O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-527 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS VALSTYBINIO-KOOPERATINIO ŽUVININKYSTĖS SUSIVIENIJIMO FONDĄ NR. R-527

2009-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba (1958-05-09–1961-06-27)

Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba (1961-06-28–1962-03-28)

Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba (1962-03-29–1962-09-16)

Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1962-09-17–1964-08-30)

Vidaus vandenų žuvininkystės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1964-08-31–1965-10-19)

Žuvininkystės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1965-10-20–1986-01-02)

Lietuvos TSR valstybinis žuvininkystės komitetas (1986-01-03–1988-05-26)

Valstybinis-kooperatinis žuvininkystės susivienijimas (1988-07-01–1989-09-07)

Lietuvos valstybinis-kooperatinis žuvininkystės susivienijimas (1989-09-08–1991-01-07)

Asociacija „Žuvininkystė“ (1991-01-08–1991-05-07)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos 1958-05-09 nutarimu Nr. 73 „Dėl Vidaus vandenų eksploatacijos valdybos organizavimo“ Mažosios žvejybos tresto, Neringos motorinės žvejybos stoties ir Klaipėdos žuvies kombinato Nidos žuvies įmonės pagrindu buvo organizuota Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba.1

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-06-28 nutarimu Nr. 384 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Vidaus vandenų eksploatacijos valdybos perdavimo Vyriausiajai tarybinių ūkių valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos“ Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba pavadinta Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba.2

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962-03-29 nutarimu Nr. 210 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio valdymo pertvarkymo“ Vyriausioji tarybinių ūkių valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo panaikinta, Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba tapo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijai.3

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962-09-17 nutarimu Nr. 593 „Dėl priemonių žuvivaisai toliau vystyti ir žuvies sugavimui respublikos vidaus vandenyse didinti“Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Vidaus vandenų eksploatacijos valdybos pagrindu įsteigta Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.4

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1964-08-31 nutarimu Nr. 388 „Dėl Vidaus vandenų eksploatacijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkymo“ Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkyta į Vidaus vandenų žuvininkystės valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.5

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 „Dėl pramonės valdymo gerinimo“ Vidaus vandenų žuvininkystės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo pertvarkyta į Žuvininkystės valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.6

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1986-01-03 įsaku Nr. XI-608 Žuvininkystės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo pertvarkyta į Lietuvos TSR valstybinį žuvininkystės komitetą.7

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku Nr. XI-2353 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR valstybinis žuvininkystės komitetas buvo panaikintas, jo funkcijas perėmė Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas.8

Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas 1988-07-13 įsakymu Nr. 277 pritarė žuvininkystės ūkių, žuvivaisos įmonių, Technologinio projektavimo konstravimo biuro, Jungtinės žuvininkystės ūkių objektų statybos direkcijos ir Centrinės žuvivaisos laboratorijos darbo kolektyvų pasiūlymui nuo 1988-07-01 įsteigti Valstybinį-kooperatinį žuvininkystės susivienijimą.9

Susivienijimas buvo pavaldus Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989-09-08 potvarkiu Nr. 181p Lietuvos valstybiniam-kooperatiniam žuvininkystės susivienijimui buvo suteiktas savarankiškumo statusas,10 o 1989-09-29 nutarimu Nr. 206 įregistruoti Lietuvos valstybinio-kooperatinio žuvininkystės susivienijimo įstatai.11

Nuo 1990 m. spalio mėn. Lietuvos valstybinis-kooperatinis žuvininkystės susivienijimas tapo pavaldus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-11-26 nutarimu Nr. 358 „Dėl gamybinių susivienijimų reorganizavimo (likvidavimo)“ ir Asociacijos „Žuvininkystė“ narių steigėjų 1991-01-08 konferencijos nutarimu Lietuvos valstybinis-kooperatinis žuvininkystės susivienijimas buvo likviduotas ir įsteigta Asociacija „Žuvininkystė“.12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1991-05-06 įsakymu Nr. 118 ir Asociacijos „Žuvininkystė“ direktorių tarybos 1991-05-07 posėdžio nutarimu Nr. 5 „Dėl Asociacijos „Žuvininkystė“ likvidavimo“ Asociacija „Žuvininkystė“ buvo likviduota.13

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vidaus vandenų eksploatacijos valdyba, Vidaus vandenų žuvininkystės valdyba buvo atsakinga už žuvininkystės vystymą respublikos vidaus vandenyse, žuvies atsargų reprodukciją, rūpinosi žuvies produkcijos gamyba ir kokybe.

