O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-189 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽVEJŲ KOLŪKIŲ IR MOTORINIŲ ŽVEJYBOS STOČIŲ VALDYBOS FONDĄ NR. R-189

2009-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos respublikinės žvejų sąjungos Organizacinis biuras (Организационное бюро Литовского республиканского „РЫБАКСОЮЗ“) (1948-03-23–1950 m. kovo mėn.)

Lietuvos respublikinės žvejų sąjungos valdyba (Управление Литовского республиканского „РЫБАКСОЮЗ“) (1950 m. kovo mėn.–1951 m. balandžio mėn.)

Lietuvos respublikinės žvejų kolūkių sąjungos valdyba (Управление Литовского республиканского „РЫБАККОЛХОЗСОЮЗ“) (1951 m. balandžio mėn.–1956-07-31)

Žvejų kolūkių ir motorinių žvejybos stočių valdyba (Управление по делам рыболовецких колхозов и моторно-рыболовных станций) (1956-08-01–[1958 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

TSRS vakarų rajonų žuvies pramonės ministerijos 1948-03-23 įsakymu Nr. 97 „Dėl Lietuvos žvejų sąjungos organizavimo“ buvo įsteigtas Lietuvos respublikinės žvejų sąjungos Organizacinis biuras,[1] kuris buvo pavaldus Lietuvos TSR žuvies pramonės ministerijai.

1950 m. kovo mėn. Lietuvos respublikinės žvejų sąjungos Organizacinis biuras pavadintas Lietuvos respublikinės žvejų sąjungos valdyba.

Nuo 1951 m. balandžio mėn. Lietuvos respublikinės žvejų sąjungos valdyba įsakymuose vadinama Lietuvos respublikinės žvejų kolūkių sąjungos valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-08-01 nutarimu Nr. 367 Lietuvos respublikinė žvejų kolūkių sąjunga buvo likviduota. Lietuvos respublikinės žvejų kolūkių sąjungos valdybos pagrindu buvo organizuota Žvejų kolūkių ir motorinių žvejybos stočių valdyba.[2] Valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR žuvies pramonės ministerijai.

Nuo 1957-06-06 Žvejų kolūkių ir motorinių žvejybos stočių valdyba tapo pavaldi Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Žuvies pramonės valdybai.[3]

Tiksli data, kada Žvejų kolūkių ir motorinių žvejybos stočių valdyba baigė veiklą, nenustatyta. 1958 m. valdyba dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos respublikinės žvejų sąjungos Organizacinis biuras – Žvejų kolūkių ir motorinių žvejybos stočių valdyba vadovavo žvejų artelių, kooperatinių žvejybos draugijų,  žvejų kolūkių bei motorinių žvejybos stočių veiklai, rūpinosi žuvies sugavimo valstybinio plano vykdymu, žvejų-kolūkiečių darbo našumo kėlimu, kontroliavo kaip laikomasi Žvejų artelės įstatų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966 m. gegužės mėn. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 99 Žvejų kolūkių ir motorinių žvejybos stočių valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

1983-05-03 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytos 2 bylos.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – Žvejų kolūkių ir motorinių žvejybos stočių valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-189 yra 1 apyrašas, 101 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR žuvies pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos ir personalo klausimais, valdybos prezidiumo posėdžių protokolai, gamybos planai, artelių ir kolūkių žuvies sugavimo planai, darbo ataskaitos, žvejų kolūkių veiklos patikrinimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kapitalinės statybos dokumentai, algų žiniaraščiai, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 101 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-189, ap. 1, b. 1, l. 149.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 400, l. 523.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:30