O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-612 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAUKŠTININKYSTĖS GAMYBINIO SUSIVIENIJIMO FONDĄ NR. R-612

2010-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Paukštininkystės gamybinis susivienijimas (1988-07-05–1991-08-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1988-07-05 Paukštininkystės gamybinio susivienijimo dalyvių konferencijoje buvo įsteigtas Paukštininkystės gamybinis susivienijimas (protokolas Nr. 1), kuris buvo pavaldus Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui.[1]

Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas 1988-07-08 įsakymu Nr. 272 pritarė Paukštininkystės gamybinio susivienijimo steigimo konferencijos dalyvių pasiūlymui įsteigti Paukštininkystės gamybinį susivienijimą.[2]

1989-07-04 Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas buvo panaikintas, Paukštininkystės gamybinis susivienijimas tapo pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai, o nuo 1990-03-22 – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

Paukštininkystės gamybinio susivienijimo Tarybos 1991-08-27 posėdyje (protokolas Nr. 2) buvo nutarta nuo 1991-08-31 nutraukti Paukštininkystės gamybinio susivienijimo veiklą.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Paukštininkystės gamybinį susivienijimą sudarė Buktos paukštininkystės tarybinis ūkis, Girelės, Juodšilių, Kaišiadorių, Vievio ir Vilniaus paukštynai.

Susivienijimas buvo atsakingas už paukštininkystės vystymą respublikoje, liaudies ūkio ir gyventojų paukštininkystės produkcijos poreikių tenkinimą, organizavo paukščių veislinių ir produktyviųjų savybių tobulinimo darbus, plačiau panaudojant selekcijos ir genetikos pasiekimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1998-10-19 iš Lietuvos paukštininkystės asociacijos perėmė 14 Paukštininkystės gamybinio susivienijimo bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-612 yra 1 apyrašas, 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1988–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susivienijimo Tarybos ir profsąjungos biuro posėdžių protokolai, susivienijimo veiklos įsakymai, darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo nuostatai, etatų sąrašai ir sąmatos, paukštynų gamybos finansų planai ir metų apyskaitos, susivienijimo likvidavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1988–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-612, ap. 1, b. 1, l. 28.
[2] LCVA. F. R-746, ap. 1, b. 95, l. 89.
[3] LCVA. F. R-612, ap. 1, b. 13, l. 13.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:33