M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

Lietuvos TSR (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.) laikotarpio fondų rodyklė

VALDŽIA

VIETINĖ VALDŽIA IR SAVIVALDA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

14

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1944–1990 m.)

Apskritys ir valsčiai

680

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1940–1950 m.)

287

Biržų apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1950 m.)

630

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1944–1950 m.)

288

Kupiškio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1950 m.)

62

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1943–1950 m.)

2

Panevėžio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1940–1941 m., 1944–1950 m.)

394

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1944–1953 m.)

289

Pasvalio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1950 m.)

398

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1941–1950 m.)

43

Rokiškio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1950 m.)

Rajonai

743

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1990 m.)

344

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1959 m.)

631

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1947–1992 m.)

726

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1959 m.)

406

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1962 m.)

63

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1990 m.)

395

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1991 m.)

396

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1962 m.)

751

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1991 m.)

241

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1959 m.)

Apylinkės, rajoninio pavaldumo miestai, miesto tipo gyvenvietės

Jungtiniai fondai

4

Biržų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1963 m.)

762

Dusetų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1954 m.)

5

Joniškėlio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1960 m.)

6

Kupiškio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1963 m.)

7

Linkuvos rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1948–1954 m.)

70

Obelių rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1954 m.)

8

Pandėlio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1960 m.)

179

Panevėžio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1963 m.)

9

Pasvalio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1963 m.)

10

Ramygalos rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1954 m.)

11

Rokiškio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1943–1963 m.)

771

Šeduvos rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1948–1954 m.)

767

Troškūnų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1954 m.)

13

Vabalninko rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1947–1954 m.)

Biržų rajonas

642

Biržų rajono Biržų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1963–1990 m.)

279

Biržų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1940–1941 m., 1946–1990 m.)

408

Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1988 m.)

567

Biržų rajono Kratiškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1986 m.)

571

Pasvalio rajono Krinčino apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1949–1992 m.)

311

Biržų rajono Kupreliškio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1977 m.)

556

Biržų rajono Likėnų gyvenvietės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1988 m.)

874

Biržų rajono Medeikių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1963–1979 m.)

628

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

568

Biržų rajono Pabiržės gyvenvietės ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1952–1990 m.)

569

Biržų rajono Pačeriaukštės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

392

Biržų rajono Papilio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.)

606

Biržų rajono Parovėjos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1990 m.)

619

Biržų rajono Pundurių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1975 m.)

570

Biržų rajono Sodeliškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1988 m.)

641

Biržų rajono Vabalninko miesto ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1963–1991 m.)

345

Biržų rajono Vabalninko miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1949–1952 m., 1961–1988 m.)

Kupiškio rajonas

566

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1991 m.)

773

Kupiškio rajono Antašavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1955–1988 m.)

602

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1990 m.)

555

Kupiškio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

735

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1957–1990 m.)

559

Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1956–1984 m.)

728

Kupiškio rajono Puožo apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1976 m.)

388

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.)

383

Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

565

Kupiškio rajono Subačiaus gyvenvietės ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1958–1990 m.)

729

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

Panevėžio rajonas

698

Panevėžio rajono Berčiūnų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1973 m.)

769

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1952–1990 m.)

384

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

760

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

161

Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1951–1990 m.)

188

Panevėžio rajono Naujamiesčio gyvenvietės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1958–1990 m.)

814

Panevėžio rajono Panevėžio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1976–1990 m.)

385

Panevėžio rajono Petriškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1954 m., 1964–1988 m.)

710

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1976 m.)

277

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.)

387

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1952 m., 1963–1990 m.)

711

Panevėžio rajono Ramygalos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1957–1990 m.)

220

Panevėžio rajono Skaistgirių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1977 m.)

770

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

761

Panevėžio rajono Taruškų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1967–1977 m.)

160

Panevėžio rajono Upytės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1949–1990 m.)

390

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1990 m.)

779

Panevėžio rajono Velykių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1967–1988 m.)

796

Panevėžio rajono Velžio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1996 m.)

Pasvalio rajonas

333

Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.)

331

Pasvalio rajono Grūžių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1988 m.)

777

Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1963–1990 m.)

343

Pasvalio rajono Joniškėlio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1990 m.)

57

Pasvalio rajono Kiemėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1946–1988 m.)

683

Pasvalio rajono Kriklinių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1975 m.)

715

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1963–1990 m.)

393

Pasvalio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1992 m.)

768

Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

691

Pasvalio rajono Pušaloto apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1947–1990 m.)

61

Pasvalio rajono Raubonių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1975 m.)

67

Pasvalio rajono Saločių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1951–1990 m.)

64

Pasvalio rajono Tetirvinų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1986 m.)

381

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

Rokiškio rajonas

366

Rokiškio rajono Čedasų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1988 m.)

69

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1949–1990 m.)

372

Rokiškio rajono Kazliškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.)

445

Rokiškio rajono Kriaunų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1958 m., 1967–1990 m.)

404

Rokiškio rajono Juodupės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

679

Rokiškio rajono Juodupės gyvenvietės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1957–1990 m.)

452

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.)

447

Rokiškio rajono Lukštų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1988 m.)

723

Rokiškio rajono Obelių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950 m., 1954–1956 m., 1963–1990 m.)

722

Rokiškio rajono Obelių miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1957–1990 m.)

386

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.)

757

Rokiškio rajono Pandėlio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1957–1990 m.)

444

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1990 m.)

379

Rokiškio rajono Panemunio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1981 m.)

451

Rokiškio rajono Ragelių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1951–1988 m.)

77

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.)

397

Rokiškio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1946–1990 m.)

80

Rokiškio rajono Salų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1986 m.)

389

Rokiškio rajono Suvainiškio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1975 m.)

79

Rokiškio rajono Žiobiškio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1978 m.)

RINKIMAI

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Rinkimai į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

693

Panevėžio miesto rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1946–1989 m.)

49

Biržų rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1940–1941 m., 1946–1962 m.)

633

Kupiškio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1958–1989 m.)

732

Pandėlio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1954–1958 m.)

484

Panevėžio rajono rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1950–1987 m.)

53

Pasvalio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1950 m., 1966 m.)

554

Ramygalos rajono rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1951–1962 m.)

195

Rokiškio rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1946 m., 1966–1976 m.)

Rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

692

Panevėžio miesto rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1955–1990 m.)

52

Biržų rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1947–1963 m.)

632

Kupiškio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951–1990 m.)

733

Obelių rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951 m.)

731

Pandėlio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951–1959 m.)

483

Panevėžio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1955–1985 m.)

742

Pasvalio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951–1971 m.)

553

Ramygalos rajono rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951 m., 1959 m.)

197

Rokiškio rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951–1970 m.)

744

Vabalninko rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1959 m.)

Rinkimai į vietines tarybas

50

Rinkiminės komisijos rinkimams į Biržų apskrities vietines darbo žmonių deputatų tarybas (1947–1948 m.)

51

Rinkiminės komisijos rinkimams į Biržų rajono vietines darbo žmonių deputatų tarybas (1950–1963 m.)

776

Rinkimų į Panevėžio apskrities vietines darbo žmonių deputatų tarybas rinkiminės komisijos (1947–1948 m.)

482

Rinkimų į Panevėžio rajono vietines liaudies deputatų tarybas rinkiminės komisijos (1950–1987 m.)

196

Rinkiminės komisijos rinkimams į Rokiškio apskrities vietines darbo žmonių deputatų tarybas (1948 m.)

696

Rinkiminės komisijos rinkimams į Rokiškio rajono vietines liaudies deputatų tarybas (1950–1987 m.)

Rinkimai į liaudies teismus

880

Rinkiminės komisijos rinkimams į Panevėžio miesto liaudies teismą (1960–1970 m.)

55

Rinkiminės komisijos rinkimams į Biržų apskrities liaudies teismą (1949 m.)

56

Rinkimų į Biržų rajono liaudies teismą rinkiminės komisijos (1951–1963 m.)

481

Rinkimų į Panevėžio rajono liaudies teismą rinkiminės komisijos (1954–1987 m.)

54

Rinkiminės komisijos rinkimams į Pasvalio apskrities liaudies teismą (1949 m.)

551

Rinkiminės komisijos rinkimams į Ramygalos rajono liaudies teismą (1951 m.)

194

Rinkiminės komisijos rinkimams į Rokiškio apskrities liaudies teismą (1949 m.)

TEISĖ IR TEISINGUMAS

TEISMAI

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

134

Panevėžio miesto I apylinkės liaudies teismas (1944–1958 m.)

135

Panevėžio miesto II apylinkės liaudies teismas (1946–1958 m.)

