O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-784 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO VEISLINIŲ GYVULIŲ SUPIRKIMO ORGANIZACIJŲ SUSIVIENIJIMO FONDĄ NR. R-784

2008-06-      Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos respublikinė veislinių gyvulių paruošos ir realizacijos kontora „Veislininkas“ (1945–1956 m.)

Respublikinė veislinių gyvulių paruošos ir realizacijos kontora „Veislininkas“ (1956 m.–1965-12-12)

Respublikinis veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimas (1965-12-13–1977-05-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos respublikinė veislinių gyvulių paruošos ir realizacijos kontora „Veislininkas“[1] įsteigta 1945 m. vadovaujantis TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1941-11-06 potvarkiu Nr. 118-k.

Lietuvos respublikinė veislinių gyvulių paruošos ir realizacijos kontora „Veislininkas“ nuo 1945 m. buvo pavaldi TSRS žemės ūkio liaudies komisariatui, nuo 1946 m. - TSRS gyvulininkystės ministerijai, o nuo 1947 m. - TSRS žemės ūkio ministerijai.

Respublikinė veislinių gyvulių paruošos ir realizacijos kontora „Veislininkas“ nuo 1956 m. tapo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai. Nuo 1962-03-29 – kontora buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijai, o nuo 1965-04-07 - Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-12-13 potvarkiu Nr. 1765-p Respublikinė veislinių gyvulių paruošos ir realizacijos kontora „Veislininkas“ reorganizuota į Respublikinį veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimą.[2]

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1975-12-30 įsakymu Nr. 1711 Respublikinis veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimas nuo 1976-01-01 tapo tiesiogiai pavaldus Veislininkystės valdybai.[3]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1977-05-20 nutarimu Nr. 190 „Dėl Žemės ūkio ministerijos Respublikinio veislininkystės įmonių tresto steigimo“ ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1977-06-21 įsakymu Nr. 854 Veislininkystės valdybos ir Respublikinio veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimo veikla nutraukta ir įsteigtas Respublikinis veislininkystės įmonių trestas.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos respublikinė veislinių gyvulių paruošos ir realizacijos kontora organizavo veislinių galvijų, kiaulių, avių, arklių supirkimą ir pardavimą kolūkiams, tarybiniams ūkiams, arklininkystės ūkiams ir individualiems valstiečių ūkiams, kergimo punktams, jų išvežimą už respublikos ribų.

Respublikinis veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimas organizavo veislinių gyvulių paruošimą ir realizavimą, importavo ir eksportavo veislinius ir pagerintos veislės gyvulius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Respublikinio veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimo fondo dokumentai 1986 m. spalio – lapkričio mėn. buvo perduoti Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto žinybiniam archyvui.

2006-12-01 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 150 Respublikinio veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimo bylų, įrašytų apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-784 yra 1 apyrašas, 150 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1977 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, respublikinės kontoros ir susivienijimo įsakymai administraciniais klausimais, metų gamybiniai ir finansiniai planai ir ataskaitos, susivienijimo ir tarprajoninių kontorų buhalterinės ataskaitos, suvestinės apyskaitos, sąmatos. susirašinėjimo veislinių galvijų eksporto ir importo klausimais dokumentai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 150 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1977 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-784, ap. 1, b. 1, l. 2.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 842, l. 222.

[3] LCVA. F. R-948, ap.1, b. 17, l. 186-194.

[4] LCVA. F. R-948, ap.1, b. 1, l. 1-6.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:34