O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-959 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS INKUBATORINIŲ PAUKŠTININKYSTĖS STOČIŲ KONTOROS FONDĄ NR. R-959

2008-06-         Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė inkubatorinių paukštininkystės stočių kontora (1948-05-15–1961-02-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos KP Centro Komiteto 1948-03-15 nutarimu Nr. 34 „Dėl priemonių gyvulininkystei atstatyti bei išvystyti Lietuvos TSR 1948 metais“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai buvo pavesta įsteigti Inkubatorinių paukštininkystės stočių kontorą.

Lietuvos TSR žemės ūkio ministro 1948-06-25 įsakyme Nr. 328 „Dėl Respublikinės inkubatorinių paukštininkystės stočių kontoros veikimo“ nurodyta, kad Respublikinė inkubatorinių paukštininkystės stočių kontora nuo 1948-05-15 laikoma veikiančia.[1]

Respublikinė inkubatorinių paukštininkystės stočių kontora buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės valdybai.

Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-01-06 nutarimu Nr. 6 „Dėl inkubacinių paukštininkystės stočių perdavimo tarybiniams ūkiams“ [2] ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1961-01-21 įsakymu Nr. 63 „Dėl inkubatorinių paukštininkystės stočių perdavimo tarybiniams ūkiams ir priemonių paukštininkystei respublikos tarybiniuose ūkiuose ir kolūkiuose pagerinti“ nuo 1961-02-01 inkubatorinės paukštininkystės stotys perduotos tarybiniams ūkiams ir Respublikinė inkubatorinių paukštininkystės stočių kontora likviduota.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė inkubatorinių paukštininkystės stočių kontora vadovavo inkubatorinės paukštininkystės organizacijų veiklai ir ją kontroliavo, rūpinosi inkubatorinės paukštininkystės vystymu.

Planavo vienadienių paukščių išperinimo kiekius, jų realizaciją, steigė naujas stotis, veislinės paukštininkystės fermas, rūpinosi veislinių kiaušinių gamyba ir supirkimu iš paukštininkystės fermas turinčių kolūkių, jų aprūpinimu inventoriumi, kontroliavo sutarčių su kolūkiais ir tarybiniais ūkiais sudarymą,[4] rengė kolektyviniams ūkiams paukštininkus, organizavo paukštininkystės parodas.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2006-12-01 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 49 Respublikinės inkubatorinių paukštininkystės stočių kontoros bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-959 yra 1 apyrašas, 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1961 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti kontoros ir inkubatorinių paukštininkystės stočių metų finansiniai gamybiniai planai ir metų finansinės ataskaitos, metų inkubacijos ataskaitos ir inkubacijos suvestiniai žiniaraščiai, kontoros ataskaitinio susirinkimo ir gamybinių pasitarimų protokolai, stočių ketvirčių darbo planai, veislinių fermų sąrašai, žinios apie kolūkius, turinčius paukščių fermas, kolūkių paukščių fermų komplektavimo aktai ir suvestinės, etatų sąrašai ir išlaidų sąmatos, kontoros ir inkubatorinių paukštininkystės stočių likvidaciniai balansai, turto ir inventoriaus perdavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1961 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 26, l. 262.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 567, l. 40-44.

[3] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 516, l. 327.

[4] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 46, l. 6.

[5] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 42, l. 438-444.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:37