O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-407 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽUVIES CENTRALĖS ZARASŲ SKYRIAUS FONDĄ NR. R-407

2010-03-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė žuvies bazė Nr. 4 Zarasuose (1941-08-15–1942 m. kovo mėn.)

Žuvies centralės Zarasų skyrius (Fischzentrale. Filiale in Ossersee) (1942 m. kovo mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinė žuvies bazė Nr. 4 Zarasuose įsteigta 1941-08-15,[1] veiklą pradėjo 1941-09-01. Valstybinės žuvies bazės Nr. 4 Zarasuose veiklą prižiūrėjo Valstybinis žuvies trestas.

Valstybinį žuvies trestą 1942 m. kovo mėn. pavadinus Žuvies centrale, Valstybinė žuvies bazė Nr. 4 Zarasuose pavadinta Žuvies centralės Zarasų skyriumi.[2] Tiksli data, kada bazė pakeitė pavadinimą, nenustatyta.

Žuvies centralės Zarasų skyriaus veiklą prižiūrėjo Žuvies centralė ir Rytų centrinės prekybos bendrovės patikėtinis (Treuhandbetrieb der Zentral-Handelsgesellschaft Ost).

Žuvies centralės Zarasų skyriaus blankuose nuo 1942 m. lapkričio mėn. vartojamas Treuhandbetrieb der Zentral-Handelsgesellschaft Ost Žuvies centralės Zarasų skyriaus pavadinimas.[3]

Tiksli data, kada 1944 m. Žuvies centralės Zarasų skyrius baigė veiklą, nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. skyrius dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė žuvies bazė Nr. 4, Žuvies centralės Zarasų skyrius organizavo žvejybą Zarasų apylinkėse, prižiūrėjo žvejybos ūkių, žvejų grupių, artelių veiklą, supirko ir realizavo žuvis, sudarė sutartis su žvejų grupėmis, išdavė leidimus žvejoti, laikė žuvų supirkimo punktus, krautuves, sandėlį.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-11-01 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 135 Žuvies centralės Zarasų skyriaus fondo Nr. 8 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1974 m. fondas Nr. 8 peršifruotas į Nr. R-407.

Iš viso fonde Nr. R-407 yra 2 apyrašai, 135 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Valstybinės žuvies bazės Nr. 4 Zarasuose, Žuvies centralės Zarasų skyriaus susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis, žuvų bazėmis, artelėmis, žvejybos ūkiais, apskrities įstaigomis veiklos klausimais dokumentai,

prekybos sutartys su žvejybos ūkiais, statistinės žinios apie sugautas žuvis, žinios apie skyriaus teritorijoje esančius vandens telkinius, žvejybos ūkius ir grupes, mėnesių balansai,

žvejams išduotų pažymėjimų registracijos knygos, premijų ir ženklų paskirstymo, medžiagų apskaitos knygos, turto ir inventoriaus bylos,

Zarasų skyriaus darbuotojų, žvejų profesinės sąjungos narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Valstybinės žuvies bazės Nr. 4 Zarasuose, Žuvies centralės Zarasų skyriaus susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, žinios apie tarnautojus, sutartys su žvejybos ūkiais, žvejų grupėmis, darbuotojų atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir žvejybos ūkių ir grupių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-407, ap. 1, b. 15, l. 63; ap. 2, b. 3, l. 10 a. p.
[2] LCVA. F. R-407, ap. 1, b. 17, l. 55; b. 15, l. 120; b. 10, l. 74.
[3] LCVA. F. R-407, ap. 1, b. 10, l. 196 – 197; b. 14, l. 35; b. 21, l. 2.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:31