O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-948 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO VEISLININKYSTĖS ĮMONIŲ TRESTO FONDĄ NR. R-948

2008-06-        Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis veislininkystės įmonių trestas (1977-05-20–1986-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1977-05-20 nutarimu Nr. 190 „Dėl Žemės ūkio ministerijos Respublikinio veislininkystės įmonių tresto steigimo“ ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1977-06-21 įsakymu Nr. 854 Veislininkystės valdybos ir Respublikinio veislinių gyvulių supirkimo organizacijų susivienijimo veikla buvo nutraukta ir įsteigtas Respublikinis veislininkystės įmonių trestas.[1]

Nuo 1986-01-01 Respublikinis veislininkystės įmonių trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui.[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1985-12-23 nutarimu Nr. 351 ir Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto 1986-02-23 įsakymu Nr. 174 „Dėl specializuotų ūkių valdymo pertvarkymo“ nuo 1986-04-01 Respublikinio veislininkystės įmonių tresto veikla buvo nutraukta ir įsteigta Gyvulių veislininkystės valdyba.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis veislininkystės įmonių trestas organizavo veislininkystės darbą respublikos ūkiuose ir vadovavo jam pavaldžioms tarprajoninėms veislininkystės įmonėms bei jų filialams, buliukų auginimo ūkiams, žirgynams, tarprajoniniams veislinių gyvulių supirkimo susivienijimams.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1986 m. Respublikinio veislininkystės įmonių tresto 1977-1986 m. veiklos dokumentai perduoti Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto žinybiniam archyvui (dabar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas).

2006-12-01 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 218 Respublikinio veislininkystės įmonių tresto bylų, įrašytų apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-948 yra 1 apyrašas, 218 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tresto nuostatai, įsakymai gamybinės veiklos klausimais, tresto, tarprajoninių veislininkystės įmonių, veislinių gyvulių supirkimo tarprajoninių susivienijimų, valstybinių žirgynų, buliukų auginimo ūkių metų gamybiniai finansiniai, žemės ūkio suvestiniai bei ekonominio ir socialinio vystymo planai,

Tarprajoninių veislininkystės įmonių, valstybinių žirgynų, buliukų auginimo ūkių, gyvulių sėklinimo, gyvulių supirkimo tarprajoninių susivienijimų metų apyskaitos, tarprajoninių veislininkystės įmonių bulių patikrinimo, žirgų pajėgumo bandymų protokolai, eržilų aprobacijos aktai, valstybinių žirgynų veislinės arklininkystės, galvijų bonitavimo, gyvulių sėklinimo, gyvulių eksporto, mechanizacijos ir kt. metų ataskaitos, Lietuvos žalųjų ir Lietuvos juodmargių galvijų veislių galvijų bonitavimo suvestinės.

Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tresto, tarprajoninių veislininkystės įmonių, valstybinių žirgynų etatų sąrašai, tresto administracijos išlaidų ir vaikų darželių-lopšelių sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal tresto struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 218 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-948, ap.1, b. 1, l. 1-6.

[2] LCVA. F. R-758, ap.2, b. 677, l. 71-72.

[3] LCVA. F. R-746, ap.1, b. 9, l. 86-87.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:35