O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-188 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽOSIOS ŽVEJYBOS TRESTO FONDĄ NR. R-188

2009-06-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mažosios žuvininkystės trestas (1945 m. [rugpjūčio mėn.]–1954 m.)

Mažosios žvejybos trestas (1954 m.–1958-06-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1945-07-23 nutarimu Nr. 145-s „Dėl priemonių atkurti ir vystyti Lietuvos TSR žuvies pramonę“ Lietuvos TSR žuvies pramonės liaudies komisariatas buvo įpareigotas iki 1945-08-01 įsteigti Mažosios žuvininkystės trestą.[1] Tiksli tresto veiklos pradžios data nenustatyta. Trestas veikė Kaune, buvo pavaldus Lietuvos TSR žuvies pramonės liaudies komisariatui, o nuo 1946 m. – Lietuvos TSR žuvies pramonės ministerijai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-17 nutarimu Nr. 432 trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijai.[2] Trestas veikė Vilniuje.

Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministras 1953-06-30 įsakymu Nr. 286 patvirtino Mažosios žuvininkystės tresto įstatus.[3]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-10-12 nutarimu Nr. 788 trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijai.[4]

Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministras 1953-12-01 įsakymu Nr. 213 patvirtino Mažosios žuvininkystės tresto įstatus.[5]

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, 1953-06-30 ir 1953-12-01 Mažosios žuvininkystės tresto įstatais.

Mažosios žuvininkystės trestas dokumentuose nuo 1954 m. vadinamas Mažosios žvejybos trestu.[6]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-05-15 nutarimu Nr. 309 trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR žuvies pramonės ministerijai.[7] Nuo 1957-07-01 trestas pavaldus Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Žuvies pramonės valdybai.[8]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1958-04-25 nutarimu Nr. 166 ir Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos 1958-05-09 nutarimu Nr. 73 Mažosios žvejybos tresto, Neringos motorinės žvejybos stoties ir Klaipėdos žuvies kombinato Nidos žuvies įmonės bazėje organizuota Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba. Mažosios žvejybos tresto valdytojo paskutinis įsakymas išleistas 1958-06-20.[9]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas vadovavo Vilniaus, Rusnės, Kauno, Zarasų žuvies įmonių, valstybinių karpių ir ančių auginimo ūkių, Vilniaus šaldytuvų, Jurbarko valstybinės žvejybos bazės, žuvies rūkymo ir kulinarijos fabriko ,,Baltika“ veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. gegužės mėn. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 311 Mažosios žvejybos tresto bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1978 m., 1982 m., 1997 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-188 yra 2 apyrašai, 340 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tresto įstatai, valdytojo įsakymai, susirašinėjimo veiklos, tresto reorganizavimo, finansų klausimais dokumentai, įmonių gamybinių susirinkimų protokolai, įmonių priėmimo-perdavimo ir revizijų aktai, žinios ir pranešimai apie žuvies ūkio padėtį, žuvies perdirbimo fabrikų veiklą, dokumentai apie žuvies ūkio reorganizavimą, socialistinį lenktyniavimą, kolūkių premijavimą ir kapitalines statybas, tresto ir įmonių metų balansai, ketvirčių planai, veiklos metų, mėnesių ataskaitos, tresto ir žuvų ūkių išlaidų sąmatos, tresto, žuvies pramonės įmonių etatų, respublikinės ir vietinės reikšmės žuvies telkinių, ežerų, ūkių sąrašai, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, asmens sąskaitų kortelės.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 314 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tresto darbininkų ir tarnautojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 12, b. 7, l. 43-47;
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 299, l. 270-272.
[3] LCVA. F. R-188, ap. 1, b. 155, l. 2.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 306, l. 277.
[5] LCVA. F. R-188, ap. 1, b. 153, l. 1.
[6] LCVA. F. R-188, ap. 1, b. 155, l. 32.
[7] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 335, l. 43-46.
[8] LCVA. F. R-188, ap. 1, b. 263, l. 89; F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 223-224.
[9] LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 40, l. 247; F. R-188, ap. 1, b. 278, l. 135.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:29