O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-925 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽURNALO „MOKSLAS IR TECHNIKA“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. R-925

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žurnalo „Mokslas ir technika“ redakcija (1959-05-14–[1990 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žurnalas ,,Mokslas ir technika“ pradėtas leisti vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1959-05-14 nutarimu Nr. 250 ,,Dėl žurnalo ,,Mokslas ir technika“ įsteigimo“. Pirmasis žurnalo numeris išėjo 1959 m. liepos mėn.

,,Mokslas ir technika“ buvo Valstybinio mokslinio technikos komiteto, Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos, Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir Respublikinės mokslinių-techninių draugijų tarybos, nuo 1966 m. – Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir Mokslinių-techninių draugijų Lietuvos respublikinės tarybos žurnalas. Nuo 1966 m. žurnalo leidybinę, finansinę veiklą tvarkė Laikraščių ir žurnalų susivienijimas ,,Periodika“.1

1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, žurnalas „Mokslas ir technika“ buvo leidžiamas toliau.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žurnalo „Mokslas ir technika“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Žurnale buvo nagrinėjamos įvairių ūkio sričių, mokslo problemos, rašoma apie Lietuvos mokslininkų darbus ir jų pritaikymą, supažindinama su mokslo, technikos, ryšių, transporto, energetikos ir kitomis naujienomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš UAB ,,Mokslas ir technika“ 2001-07-31 perėmė žurnalo ,,Mokslas ir technika“ redakcijos 599 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 įrašyti 138, apyraše Nr. 2 – 461 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-925 yra 2 apyrašai, 599 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti redaktoriaus įsakymai, redakcijos kolegijos posėdžių protokolai, redakcijos veiklos ataskaitos, žurnalo planai, žurnalo paskelbtų konkursų dokumentai, profsąjungos narių susirinkimų, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 138 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Straipsnių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti straipsnių rankraščiai, nuotraukos, piešiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 461 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1990 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais, piešinys, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 1, b. 491, l. 306. Fondo Nr. R-925 byla. Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997 m., psl. 335. www.mokslasirtechnika.lt/

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:48