947

Panevėžio miesto liaudies teismas (1958–1989 m.)

421

Biržų rajono liaudies teismas (1944–1997 m.)

803

Joniškėlio rajono liaudies teismas (1949–1959 m.)

411

Kupiškio rajono II apylinkės liaudies teismas (1948–1951 m.)

518

Kupiškio rajono liaudies teismas (1944–1989 m.)

123

Obelių rajono liaudies teismas (1941–1959 m.)

871

Pandėlio rajono liaudies teismas (1948–1962 m.)

139

Panevėžio rajono liaudies teismas (1945–1989 m.)

419

Pasvalio rajono liaudies teismas (1945–1996 m.)

422

Ramygalos rajono liaudies teismas (1947–1962 m.)

71

Rokiškio rajono liaudies teismas (1944–1991 m.)

112

Vabalninko rajono liaudies teismas (1948–1959 m.)

PROKURATŪRA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

942

Panevėžio miesto prokuratūra (1944–1990 m.)

946

Biržų rajono prokuratūra (1944–1989 m.)

945

Kupiškio rajono prokuratūra (1946–1980 m., 1983–1989 m.)

941

Panevėžio apskrities prokuratūra (1945–1950 m.)

940

Panevėžio rajono prokuratūra (1950–1954 m., 1976–1989 m.)

938

Pasvalio rajono prokuratūra (1948–1989 m.)

939

Ramygalos rajono prokuratūra (1951–1959 m.)

943

Rokiškio apskrities prokuratūra (1949 m.)

944

Rokiškio rajono prokuratūra (1957–1989 m.)

NOTARIATAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

187

Panevėžio II valstybinė notarinė kontora (1951–1954 m.)

132

Panevėžio miesto notarinė kontora (1944–1992 m.)

98

Biržų rajono notarinė kontora (1940–1941 m., 1944–1992 m.)

708

Kupiškio valstybinė notarinė kontora (1951–1961 m., 1981–1992 m.)

825

Panevėžio rajono notarinė kontora (1990–1992 m.)

839

Pasvalio rajono notarinė kontora (1981–1992 m.)

824

Rokiškio rajono notarinė kontora (1944–1992 m.)

FINANSAI

FINANSŲ SRITIES ADMINISTRAVIMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

348

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1939–1990 m.)

74

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1944–1956 m.)

81

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1950–1989 m.)

501

Dusetų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1951–1963 m.)

450

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1948–1959 m.)

453

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1944–1950 m.)

454

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1950–1990 m.)

448

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1948–1958 m.)

362

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1944–1962 m.)

346

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1941 m., 1944–1950 m.)

347

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1948–1990 m.)

75

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1947–1950 m.)

76

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1948–1990 m.)

457

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1945–1962 m.)

449

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1944–1950 m.)

455

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1945–1990 m.)

456

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1946–1959 m.)

BANKAI, KREDITAS, TAUPOMOSIOS KASOS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

699

Lietuvos respublikinio komunalinio banko Panevėžio skyrius (1945–1959 m.)

232

TSRS valstybinio banko Panevėžio skyrius (1944–1947 m.)

230

Kupiškio apskrities žemės ūkio kredito draugijos (1937–1949 m.)

138

TSRS žemės ūkio banko Biržų skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos (1941–1957 m.)

234

TSRS žemės ūkio banko Panevėžio skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos (1944–1959 m.)

231

TSRS žemės ūkio banko Pasvalio skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos (1930–1957 m.)

948

TSRS valstybinio banko Ramygalos skyrius (1950–1956 m.)

ŪKIS

ŪKIO SRITIES ADMINISTRAVIMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Plano komisijos

832

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1945–1989 m.)

747

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1944–1950 m.)

745

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1950–1989 m.)

714

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1953–1990 m.)

47

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1950–1989 m.)

717

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1968–1990 m.)

727

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1955–1985 m.)

543

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1951–1959 m.)

Pramkombinatai

203

Panevėžio miesto pramkombinatas (1945–1956 m.)

805

Pandėlio rajono pramkombinatas (1954–1956 m., 1961–1962 m.)

205

Panevėžio rajono pramkombinatas (1946–1951 m., 1954–1956 m.)

872

Vabalninko rajono pramkombinatas (1952 m., 1955–1956 m.)

Vietinio ūkio valdybos

806

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba (1957–1959 m.)

746

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba (1958–1962 m.)

873

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba (1958–1959 m.)

Komunalinis ūkis

193

Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1944–1957 m.)

867

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio valdyba (1957–1991 m.)

492

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1940–1941 m., 1944–1949 m.)

493

Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1950–1958 m.)

442

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1950–1957 m.)

44

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1940–1953 m.)

45

Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1950–1957 m.)

36

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1940–1952 m.)

37

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1951–1952 m., 1954–1955 m.)

440

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1951–1958 m.)

65

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1945–1950 m.)

66

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1950–1957 m.)

443

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1950–1955 m.)

Kaimo ir kolektyvinių ūkių, kapitalinės statybos skyriai

460

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kaimo ir kolektyvinių ūkių statybos skyrius (1950–1953 m.)

856

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1958–1990 m.)

847

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1964–1989 m.)

709

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1964–1989 m.)

835

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1964–1989 m.)

784

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1964–1989 m.)

725

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1964–1989 m.)

METALO APDIRBIMAS, MAŠINŲ GAMYBA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

741

Gamybinis susivienijimas „Aurida“ (1945–1989 m.)

748

Panevėžio metalo dirbinių gamybinis susivienijimas „Metalistas“ (1960–1990 m.)

68

Rokiškio valstybinis mašinų fabrikas „Plūgas“ (1940 m., 1944–1955 m.)

CHEMIJOS PRAMONĖ

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

787

Panevėžio muilo fabrikas (1944–1990 m.)

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

766

Panevėžio stiklo fabrikas (1958 m., 1961–1981 m., 1984–1987 m.)

702

Joniškėlio, Kupiškio ir Pasvalio rajonų tarpkolūkinės plytinės (1952–1962 m.)

937

Pasvalio rajono statybos valdybos Gamybinių įmonių kombinatas (1955 m., 1958–1960 m.)

ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

750

Panevėžio valstybinė gamykla „Ekranas“ (1960–1992 m.)

917

Panevėžio eksperimentinė gamykla „Elektrotechnika“ (1959–1990 m.)

229

Panevėžio VLKJS 50-mečio gamykla „Lietkabelis“ (1958–1989 m.)

749

Panevėžio tiksliosios mechanikos gamykla (1963–1994 m.)

LENGVOJI PRAMONĖ

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

560

Rokiškio rajono Juodupės vilnos audinių fabrikas „Nemunas“ (1944–1989 m.)

MAISTO PRAMONĖ

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

935

Panevėžio cukraus fabrikas (1972–1989 m.)

903

Panevėžio konservų fabrikas (1949–1989 m.)

142

Panevėžio mėsos kombinatas (1944–1990 m.)

724

Panevėžio valstybinė spirito ir mielių gamybos įmonė (1944–1990 m.)

59

Biržų valstybinė alaus darykla „Biržų alus“ (1944–1948 m.)

ENERGETIKA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

936

Panevėžio elektros tinklai (1970–1974 m., 1985–1991 m.)

KURO PRAMONĖ

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

929

Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kuro kontora (1944–1957 m.)

930

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kuro kontora (1948–1953 m.)

AMATAI

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

701

Panevėžio rajono artelės (1941 m., 1944–1954 m.)

PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

875

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Statybos ir architektūros valdyba (1949–1989 m.)

712

Panevėžio parodomasis statybos trestas (1957–1975 m.)

758

Panevėžio specializuotas trestas (1969–1991 m.)

905

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Valstybės architektūros statybos kontrolės architektas-inspektorius (1946–1950 m.)

904

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Architektūros ir urbanistikos skyrius (1951–1989 m.)

919

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Rajono architektas (1949–1990 m.)

920

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Architektūros ir urbanistikos skyrius (1955–1989 m.)

740

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Architektūros ir urbanistikos skyrius (1951–1953 m., 1958–1989 m.)

752

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Architektūros ir urbanistikos skyrius (1948–1989 m.)

906

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Rajono architektas (1950–1959 m.)

KOMUNALINIS ŪKIS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

916

Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdybos Komunalinių įmonių kombinatas (1961–1967 m.)

876

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Gamybinis butų ūkio remonto ir eksploatavimo susivienijimas (1968–1990 m.)

494

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas (1957–1989 m.)

908

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas (1955–1989 m.)

788

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas (1963–1989 m.)

658

Pasvalio valstybinis komunalinių įmonių kombinatas (1960–1993 m.)

