O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-941 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIŲ IR ŽURNALŲ SUSIVIENIJIMO „PERIODIKA“ FONDĄ NR. R-941

2008-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Laikraščių ir žurnalų leidimo grupė (1966-07-01–1967-12-31)

Laikraščių ir žurnalų susivienijimas ,,Periodika“ (1968-01-01–1990-11-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (toliau – LTSR MT) 1966-06-30 potvarkiu Nr. 850-p ir LTSR MT Valstybinio spaudos komiteto 1966-06-30 įsakymu Nr. 30 Laikraščių ir žurnalų leidimo grupė nuo 1966-07-01 buvo atskirta nuo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto Laikraščių-žurnalų leidyklos ir spaustuvės ir perduota LTSR MT Valstybiniam spaudos komitetui kaip savarankiška ūkiskaitinė organizacija.1

Laikraščių ir žurnalų leidimo grupės žinioje buvo 13 respublikinių žurnalų ir 5 respublikinių laikraščių redakcijos bei 4 miestų ir 44 rajonų laikraščių redakcijos.

LTSR MT Valstybinio spaudos komiteto pirmininko 1968-01-04 įsakymu Nr. 4, vadovaujantis LTSR MT 1967-12-16 potvarkiu Nr. 1274-p, Laikraščių ir žurnalų leidimo grupė nuo 1968-01-01 buvo pertvarkyta į ūkiskaitinį Laikraščių ir žurnalų susivienijimą ,,Periodika“.2

Susivienijimas buvo pavaldus LTSR MT Valstybiniam spaudos komitetui, nuo 1973-03-15 - LTSR MT Valstybiniam leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetui, nuo 1978-09-05 – Lietuvos TSR Valstybiniam leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetui.3

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-11-26 nutarimu Nr. 358 Laikraščių ir žurnalų susivienijimas ,,Periodika“ buvo pertvarkytas į Valstybinę leidyklą ,,Periodika“.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Laikraščių ir žurnalų leidimo grupė, vėliau Laikraščių ir žurnalų susivienijimas ,,Periodika“, organizavo respublikinių laikraščių ir žurnalų leidybą, vadovavo respublikinių bei miestų ir rajonų leidinių administracinei, ūkinei ir finansinei veiklai.

Susivienijimas tvirtino pavaldžių redakcijų planus, laikraščių ir žurnalų išleidimo grafikus, tikrino laikraščių ir žurnalų kokybę, nustatė leidinių tiražus, organizavo jų reklamą, rūpinosi žurnalistų ruošimu, kvalifikacijos kėlimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2002-03-07 ir 2002-09-26 iš UAB leidyklos ,,Margi raštai“ perėmė 158 Laikraščių ir žurnalų susivienijimo ,,Periodika“ bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-941 yra 1 apyrašas, 158 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1966–1990 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susivienijimo direktoriaus įsakymai, redaktorių tarybos, darbo kolektyvo tarybos ir jos prezidiumo posėdžių protokolai, gamybinių susirinkimų, pasitarimų protokolai, veiklos ataskaitos, pažymos apie laikraščių ir žurnalų išleidimą, darbuotojų 1989-01-10 konferencijos medžiaga, susirašinėjimo laikraščių ir žurnalų leidimo, apipavidalinimo, personalo, ūkio klausimais dokumentai, etatų sąrašai, ataskaitos apie administracijos darbuotojų skaičių ir pareigas, finansų dokumentai, profsąjungos organizacijos narių susirinkimų, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, statistinės ataskaitos apie profsąjungos narius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 158 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1966–1990 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 876, l. 156; F. R-577, ap. 1, b. 61, l. 87; F. R-941, ap. 1, b. 4, l. 2.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 923, l. 87; F. R-577, ap. 1, b. 100, l. 4; F. R-577, ap. 1, b. 205, l. 60.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 312, l. 261; b. 438, l. 11; F. R-577, ap. 1, b. 205, l. 60.

4 Fondo Nr. R-941 byla. www.3.lrs.lt/   

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:49