O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-949 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GYVULIŲ VEISLININKYSTĖS GAMYBINIO SUSIVIENIJIMO

FONDĄ NR. R-949

2008-06-       Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Fondo sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Gyvulių veislininkystės gamybinis susivienijimas (1988-07-13–1991-07-15)

 

Fondo sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto 1988-07-13 įsakymu Nr. 276 buvo pritarta tarprajoninių veislininkystės įmonių ir buliukų auginimo ūkių atstovų 1988-07-11 konferencijos pasiūlymui įsteigti Gyvulių veislininkystės gamybinį susivienijimą.

Susivienijimas buvo pavaldus Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui.[1]

Gyvulių veislininkystės gamybinį susivienijimą sudarė Kapsuko, Kauno, Šiaulių, Vilniaus tarprajoninės veislininkystės įmonės ir Panevėžio veislinių buliukų auginimo ūkis, bei Šilutės kontrolinio buliukų auginimo ūkis.

Gyvulių veislininkystės gamybinis susivienijimas savo veikloje vadovavosi TSRS valstybinės įmonės (susivienijimo) įstatymu, savo nuostatais ir kitais teisės aktais.

Nuo 1989-07-04 Gyvulių veislininkystės gamybinis susivienijimas tapo pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai.[2]

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-04-26 nutarimu Nr. 158 „Dėl asociacijų, bendrovių ir kitų valstybinių įmonių susivienijimų steigimo tvarkos“, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1991-07-16 įsakymu Nr. 179 nuo 1991-07-15 likvidavo Gyvulių veislininkystės gamybinį susivienijimą.[3]

 

Fondo sudarytojo funkcijos

 

Gyvulių veislininkystės gamybinis susivienijimas teikė respublikos kolūkiams, tarybiniams ūkiams ir kitoms gyvulius laikančioms žemės ūkio įmonėms, gyventojams pagalbą gerinant gyvulių veisles bei produktyvumą, sudarė su ūkiais sutartis dėl veislinių gyvulių supirkimo ir realizacijos.

Diegė gamyboje mokslo ir technikos pasiekimus, selekcijos programas ir metodus. Ruošė pasiūlymus bei programas gyvulių veislininkystei plėtoti, organizavo embrionų transplantaciją, citogenetinę ir imunogenetinę gyvulių kilmės kontrolę.

Rengė veislininkystės darbo apyskaitas, veislinių gyvulių, reproduktorių įvertinimo pagal palikuonių savybes katalogus.

Bendradarbiavo su kitų šalių įmonėmis, organizacijomis, rengė konkursus, apžiūras, parodas pardavimus, veislinių arklių pajėgumo bandymus, žirgų lenktynes ir kitus renginius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2006-12-01 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 27 Gyvulių veislininkystės gamybinio susivienijimo apskaitos vienetus, įrašytus apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-949 yra 1 apyrašas, 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1991 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta įsakymas apie susivienijimo įsteigimą, susivienijimo įstatai, nuostatai, tarybos posėdžių protokolai, įsakymai gamybinės veiklos klausimais, gyvulių eksporto ataskaitos, arklių sportinių varžybų dokumentai, likvidacinis balansas.

Tarprajoninių veislininkystės įmonių ir valstybinių tarprajoninių firmų „Veislininkas“ veislinių buliukų auginimo ūkių metų apyskaitos, tarprajoninių veislininkystės įmonių bulių įvertinimo pagal palikuonių produktyviąsias savybes aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą. Tarprajoninių veislininkystės įmonių bulių įvertinimo pagal palikuonių produktyviąsias savybes aktai įrašyti pagal įmonės pavadinimą abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1991 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-949, ap.1, b. 5, l. 2-4; ap. 1, b. 3, l. 1-3.

[2] LCVA. F. R-764, ap. 52, b. 4, l. 120-124.

[3] Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas. F. 60, ap. 1, b. 522, l. 227.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:36