807

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas (1957–1990 m.)

BUITINIS APTARNAVIMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

837

Panevėžio valstybinė paslaugų įmonė „Buitis“ (1960–1993 m.)

915

Panevėžio miesto buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas „Gulbė“ (1967–1990 m.)

596

Biržų rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas (1944–1957 m., 1960–1989 m.)

592

Kupiškio valstybinė buitinių paslaugų įmonė (1950–1991 m.)

598

Panevėžio rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas (1951–1957 m., 1961–1976 m.)

804

Rokiškio valstybinė įmonė „Raminta“ (1945–1956 m., 1960–1992 m.)

SUSISIEKIMAS, RYŠIAI, INFORMATIKA

TRANSPORTAS IR KELIAI

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

934

Panevėžio autobusų parkas (1976–1990 m.)

177

Panevėžio kelių eksploatacijos ruožas (1945–1951 m.)

178

Panevėžio autokelių eksploatavimo linijinė valdyba (1944–1964 m., 1967–1990 m.)

603

Pasvalio valstybinė kelių valdyba (1944–1956 m., 1958–1990 m.)

855

Rokiškio kelių ruožas (1965–1990 m.)

589

Rokiškio kelių statybos valdyba Nr. 7 (1944–1990 m.)

Kelių skyriai

83

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1945–1950 m.)

84

Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1950–1956 m.)

217

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1950–1956 m.)

286

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1950–1957 m.)

526

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1947–1950 m.)

527

Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1949–1957 m.)

958

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1947–1957 m.)

215

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1947–1950 m.)

216

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1950–1957 m.)

524

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1948–1950 m.)

525

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1950–1957 m.)

435

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1950–1956 m.)

100

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1947–1950 m.)

99

Rokiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1946–1957 m.)

115

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius (1950–1957 m.)

PREKYBA IR KOOPERACIJA

PREKYBOS IR KOOPERACIJOS SRITIES ADMINISTRAVIMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Kortelių biurai

233

Panevėžio maisto ir pramonės prekių kortelių biuras ir Kontrolės ataskaitinis biuras (1944–1947 m.)

48

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyriaus kortelių biuras (1944–1947 m.)

180

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Šeduvos kortelių biuras (1945–1947 m.)

Prekybos skyriai, valdybos

191

Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius (1944–1945 m., 1948–1955 m.)

190

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos valdyba (1944–1990 m.)

950

Biržų apskrities vykdomojo komiteto Prekybos skyrius (1940–1941 m.)

486

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius (1946–1956 m.)

487

Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius (1950–1956 m.)

248

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius (1950–1956 m.)

182

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius (1947–1956 m.)

249

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius (1944–1947 m.)

KOOPERACIJA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Žemės ūkio kooperacija

473

Biržų apskrities pieno kooperacijos sąjunga ir gyvulininkystės-pienininkystės kooperacijos draugijos (1940 m., 1944–1955 m.)

472

Biržų apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir tiekimo-realizavimo bazė (1945–1950 m.)

156

Kupiškio apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir tiekimo-realizavimo bazė (1944–1950 m.)

157

Panevėžio apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir tiekimo-realizavimo bazė (1946–1950 m.)

158

Pasvalio apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir tiekimo-realizavimo bazė (1946–1950 m.)

Vartotojų kooperacija

539

Biržų apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga (1945–1949 m.)

540

Biržų rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga (1950–1989 m.)

909

Kupiškio apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga (1946–1950 m.)

910

Kupiškio rajono vartotojų kooperatyvas (1951–1989 m.)

268

Pasvalio apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga (1948–1950 m.)

407

Pasvalio apskrities Joniškėlio vartotojų kooperatyvas (1947–1949 m.)

601

Pasvalio rajono Joniškėlio vartotojų kooperatyvas (1950–1960 m.)

269

Pasvalio rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga (1950–1960 m.)

459

Ramygalos rajono vartotojų kooperatyvas (1950–1955 m.)

243

Rokiškio apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga (1944–1950 m.)

244

Rokiškio rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga (1950–1989 m.)

VIEŠASIS MAITINIMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

775

Panevėžio miesto valgyklų, restoranų ir kavinių trestas (1976–1990 m.)

ŽEMĖS ŪKIS

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SRITIES ADMINISTRAVIMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

515

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1944–1951 m.)

516

Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1951–1954 m.)

588

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba (1963–1989 m.)

817

Dusetų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1950–1952 m.)

734

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija (1950–1958 m.)

32

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1946–1950 m.)

738

Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija (1958–1961 m.)

31

Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vyriausiasis žemės tvarkytojas (1946–1967 m.)

739

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba (1962–1989 m.)

951

Linkuvos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija (1951–1959 m.)

301

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1949–1956 m.)

257

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1950–1955 m.)

33

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1947–1950 m.)

34

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1950–1953 m.)

35

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija (1958–1961 m.)

759

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba (1962–1990 m.)

465

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1947–1950 m.)

467

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1950–1954 m.)

737

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija (1953–1961 m.)

736

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba (1962–1990 m.)

436

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vyriausiasis žemėtvarkos inžinierius (1950–1962 m.)

265

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1940–1951 m.)

266

Rokiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vyriausiasis žemės tvarkytojas (1949–1958 m.)

900

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba (1962–1989 m.)

245

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius (1950–1954 m.)

ŽEMĖS ŪKIS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Žemės komisijos

517

Biržų apskrities valsčių žemės komisijos (1940–1948 m.)

498

Panevėžio apskrities valsčių žemės komisijos (1940–1948 m.)

794

Rokiškio apskrities žemės komisija (1944–1948 m.)

409

Rokiškio apskrities valsčių žemės komisijos (1940–1949 m.)

Mašinų-traktorių, remonto-technikos stotys

415

Biržų rajono Biržų remonto-technikos stotis (1958–1960 m.)

413

Biržų rajono Pabiržės mašinų-traktorių stotis (1945–1958 m.)

414

Biržų rajono Parovėjos mašinų-traktorių stotis (1948 m., 1950–1958 m.)

505

Joniškėlio rajono Joniškėlio mašinų-traktorių stotis (1951–1958 m.)

504

Joniškėlio rajono Padubysio mašinų-traktorių stotis (1947–1954 m.)

509

Joniškėlio rajono Pumpėnų mašinų-traktorių stotis (1949–1958 m.)

106

Obelių rajono Obelių mašinų-traktorių stotis (1950–1955 m.)

258

Pandėlio rajono Kamajų mašinų-traktorių stotis (1950–1952 m.)

42

Pandėlio rajono „Gegužės pirmosios“ mašinų-traktorių stotis (1952–1958 m.)

380

Pandėlio rajono „Gegužės pirmosios“ remonto-technikos stotis (1958–1959 m.)

412

Pandėlio rajono Pandėlio mašinų-traktorių stotis (1950–1958 m.)

210

Panevėžio rajono Naujamiesčio mašinų-traktorių stotis (1944–1957 m.)

212

Panevėžio rajono Panevėžio mašinų-traktorių stotis (1950–1956 m.)

506

Pasvalio rajono Joniškėlio remonto-technikos stotis (1958–1959 m.)

510

Pasvalio rajono Pasvalio mašinų-traktorių stotis (1945–1958 m.)

597

Pasvalio rajono Pasvalio remonto-technikos stotis (1958–1959 m.)

209

Ramygalos rajono Krekenavos mašinų-traktorių stotis (1953–1958 m.)

211

Ramygalos rajono Ramygalos mašinų-traktorių stotis (1946–1958 m.)

109

Rokiškio rajono Panemunėlio mašinų-traktorių stotis (1944–1958 m.)

111

Rokiškio rajono Rokiškio mašinų-traktorių stotis (1944–1957 m.)

416

Vabalninko rajono Vabalninko mašinų-traktorių stotis (1948–1957 m.)

Kolūkiai

Jungtiniai fondai

15

Biržų rajono likvidavęsi kolūkiai (1948–1953 m.)

19

Dusetų rajono likvidavęsi kolūkiai (1949–1953 m.)

20

Joniškėlio rajono likvidavęsi kolūkiai (1948–1955 m.)

16

Kupiškio rajono likvidavęsi kolūkiai (1948–1953 m.)

21

Linkuvos rajono likvidavęsi kolūkiai (1948–1952 m.)

22

Obelių rajono likvidavęsi kolūkiai (1949–1953 m.)

23

Pakruojo rajono likvidavęsi kolūkiai (1949–1954 m.)

24

Pandėlio rajono likvidavęsi kolūkiai (1949–1953 m.)

1

Panevėžio rajono likvidavęsi kolūkiai (1948–1954 m.)