Žuvininkystės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR valstybinis žuvininkystės komitetas vadovavo žuvininkystei respublikos vidaus vandenyse ir Baltijos jūros pakrantės zonoje, buvo atsakingas už valstybinio plano užduočių vykdymą, žuvininkystės būklę ir jos tolesnį vystymą, mokslinę techninę pažangą bei gaminamos produkcijos kokybę, kontroliavo kaip laikomasi žvejybos Lietuvos TSR vidaus vandenyse taisyklių, rūpinosi žuvų atsargų reprodukcija, kontroliavo pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklą.

Lietuvos valstybinis-kooperatinis žuvininkystės susivienijimas, Asociacija „Žuvininkystė“ buvo atsakinga už vidaus vandenų žuvininkystės vystymą bei žvejybą Baltijos jūros pakrantėje, siekiant patenkinti respublikos gyventojų gyvos, atšaldytos bei rūkytos žuvies poreikius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1987-09-18 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR valstybinio žuvininkystės komiteto perėmė 404 Žuvininkystės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1988-07-07 LCVA iš Lietuvos TSR valstybinio žuvininkystės komiteto perėmė 608 bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

1988-08-12 LCVA iš Valstybinio-kooperatinio žuvininkystės susivienijimo perėmė 39 Lietuvos TSR valstybinio žuvininkystės komiteto bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s.

1991-06-26 Lietuvos valstybinis archyvas iš Asociacijos „Žuvininkystė“ perėmė 227 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1994-06-06 apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-527 yra 2 apyrašai, 1278 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos, komiteto, susivienijimo, asociacijos įsakymai veiklos klausimais, Technikinės-ekonominės tarybos, Kolegijos ir Direktorių tarybos posėdžių protokolai, žuvininkystės aktyvo pasitarimų protokolai, darbo jėgos, finansų ir ūkio veiklos planai, metų vidaus vandenų įžuvinimo planai, žuvies sugavimo ir produkcijos gamybos planai bei plano įvykdymo ataskaitos, metų vidaus vandenų įžuvinimo, įvėžinimo, tvenkinių naudojimo ataskaitos, laivyno būklės ataskaitos, tvenkinių fondo panaudojimo ir projektavimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai ir išlaidų sąmatos, ataskaitos apie kadrus ir nelaimingus atsitikimus gamyboje, kapitalinės statybos, racionalizacinių pasiūlymų, naujos technikos įdiegimo ir darbo apsaugos dokumentai, metų balansai, žvejybos Baltijos jūroje ir Kuršių mariose dokumentai, pažymos apie tvenkinių sanitarinę būklę, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai,

dokumentai apie Asociacijos ,,Žuvininkystė“ likvidavimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1239 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko ir komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, slaptų bylų ir dokumentų priėmimo-perdavimo bei naikinimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptų bylų nomenklatūros ir apskaitos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1988 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-239, ap. 7, b. 40, l. 247.

2 LCVA. F. R-754, ap. 2, b. 2037, l. 32 a.p.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 623, l. 147.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 639, l. 46.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 762, l. 50.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

7 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 686, l. 61.

8 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.

9 LCVA. F. R-746, ap. 1, b. 95, l. 112.

10 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1603, l. 86.

11 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1594, l. 65.

12 LCVA. F. R-527, ap. 1, b. 1233, l. 3.

13 LCVA. F. R-527, ap. 1, b. 1242, l. 1.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:32