidimu ir platinimu. Žurnalas rašė statybos, architektūros temomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš UAB ,,Statyba ir architektūra“ 2000-07-19 perėmė žurnalo ,,Statyba ir architektūra“ 173 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 įrašyti 143 apskaitos vienetai, apyraše Nr. 2 – 30 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-902 yra 2 apyrašai, 173 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1970–1991 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra žurnalo ,,Statyba ir architektūra“ redakcijos 1991 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti redakcinės kolegijos, redakcijos valdybos, stebėtojų tarybos posėdžių protokolai, žurnalo darbuotojų pasitarimų protokolai, redakcijos teminiai planai, profsąjungos narių susirinkimų, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, redakcijos pastato statybos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1970–1991 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Straipsnių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti straipsnių rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1970–1991 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-545, ap. 1, b. 1454, l. 181.

2 LCVA. Fondo Nr. R-902 byla. Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997 m., psl. 471.   

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:46