17

Pasvalio rajono likvidavęsi kolūkiai (1948–1953 m.)

25

Ramygalos rajono likvidavęsi kolūkiai (1948–1953 m.)

18

Rokiškio rajono likvidavęsi kolūkiai (1949–1955 m.)

928

Šeduvos rajono likviduoti kolūkiai (1949–1953 m.)

26

Troškūnų rajono likvidavęsi kolūkiai (1949–1953 m.)

27

Vabalninko rajono likvidavęsi kolūkiai (1948–1953 m., 1959 m.)

Biržų rajonas

270

Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės „Agluonos“ kolūkis (1949–1974 m.)

637

Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės Anglininkų kolūkis (1958–1963 m.)

636

Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės „Apasčios“ kolūkis (1949–1950 m., 1958–1964 m.)

405

Biržų rajono Kupreliškio apylinkės „Apaščios krantų“ kolūkis (1951–1962 m.)

329

Biržų rajono Biržų apylinkės „Artojo“ kolūkis (1948–1991 m.)

846

Biržų rajono Jasiuliškių apylinkės „Artojo“ kolūkis (1948–1962 m.)

272

Biržų rajono Medeikių apylinkės „Ateities“ kolūkis (1950–1974 m.)

845

Biržų rajono Jasiuliškių apylinkės „Atžalyno“ kolūkis (1957–1961 m.)

275

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės „Auksinės varpos“ kolūkis (1949–1992 m.)

276

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės „Aušros“ kolūkis (1950–1973 m.)

127

Biržų rajono Vabalninko apylinkės J. Biliūno kolūkis (1949–1992 m.)

282

Biržų rajono Papilio apylinkės „Dunojėlio“ kolūkis (1949–1977 m.)

303

Biržų rajono Papilio apylinkės Einorių kolūkis (1949–1993 m.)

126

Biržų rajono Kratiškių apylinkės Gaižiūnų kolūkis (1949–1972 m.)

284

Biržų rajono Ageniškio apylinkės Gajūnų kolūkis (1957–1960 m.)

283

Biržų rajono Kratiškių apylinkės „Gegužės pirmosios“ kolūkis (1949–1966 m.)

844

Biržų rajono Vabalninko apylinkės „Gintaro“ kolūkis (1957–1992 m.)

534

Biržų rajono Pabiržės apylinkės Gulbinų kolūkis (1949–1974 m.)

478

Biržų rajono Biržų apylinkės J. Janonio kolūkis (1950–1991 m.)

280

Biržų rajono Pačeriaukštės apylinkės Juostaviečių kolūkis (1950–1992 m.)

310

Biržų rajono Pabiržės apylinkės Kirdonių kolūkis (1950–1992 m.)

648

Biržų rajono Pundurių apylinkės „Komjaunimo“ kolūkis (1948–1964 m.)

695

Biržų rajono Papilio apylinkės Kučgalio kolūkis (1949–1972 m.)

291

Biržų rajono Papilio apylinkės Kupreliškio kolūkis (1959–1992 m.)

660

Biržų rajono Papilio apylinkės Kvetkų kolūkis (1951–1952 m., 1957–1992 m.)

382

Biržų rajono Pačeriaukštės apylinkės „Laisvosios žemės“ kolūkis (1949–1992 m.)

312

Biržų rajono Biržų apylinkės kolūkis „Lenino keliu“ (1949–1975 m.)

314

Biržų rajono Biržų apylinkės „Liepos“ kolūkis (1949–1992 m.)

615

Biržų rajono Parovėjos apylinkės A. Matrosovo kolūkis (1949–1975 m.)

315

Biržų rajono Parovėjos apylinkės Medeikių kolūkis (1950–1992 m.)

316

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės Nausėdžių kolūkis (1949–1992 m.)

317

Biržų rajono Pundurių apylinkės „Nemunėlio“ kolūkis (1950–1959 m.)

479

Biržų rajono Biržų apylinkės Obelaukių kolūkis (1948–1992 m.)

318

Biržų rajono Pabiržės apylinkės Pabiržės kolūkis (1952–1992 m.)

621

Biržų rajono Papilio apylinkės Papilio kolūkis (1951–1991 m.)

319

Biržų rajono Biržų apylinkės „Pavasario“ kolūkis (1949–1989 m., 1991–1992 m.)

320

Biržų rajono Pačeriaukštės apylinkės „Pergalės“ kolūkis (1950–1992 m.)

639

Biržų rajono Vabalninko apylinkės Ramongalių kolūkis (1948–1992 m.)

97

Biržų rajono Sodeliškių apylinkės „Raudonosios vėliavos“ kolūkis (1949–1976 m.)

321

Biržų rajono Vabalninko apylinkės „Raudonosios žvaigždės“ kolūkis (1948–1952 m., 1960–1975 m.)

278

Biržų rajono Sodeliškių apylinkės „Ryto“ kolūkis (1957–1966 m.)

533

Biržų rajono Vabalninko apylinkės „Rytų aušros“ kolūkis (1949–1992 m.)

273

Biržų rajono Ageniškio apylinkės „Rovėjos“ kolūkis (1949–1953 m., 1957–1963 m.)

644

Biržų rajono Papilio apylinkės „Rovėjos“ kolūkis (1957–1972 m.)

324

Biržų rajono Smilgių apylinkės Smilgių kolūkis (1949–1974 m.)

281

Biržų rajono Smilgių apylinkės „Socializmo“ kolūkis (1949–1972 m.)

90

Biržų rajono Sodeliškių apylinkės Suostų kolūkis (1949–1974 m.)

325

Biržų rajono Biržų apylinkės „Širvenos“ kolūkis (1949–1974 m.)

327

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės „Švyturio“ kolūkis (1956–1992 m.)

328

Biržų rajono Biržų apylinkės „Tarybinės žemės“ kolūkis (1948–1975 m.)

645

Biržų rajono Vabalninko apylinkės kolūkis „Už taiką“ (1956–1971 m.)

477

Biržų rajono Parovėjos apylinkės Užušilių kolūkis (1949–1990 m.)

661

Biržų rajono Kupreliškio apylinkės Valiuliškių kolūkis (1950–1952 m., 1958–1963 m.)

330

Biržų rajono Parovėjos apylinkės „Vienybės“ kolūkis (1951–1992 m.)

334

Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės kolūkis „Vienybės keliu“ (1950–1973 m.)

335

Biržų rajono Parovėjos apylinkės „Vilties“ kolūkis (1949–1966 m.)

336

Biržų rajono Vabalninko apylinkės „Žemės maitintojos“ kolūkis (1949–1992 m.)

Joniškėlio rajonas

863

Joniškėlio rajono Valdeikių apylinkės „Komjaunuolio“ kolūkis (1948–1958 m.)

Kupiškio rajonas

826

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Adomynės kolūkis (1954–1991 m.)

93

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Alizavos kolūkis (1950–1991 m.)

578

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės Antašavos kolūkis (1949–1992 m.)

659

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės „Ateities“ kolūkis (1948–1992 m.)

609

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės Aukštaičių kolūkis (1949–1975 m.)

622

Kupiškio rajono Aukštupėnų apylinkės Aukštupėnų kolūkis (1957–1962 m.)

102

Kupiškio rajono Aukštupėnų apylinkės „Aušros“ kolūkis (1949–1962 m.)

663

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės „Ąžuolo“ kolūkis (1959–1975 m.)

677

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Bakšėnų kolūkis (1949–1984 m.)

655

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės Byčių kolūkis (1958–1991 m.)

827

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Bugailiškių kolūkis (1950–1977 m.)

591

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės „Gegužės pirmosios“ kolūkis (1957–1974 m.)

912

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Juodpėnų kolūkis (1950–1973 m., 1975–1990 m.)

681

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės Laičių kolūkis (1949–1991 m.)

834

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės „Laisvės“ kolūkis (1953–1991 m.)

654

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės „Laukų spartuolio“ kolūkis (1949–1958 m.)

361

Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės „Lėvens“ kolūkis (1958–1971 m.)

673

Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės Lukonių kolūkis (1951–1975 m.)

564

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Mičiurino kolūkis (1951–1972 m.)

557

Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės „Mituvos“ kolūkis (1951–1973 m.)

271

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės „Mūsų rytojaus“ kolūkis (1953–1964 m.)

91

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės „Naujo gyvenimo“ kolūkis (1949–1982 m.)

676

Kupiškio rajono Antašavos apylinkės „Nemuno“ kolūkis (1949–1973 m.)

363

Kupiškio rajono Antašavos apylinkės „Neries“ kolūkis (1951–1975 m.)

