O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-803 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VEISLININKYSTĖS VALDYBOS FONDĄ NR. R-803

2008-06-         Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Veislininkystės stočių valdyba (1967-07-22–1975-12-31)

Veislininkystės valdyba (1976-01-01–1977-05-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1967-07-22 įsakymu Nr. 654 įsteigta Veislininkystės stočių valdyba.[1]

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1975-12-30 įsakymu Nr. 1711 Veislininkystės stočių valdyba nuo 1976-01-01 reorganizuota į Veislininkystės valdybą.[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1977-05-20 nutarimu Nr. 190 „Dėl Žemės ūkio ministerijos Respublikinio veislininkystės įmonių tresto steigimo“ ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1977-06-21 įsakymu Nr. 854 Veislininkystės valdybos ir Respublikinio veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimo veikla nutraukta ir įsteigtas Respublikinis veislininkystės įmonių trestas.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Veislininkystės stočių valdyba vadovavo praktiniam galvijų, kiaulių, avių ir arklių veislių tobulinimui respublikoje, apibendrino gyvulių produktyvumo kontrolės duomenis, ruošė ir leido veislinių gyvulių kilmės knygas, katalogus ir kitus leidinius veislininkystės klausimais, organizavo veislinių gyvulių-reproduktorių patikrinimą ir įvertinimą, rūpinosi masinių zootechninių veislininkystės darbo priemonių organizavimu, organizavo ir kontroliavo gyvulių apsėklinimą, valstybinių veislininkystės stočių finansavimą.

Veislininkystės valdyba organizavo, vadovavo ir kontroliavo tarprajoninių veislininkystės įmonių ir jų filialų bei valstybinių žirgynų veislininkystės darbą, kontroliavo Respublikinio veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimo veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2006-12-01 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 1220 Veislininkystės valdybos bylų, įrašytų apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-803 yra 1 apyrašas, 1220 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1976 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos tvarkomieji dokumentai, valdybos įsakymai gamybiniais klausimais, valstybinių žirgynų, tarprajoninių veislininkystės įmonių metų gamybiniai finansiniai planai ir žemės ūkio vystymo planai, tarprajoninių valstybinių veislininkystės stočių, veislininkystės, mokomųjų, eksperimentinių ir kt. ūkių ir veislininkystės fermų Lietuvos ir Danijos žalųjų, Lietuvos ir Olandijos juodmargių galvijų veislių, kiaulių, bonitavimo metų ir bendros suvestinės, Lietuvos sunkiųjų veislės ir Žemaičių veislės eržilų, ristūnų bonitavimo lapai, bulių reproduktorių sąrašai, išbrokuotų žalųjų ir juodmargių veislių bulių kilmės pažymėjimai ir brokavimo aktai, rajonų, ūkių ir importuotų galvijų pieno produkcijos metų apyskaitos.

Veislininkystės stočių metų, valstybinių žirgynų veislinės arklininkystės metų ataskaitos, veislininkystės stočių, valdybos, valstybinių žirgynų, veislininkystės stočių pagalbinių ūkių metų apyskaitos, pajamų išlaidų sąmatos ir balansai, užšaldytos bulių spermos kaupimo ir sėklinimo užšaldyta bulių sperma ataskaitos, respublikinio veislininkystės stočių konkurso, veislinių arklių pajėgumo bandymų, varžybų, lenktynių dokumentai.

Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, veislininkystės stočių metų ataskaitos ir pažymos apie kadrus, etatų, galvijų bonituotojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą. Pieno produkcijos metų apyskaitos įrašytos pagal rajono pavadinimą abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1220 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1976 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-948, ap. 1, b. 1, l. 11-12.

[2] LCVA. F. R-948, ap.1, b. 17, l. 186-194.

[3] LCVA. F. R-948, ap.1, b. 1, l. 1-6.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:34