579

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės Noriūnų kolūkis (1951–1953 m., 1958–1962 m.)

364

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės Pakupio kolūkis (1949–1991 m.)

685

Kupiškio rajono Puožo apylinkės „Palangos“ kolūkis (1951–1975 m.)

365

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės „Pergalės“ kolūkis (1957–1973 m.)

828

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės „Piliakalnio“ kolūkis (1963–1991 m.)

626

Kupiškio rajono Antašavos apylinkės „Pirmosios vagos“ kolūkis (1949–1974 m.)

688

Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės „Pirmūno“ kolūkis (1950–1975 m.)

532

Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės „Pyvesos“ kolūkis (1957–1963 m.)

674

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės „Sakalo“ kolūkis (1949–1992 m.)

89

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Salamiesčio kolūkis (1949–1991 m.)

367

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės Skapiškio kolūkis (1952–1991 m.)

646

Kupiškio rajono Aukštupėnų apylinkės „Skodinio“ kolūkis (1949–1964 m.)

369

Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės kolūkis „Stalino keliu“ (1949–1957 m.)

841

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės Šepetos kolūkis (1988–1991 m.)

368

Kupiškio rajono Puožo apylinkės „Šetekšnos“ kolūkis (1950–1975 m.)

563

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Šimonių kolūkis (1949–1991 m.)

640

Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės „Šviesos“ kolūkis (1957–1992 m.)

370

Kupiškio rajono Puožo apylinkės „Švyturio“ kolūkis (1957–1969 m.)

73

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės „Tarybinio pirmūno“ kolūkis (1949–1969 m.)

92

Kupiškio rajono Antašavos apylinkės Uoginių kolūkis (1949–1975 m.)

600

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės „Vėdrupio“ kolūkis (1950–1964 m.)

690

Kupiškio rajono Aukštupėnų apylinkės Vėžionių kolūkis (1951–1975 m.)

371

Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės „Vienybės“ kolūkis(1951–1992 m.)

360

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės Virbališkių kolūkis (1960–1991 m.)

643

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Žadeikių kolūkis (1949–1975 m.)

531

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Žaidelių kolūkis (1950–1992 m.)

664

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės „Žalgirio“ kolūkis (1949–1974 m.)

Pandėlio rajonas

410

Pandėlio rajono Suvainiškio apylinkės „Gegužės devintosios“ kolūkis (1950–1959 m.)

850

Pandėlio rajono Melaišių apylinkės Vinco Mickevičiaus-Kapsuko kolūkis (1951–1954 m.)

418

Pandėlio rajono Panemunio apylinkės Panemunio kolūkis (1950–1959 m.)

Panevėžio rajonas

650

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės Alantos kolūkis (1949 m., 1952–1953 m., 1956–1972 m.)

373

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės „Artojo“ kolūkis (1949–1992 m.)

147

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės „Ateities“ kolūkis (1950–1971 m.)

148

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės „Atžalyno“ kolūkis (1949–1991 m.)

208

Panevėžio rajono Velžio apylinkės „Aušros“ kolūkis (1949–1994 m.)

181

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės „Ąžuolo“ kolūkis (1949–1974 m.)

377

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Burvelių kolūkis (1949–1975 m., 1990–1993 m.)

810

Panevėžio rajono Berčiūnų apylinkės P. Cvirkos kolūkis (1949–1956 m.)

148

Panevėžio rajono Panevėžio apylinkės Daukniūnų kolūkis (1949–1994 m.)

669

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės Ežerėnų kolūkis (1950–1978 m.)

378

Panevėžio rajono Upytės apylinkės Ėriškių kolūkis (1949–1993 m.)

222

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės „Galybės“ kolūkis (1950–1993 m.)

657

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės Gegužinės kolūkis (1951–1953 m., 1957–1966 m.)

519

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės „Gintaro“ kolūkis (1949–1992 m.)

238

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės „Įstros“ kolūkis (1950–1957 m.)

662

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės Jotainių kolūkis (1950–1992 m.)

145

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės „Kelio į gyvenimą“ kolūkis (1949–1978 m.)

580

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Krekenavos kolūkis (1949–1965 m., 1989–1993 m.)

475

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės „Laisvės“ kolūkis (1957–1973 m.)

829

Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės Liberiškio kolūkis (1989–1993 m.)

375

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės „Linkuvės“ kolūkis (1949–1972 m., 1991–1993 m.)

199

Panevėžio rajono Berčiūnų apylinkės „LKP VI suvažiavimo“ kolūkis (1949–1974 m.)

236

Panevėžio rajono Velžio apylinkės M. Margytės kolūkis (1948–1960 m.)

153

Panevėžio rajono Velykių apylinkės Maženių kolūkis (1950–1977 m.)

614

Panevėžio rajono Skaistgirių apylinkės Medikonių kolūkis (1951–1974 m.)

842

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės Miežiškių kolūkis (1989–1993 m.)

756

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Mitriūnų kolūkis (1958–1976 m.)

237

Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės Naujamiesčio kolūkis (1949–1993 m.)

843

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Naujarodžių kolūkis (1989–1993 m.)

502

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės Naujasodės kolūkis (1949–1964 m., 1970–1978 m.)

792

Panevėžio rajono Velžio apylinkės „Naujo gyvenimo“ kolūkis (1957–1964 m.)

151

Panevėžio rajono Skaistgirių apylinkės „Nemuno“ kolūkis (1950–1965 m.)

836

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės „Nevėžio“ kolūkis (1957–1993 m.)

802

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės S. Nėries kolūkis (1949–1978 m.)

586

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės Paežerio kolūkis (1951–1993 m.)

152

Panevėžio rajono Panevėžio apylinkės Paįstrio kolūkis (1951–1967 m., 1974–1993 m.)

585

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Paliaudės kolūkis (1949–1974 m.)

623

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės Paliūniškio kolūkis (1961–1993 m.)

471

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės Pašilių kolūkis (1957–1973 m.)

198

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės „Pašuojo“ kolūkis (1950–1974 m.)

520

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės „Pavasario“ kolūkis (1950–1992 m.)

687

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės Pavašakių kolūkis (1949–1978 m., 1990–1993 m.)

521

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės kolūkis „Pirmyn“ (1950–1974 m.)

791

Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės „Pirmūno“ kolūkis (1948–1955 m.)

226

Panevėžio rajono Sodelių apylinkės Prūselių kolūkis (1958–1961 m.)

144

Panevėžio rajono Taruškų apylinkės Pučekų kolūkis (1949–1950 m., 1952–1972 m.)

150

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės Puodžiūnų kolūkis (1957–1965 m.)

137

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės Raguvos kolūkis (1949–1993 m.)

376

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės Ramygalos kolūkis (1949–1994 m.)

206

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės „Raudonosios vėliavos“ kolūkis (1949–1959 m.)

627

Panevėžio rajono Velžio apylinkės „Raudonosios žvaigždės“ kolūkis (1952–1975 m.)

225

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės Sodelių kolūkis (1951–1974 m.)

169

Panevėžio rajono Skaistgirių apylinkės „Sodybos“ kolūkis (1951–1975 m.)

587

Panevėžio rajono Panevėžio apylinkės Skaistgirių kolūkis (1949–1992 m.)

801

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės Smilgių kolūkis (1950–1992 m.)

625

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės Suvorovo kolūkis (1950–1961 m.)

582

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės „Šaltinio“ kolūkis (1949–1965 m.)

822

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės Šilų kolūkis (1989–1992 m.)

143

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės „Taikos“ kolūkis (1956–1995 m.)

202

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės „Tarybinės sodybos“ kolūkis (1949–1961 m.)

607

Panevėžio rajono Velykių apylinkės „Tarybinio ryto“ kolūkis (1958–1965 m., 1971–1972 m.)

902

Panevėžio rajono Velykių apylinkės „Tarybinių Genėtinių“ kolūkis (1949–1976 m.)

207

Panevėžio rajono Velžio apylinkės Uliūnų kolūkis (1949–1964 m.)

624

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės Vaivadų kolūkis (1957–1961 m.)

176

Panevėžio rajono Velžio apylinkės „Vienybės“ kolūkis (1949–1970 m.)

228

Panevėžio rajono Velžio apylinkės „Vilniaus“ kolūkis (1952–1993 m.)

584

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės „Žalgirio“ kolūkis (1949–1965 m.)

235

Panevėžio rajono Upytės apylinkės „Žalgirio“ kolūkis (1949–1959 m.)

581

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės Žemaitės kolūkis (1950–1965 m.)

374

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Žibartonių kolūkis (1949–1992 m.)

Pasvalio rajonas

86

Pasvalio rajono Krinčino apylinkės „Artojo“ kolūkis (1948–1981 m.)

103

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Atžalyno“ kolūkis (1949–1991 m.)

818

Pasvalio rajono Saločių apylinkės „Aušros“ kolūkis (1957–1971 m.)

684

Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės Daujėnų kolūkis (1950–1992 m.)

610

Pasvalio rajono Saločių apylinkės „Draugystės“ kolūkis (1949–1992 m.)

254

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės Grūžių kolūkis (1950–1971 m., 1973–1992 m.)

78

Pasvalio rajono Krinčino apylinkės Gulbinėnų kolūkis (1950–1959 m., 1988–1992 m.)

263

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės „Islikio“ kolūkis (1949–1975 m.)

28

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Įstros“ kolūkis (1949–1991 m.)

299

Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės Jurgėnų kolūkis (1950–1994 m.)

128

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Kiemėnų kolūkis (1949–1993 m.)

353

Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės Kriklinių kolūkis (1949–1992 m.)

95

Pasvalio rajono Krinčino apylinkės Krinčino kolūkis (1950–1992 m.)

358

Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės Lenino kolūkis (1956–1970 m.)

107

Pasvalio rajono Tetirvinų apylinkės Manikūnų kolūkis (1949–1974 m.)

611

Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės Meškalaukio kolūkis (1949–1991 m.)

612

Pasvalio rajono Grūžių apylinkės „Mūsų ateities“ kolūkis (1948–1975 m.)

101

Pasvalio rajono Saločių apylinkės „Mūšos“ kolūkis (1949–1992 m.)

108

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Namišių kolūkis (1949–1953 m., 1956–1992 m.)

72

Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės „Naujo gyvenimo“ kolūkis (1948–1992 m.)

572

Pasvalio rajono Kiemėnų apylinkės „Pamūšio“ kolūkis (1949–1974 m.)

119

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Pavasario“ kolūkis (1948–1953 m., 1956–1992 m.)

652

Pasvalio rajono Tetirvinų apylinkės „Pažangos“ kolūkis (1949–1953 m., 1955–1975 m.)

608

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės „Pergalės“ kolūkis (1949–1991 m.)

359

Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės Porijų kolūkis (1950–1977 m.)

351

Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės Pumpėnų kolūkis (1950–1992 m.)

689

Pasvalio rajono Pušaloto apylinkės Pušaloto kolūkis (1950–1992 m.)

117

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Ramojaus“ kolūkis (1949–1976 m.)

124

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Ramužių kolūkis (1949–1975 m.)

808

Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės Rinkūnų kolūkis (1958–1992 m.)

352

Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės „Ryto“ kolūkis (1949–1992 m.)

682

Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės Sabonių kolūkis (1958–1992 m.)

46

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Saločių kolūkis (1950–1992 m.)

670

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Švyturio“ kolūkis (1948–1975 m.)

259

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės „Tarybinio žodžio“ kolūkis (1949–1975 m.)

651

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Tauprių kolūkis (1950–1953 m., 1957–1976 m.)

88

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės Tetirvinų kolūkis (1948–1991 m.)

274

Pasvalio rajono Grūžių apylinkės „Tiesos“ kolūkis (1953–1975 m.)

921

Pasvalio rajono Jociūnų apylinkės kolūkis „Už taiką“ (1950–1959 m.)

354

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės Valakėlių kolūkis (1949–1992 m.)

267

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės Vaškų kolūkis (1950–1992 m.)

864

Pasvalio rajono Kriklinių apylinkės Vilkiškių kolūkis (1951–1974 m.)

356

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Žadeikonių kolūkis (1950–1976 m., 1988–1991 m.)

Ramygalos rajonas

204

Ramygalos rajono Nevėžio apylinkės „Nevėžio“ kolūkis (1949–1960 m.)

391

Ramygalos rajono Bartkūnų apylinkės „Švyturio“ kolūkis (1949–1962 m.)

583

Ramygalos rajono Iciūnų apylinkės „Taikos“ kolūkis (1951–1957 m.)

Rokiškio rajonas

823

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės Abelių kolūkis (1950–1969 m.)

512

Rokiškio rajono Obelių apylinkės Antanašės kolūkis (1949–1992 m.)

120

Rokiškio rajono Salų apylinkės „Artojo“ kolūkis (1953–1961 m.)

925

Rokiškio rajono Panemunio apylinkės „Ateities“ kolūkis (1950–1964 m.)

561

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės „Atžalyno“ kolūkis (1949–1992 m.)

332

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės Audrupio kolūkis (1950–1989 m., 1991 m.)

927

Rokiškio apskrities Panemunio valsčiaus Aukštadvario apylinkės „Aukštakalnio“ kolūkis (1949 m.)

125

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės Aukštakalnių kolūkis (1950–1992 m.)

613

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Aušros“ kolūkis (1951–1992 m.)

118

Rokiškio rajono Onuškio apylinkės „Aušros“ kolūkis (1949–1958 m.)

634

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Bendrosios žemės“ kolūkis (1951–1973 m.)

432

Rokiškio rajono Čedasų apylinkės Čedasų kolūkis (1952–1992 m.)

638

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Draugystės“ kolūkis (1949–1964 m., 1968 m., 1972 m.)

297

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės Duokiškio kolūkis (1950–1991 m.)

528

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės „Gegužės pirmosios“ kolūkis (1951–1992 m.)

562

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės Gerkonių kolūkis (1949–1991 m.)

593

Rokiškio rajono Kriaunų apylinkės „Gintaro“ kolūkis (1952–1969 m.)

307

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės „Jaunosios gvardijos“ kolūkis (1949–1964 m., 1966–1968 m.)

488

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės Jūžintų kolūkis (1953–1992 m.)

293

Rokiškio rajono Obelių apylinkės Kairelių kolūkis (1949–1962 m., 1979–1992 m.)

322

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės Kamajų kolūkis (1949–1991 m.)

122

Rokiškio rajono Kazliškio apylinkės Kazliškio kolūkis (1953–1962 m.)

433

Rokiškio rajono Kazliškio apylinkės Kazliškio (buvęs Puodžialaukės) kolūkis (1949–1966 m., 1971–1992 m.)

355

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės „Kibirkšties“ kolūkis (1951–1965 m.)

446

Rokiškio rajono Čedasų apylinkės „Komunizmo ryto“ kolūkis (1957–1971 m.)

290

Rokiškio rajono Obelių apylinkės Kraštų kolūkis (1948–1973 m.)

507

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės Lailūnų kolūkis (1951–1991 m.)

503

Rokiškio rajono Kriaunų apylinkės „Laimės“ kolūkis (1958–1991 m.)

306

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės „Laisvės“ kolūkis (1952–1980 m., 1990–1992 m.)

474

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės „Lėvens krantų“ kolūkis (1951–1992 m.)

294

Rokiškio rajono Juodupės apylinkės Lukštų kolūkis (1949–1992 m.)

295

Rokiškio rajono Čedasų apylinkės Maineivų kolūkis (1949–1974 m.)

337

Rokiškio rajono Mažuikių apylinkės Mažuikių kolūkis (1957–1962 m.)

468

Rokiškio rajono Buniuškių apylinkės Meldučių kolūkis (1950–1960 m.)

104

Rokiškio rajono Juodupės apylinkės M. Melnikaitės kolūkis (1949–1970 m.)

816

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės Moškėnų kolūkis (1989–1991 m.)

350

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Naujosios sodybos“ kolūkis (1950–1991 m.)

309

Rokiškio rajono Sėlynės apylinkės Salomėjos Nėries kolūkis (1950–1959 m.)

858

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės Panemunėlio kolūkis (1989–1991 m.)

886

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės Panemunio kolūkis (1989–1993 m.)

678

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės „Pavasario“ kolūkis (1957–1971 m.)

495

Rokiškio rajono Užukriaunio apylinkės „Pažangos“ kolūkis (1957–1961 m.)

338

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės „Pergalės“ kolūkis (1948–1964 m.)

656

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės „Pilies“ kolūkis (1949–1952 m., 1957 m., 1959 m., 1961–1962 m.)

434

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės kolūkis „Pirmyn“ (1957–1958 m., 1960 m., 1964 m.)

463

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės „Pušyno“ kolūkis (1949–1992 m.)

599

Rokiškio rajono Ragelių apylinkės Ragelių kolūkis (1950–1959 m.)

466

Rokiškio rajono Raikėnų apylinkės Raikėnų kolūkis (1948–1963 m.)

926

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės Roblių kolūkis (1990–1991 m.)

840

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės Salų kolūkis (1989–1992 m.)

470

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės „Spalio pergalės“ kolūkis (1951–1953 m., 1957–1971 m.)

649

Rokiškio rajono Lukštų apylinkės „Spartuolio“ kolūkis (1948–1969 m.)

653

Rokiškio rajono Moškėnų apylinkės kolūkis „Stalino keliu“ (1952–1954 m., 1957 m.)

480

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės Suvainiškio kolūkis (1950–1992 m.)

326

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės „Šetekšnos“ kolūkis (1949–1979 m.)

304

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Šviesos“ kolūkis (1949–1991 m.)

485

Rokiškio rajono Kriaunų apylinkės „Švyturio“ kolūkis (1959–1965 m., 1968 m., 1971–1976 m.)

121

Rokiškio rajono Čedasų apylinkės „Tarybų Lietuvos“ kolūkis (1950–1980 m.)

357

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės „Tiesos“ kolūkis (1951–1972 m.)

417

Rokiškio rajono Juodupės apylinkės kolūkis „Tikruoju keliu“ (1950–1992 m.)

116

Rokiškio rajono Salų apylinkės kolūkis „Už taiką“ (1950–1973 m.)

490

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės kolūkis „Už tėvynę“ (1956–1968 m.)

296

Rokiškio rajono Skemų apylinkės „Valstiečio“ kolūkis (1949–1961 m.)

491

Rokiškio rajono Lukštų apylinkės „Vienybės“ kolūkis (1951–1965 m.)

441

Rokiškio rajono Suvainiškio apylinkės Vilkolių kolūkis (1949–1969 m.)

672

Rokiškio rajono Papilio apylinkės „Vilties“ kolūkis (1957–1962 m.)

535

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės „Vyturio“ kolūkis (1950–1971 m.)

513

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės „Vyturio“ kolūkis (1952–1959 m., 1981–1990 m.)

308

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės „Žalgirio“ kolūkis (1949–1952 m., 1956–1962 m.)

305

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės „Žaliosios salos“ kolūkis (1952–1972 m.)

313

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės Žiobiškio kolūkis (1948–1993 m.)

87

Rokiškio rajono Juodupės apylinkės „Žvaigždės“ kolūkis (1949–1959 m.)

Vabalninko rajonas

542

Vabalninko rajono Strazdžių apylinkės kolūkis „Naujuoju keliu“ (1949–1956 m.)

Tarybiniai, valstybiniai ūkiai, medelynai

877

Biržų rajono Kraštų tarybinis ūkis (1960–1990 m.)

854

Biržų rajono Kvetkų tarybinis ūkis (1959–1975 m.)

402

Joniškėlio rajono Joniškėlio tarybinis ūkis (1944–1958 m.)

240

Joniškėlio rajono Lavėnų tarybinis ūkis (1950–1954 m.)

298

Kupiškio rajono Nociūnų tarybinis ūkis (1964–1980 m.)

647

Kupiškio rajono Skodinio tarybinis ūkis (1965–1988 m.)

831

Panevėžio rajono Barklainių tarybinis ūkis (1965 m., 1967 m., 1969–1972 m.)

819

Panevėžio rajono Bernatonių tarybinis ūkis (1965–1977 m.)

838

Panevėžio rajono Berniūnų valstybinis ūkis (1989–1993 m.)

783

Panevėžio rajono Krekenavos tarybinis ūkis (1966–1989 m.)

213

Panevėžio rajono Liberiškio tarybinis ūkis (1944–1989 m.)

192

Panevėžio rajono Miežiškių daržininkystės tarybinis ūkis (1959–1989 m.)

214

Panevėžio rajono Murmulių tarybinis ūkis (1944–1952 m.)

786

Panevėžio rajono Naujarodžių daržininkystės tarybinis ūkis (1966–1989 m.)

782

Panevėžio rajono Raičionių tarybinis ūkis (1962–1975 m.)

820

Panevėžio rajono Šilų tarybinis ūkis (1966–1989 m.)

830

Panevėžio rajono Uliūnų valstybinis ūkis (1965–1992 m.)

184

Panevėžio rajono Upytės tarybinis ūkis (1944–1952 m.)

922

Panevėžio rajono Vadaktėlių tarybinis ūkis (1947–1963 m.)

781

Panevėžio rajono Žemantiškių tarybinis ūkis (1966–1972 m.)

833

Panevėžio valstybinis sodininkystės ūkis (1948–1992 m.)

342

Pasvalio rajono Deglėnų tarybinis ūkis (1959–1979 m.)

262

Pasvalio rajono Nairių tarybinis ūkis (1944–1975 m.)

60

Pasvalio rajono Naradavos sodininkystės valstybinis ūkis (1950–1992 m.)

923

Pasvalio rajono Sodelių tarybinis ūkis (1965–1988 m.)

340

Pasvalio vaismedžių medelynas (1952--1974 m.)

536

Rokiškio rajono Jūžintų tarybinis ūkis (1959–1979 m.)

853

Rokiškio rajono Kazliškio tarybinis ūkis (1957–1981 m.)

815

Rokiškio rajono Moškėnų tarybinis ūkis (1964–1989 m.)

851

Rokiškio rajono „Nemunėlio“ tarybinis ūkis (1965–1988 m.)

96

Rokiškio rajono Obelių valstybinis ūkis (1946–1953 m., 1957–1992 m.)

469

Rokiškio rajono Panemunėlio tarybinis ūkis (1956–1989 m.)

668

Rokiškio rajono Ragelių tarybinis ūkis (1959–1965 m.)

489

Rokiškio rajono Rokiškio tarybinis ūkis (1948–1957 m.)

300

Rokiškio rajono Salų tarybinis ūkis (1944–1989 m.)

821

Rokiškio rajono Sartų valstybinis ūkis (1957–1992 m.)

MELIORACIJA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

82

Biržų sausinimo sistemų teritorinė valdyba (1948–1958 m.)

58

Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Melioracijos skyrius (1950–1953 m.)

261

Pandėlio rajono Pandėlio melioracijos-mašinų stotis (1960–1961 m.)

189

Panevėžio melioracijos eksploatavimo valdyba (1948–1987 m.)

778

Pasvalio melioracijos eksploatavimo valdyba (1956–1987 m.)

110

Rokiškio melioracijos eksploatavimo valdyba (1950–1988 m.)

ŽUVININKYSTĖ, GYVULININKYSTĖ, PAUKŠTININKYSTĖ

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

703

Panevėžio inkubatorinė paukštininkystės stotis (1952–1961 m.)

697

Panevėžio mėsos kombinato „Įstros“ tarybinis ūkis (1957–1976 m.)

341

Pasvalio rajono Mikoliškio paukštininkystės valstybinis ūkis (1958–1992 m.)

323

Pasvalio tarprajoninė veislininkystės įmonė (1952–1988 m.)

862

Rokiškio žuvininkystės ūkis (1979–1989 m.)

VETERINARIJA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

706

Rokiškio tarprajoninė veterinarinė-bakteriologinė laboratorija (1951–1962 m.)

700

Rokiškio veterinarinė ligoninė (1946–1952 m.)

PARUOŠOS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

707

TSRS paruošų ministerijos Gyvulių žaliavos paruošų respublikinės kontoros Kupiškio paruošų kontora (1949–1951 m.)

TSRS paruošų ministerijos įgaliotiniai

573

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Biržų apskričiai (1944–1950 m.)

574

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Biržų rajonui (1946–1956 m.)

253

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Joniškėlio rajonui (1947–1955 m.)

496

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Kupiškio rajonui (1949–1956 m.)

260

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Obelių rajonui (1950–1956 m.)

247

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Pandėlio rajonui (1950–1953 m.)

130

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Panevėžio apskričiai (1944–1950 m.)

129

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Panevėžio rajonui (1946–1956 m.)

529

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Pasvalio apskričiai (1947–1950 m.)

530

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Pasvalio rajonui (1944–1956 m.)

461

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Ramygalos rajonui (1950–1956 m.)

575

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Rokiškio apskričiai (1944–1950 m.)

576

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Rokiškio rajonui (1944–1956 m.)

541

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Vabalninko rajonui (1948–1956 m.)

APLINKA

MIŠKAI IR SAUGOMOS TERITORIJOS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

167

Biržų miško pramonės ūkis (1944–1952 m.)

956

Biržų miško pramonės ūkis (1948–1989 m.)

162

Kupiškio miško pramonės ūkis (1945–1951 m.)

159

Kupiškio miškų ūkis (1958–1962 m.)

170

Panevėžio miško pramonės ūkis (1944–1953 m.)

166

Panevėžio miškų kombinatas (1946–1949 m.)

797

Panevėžio miškų ūkio gamybinis susivienijimas (1947–1989 m.)

164

Pasvalio miškų urėdija (1944–1945 m.)

165

Pasvalio miškų ūkis (1959–1986 m.)

94

Rokiškio miškų ūkis (1947–1953 m.)

168

Šeduvos miškų urėdija (1944–1945 m.)

163

Žalgirio miškų urėdija (1944–1945 m.)

620

Žaliosios miškų ūkis (1961–1985 m.)

DARBAS IR SOCIALINIAI REIKALAI

SOCIALINIAI REIKALAI

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

852

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1923–1990 m.)

848

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1944–1990 m.)

618

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1950–1959 m.)

713

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1945–1990 m.)

754

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1949–1959 m.)

755

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1945–1962 m.)

809

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1945–1990 m.)

616

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1947–1966 m.)

617

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1945–1990 m.)

427

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1945–1962 m.)

604

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo ir Karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo skyriai (1944–1950 m.)

753

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius (1950–1990 m.)

GLOBA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

705

Panevėžio vaikų priėmimo-paskirstymo punktas (1946–1956 m.)

949

Ramygalos rajono Jotainių invalidų namai (1945–1955 m.)

SVEIKATOS APSAUGA

SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES ADMINISTRAVIMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

183

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius (1948–1990 m.)

141

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius (1944–1950 m.)

131

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius (1950–1955 m.)

250

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius (1948–1954 m.)

251

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius (1950–1955 m.)

429

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius (1950–1957 m.)

499

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius (1944–1950 m.)

500

Rokiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius (1950–1956 m.)

GYDYMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

895

Respublikinė Panevėžio ligoninė (1944–1989 m.)

955

Biržų rajono centrinė ligoninė (1952–1991 m.)

959

Kupiškio rajono centrinė ligoninė (1957–1991 m.)

901

Pasvalio rajono centrinė ligoninė (1951–1989 m.)

431

Ramygalos rajono ligoninė (1952–1955 m.)

423

Rokiškio rajono centrinė ligoninė (1951–1965 m., 1976–1990 m.)

FARMACIJA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

704

Panevėžio rajono farmacijos kontora (1940–1941 m., 1944–1950 m.)

HIGIENA IR SANITARIJA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

953

Panevėžio miesto sanitarijos-epidemiologijos stotis (1931–1990 m.)

907

Biržų rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis (1953–1990 m.)

893

Kupiškio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis (1960–1990 m.)

952

Panevėžio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis (1958–1960 m., 1966–1990 m.)

933

Pasvalio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis (1952–1957 m., 1970–1999 m.)

430

Ramygalos rajono ligoninės Sanitarinis-epidemiologinis skyrius (1952–1962 m.)

252

Rokiškio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis (1950–1956 m., 1980–1990 m.)

ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES ADMINISTRAVIMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

577

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1944–1990 m.)

720

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1942–1950 m.)

721

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1950–1990 m.)

242

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1950–1959 m.)

476

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1953–1990 m.)

718

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1951–1958 m.)

719

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1952–1961 m.)

171

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1950–1990 m.)

522

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1948–1950 m.)

523

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1950–1990 m.)

439

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1945–1962 m.)

438

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1945–1950 m.)

437

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1950–1990 m.)

114

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (1950–1959 m.)

BENDRASIS MOKYMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

3

Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinė mokykla (1943–1990 m.)

140

Panevėžio 2-oji vidurinė mokykla (1944–1990 m.)

954

Panevėžio 3-oji vidurinė mokykla (1945–1991 m.)

957

Biržų Juliaus Janonio vidurinė mokykla-internatas (1944–1991 m.)

113

Biržų rajono Vabalninko B. Sruogos vidurinė mokykla (1944–1990 m.)

590

Kupiškio mokykla-internatas (1960–1963 m.)

960

Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinė mokykla (1935–1989 m.)

201

Kupiškio rajono Subačiaus vidurinė mokykla (1944–1989 m.)

246

Pasvalio P. Vileišio vidurinė mokykla (1943–1990 m.)

401

Pasvalio rajono Joniškėlio vidurinė mokykla (1944–1953 m.)

399

Rokiškio J. Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla (1944–1990 m.)

400

Rokiškio II vidurinė mokykla (1944–1955 m.)

932

Rokiškio rajono Juodupės darbo jaunimo vidurinė mokykla (1951–1955 m.)

85

Rokiškio rajono Juodupės vidurinė mokykla (1944–1990 m.)

629

Rokiškio rajono Obelių mokykla-internatas (1958–1966 m.)

302

Rokiškio rajono Obelių vidurinė mokykla (1943–1990 m.)

635

Rokiškio rajono Pandėlio vidurinė mokykla (1944–1990 m.)

SPECIALUSIS MOKYMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Mokyklos

173

Panevėžio amatų mokykla Nr. 3 (1944–1949 m.)

224

Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokykla (1945–1991 m.)

793

Panevėžio hidromelioracijos technikumas (1950–1990 m.)

223

Panevėžio medicinos seserų mokykla (1945–1949 m.)

136

Panevėžio pedagoginė mokykla (1944–1957 m.)

774

Panevėžio politechnikumas (1960–1991 m.)

931

Panevėžio septynmetė muzikos mokykla (1947–1957 m.)

146

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla (1941–1991 m.)

239

Panevėžio vandens ūkio mechanizacijos mokykla (1951–1960 m.)

172

Panevėžio žemės ūkio mechanizacijos amatų mokykla Nr. 2 (1944–1957 m.)

175

Biržų amatų mokykla Nr. 7 (1945–1949 m.)

339

Joniškėlio žemės ūkio mokykla (1945–1991 m.)

174

Šiaulių amatų mokykla Nr. 7 (1944–1950 m.)

605

Rokiškio vakarinis mechanikos technikumas (1961–1969 m.)

544

Vabalninko žemės ūkio mokykla (1944–1952 m.)

Mokomieji ūkiai

133

Joniškėlio Mičiurino žemės ūkio technikumo Mokomasis ūkis (1959–1969 m.)

811

Panevėžio hidromelioracijos technikumo Mokomasis ūkis (1957–1964 m.)

812

Panevėžio hidromelioracijos technikumo Mokomasis ūkis (1957–1975 m.)

MOKSLINIAI TYRIMAI

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

292

Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Joniškėlio bandymų stotis (1940–1959 m.)

403

Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stoties Eksperimentinis ūkis (1959–1960 m., 1964–1990 m.)

861

Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stotis (1953 m., 1955–1993 m.)

860

Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stoties valstybinis eksperimentinis ūkis (1959–1993 m.)

884

Pabaltijo zoninė paukštininkystės bandymų stotis (1968–1991 m.)

813

Panevėžio rajono Staniūnų valstybinis eksperimentinis ūkis (1945–1992 m.)

KULTŪRA

KULTŪROS SRITIES ADMINISTRAVIMAS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Kinofikacijos skyriai, kino tinklai

349

Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus Kino tinklas (1949–1960 m.)

185

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kinofikacijos skyrius (1944–1950 m.)

186

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kinofikacijos skyrius (1950–1955 m.)

497

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus Kino tinklas (1952–1956 m.)

255

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kinofikacijos skyrius (1948–1950 m.)

694

Rokiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kinofikacijos skyrius (1950–1955 m.)

Kultūros skyriai

227

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius (1946–1990 m.)

665

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros-švietimo darbo skyrius (1949–1950 m.)

666

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius (1951–1989 m.)

881

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius (1957–1990 m.)

464

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius (1951–1958 m.)

716

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius (1956–1962 m.)

730

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius (1959–1990 m.)

765

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius (1951–1989 m.)

428

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius (1950–1961 m.)

256

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius (1951–1975 m., 1979–1990 m.)

KULTŪROS, MENO ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Bibliotekos

667

Biržų rajono biblioteka (1951–1965 m.)

866

Panevėžio rajono centrinė biblioteka (1974–1989 m.)

857

Rokiškio rajono centrinė biblioteka (1957–1990 m.)

Kultūros namai

882

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus Kultūros namai (1967–1968 m., 1971–1989 m.)

894

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus Kultūros namai (1963–1989 m.)

Pionierių ir moksleivių namai

865

Panevėžio miesto moksleivių namai (1955–1990 m.)

772

Biržų rajono pionierių ir moksleivių namai (1954–1981 m.)

878

Panevėžio rajono moksleivių namai (1962–1989 m.)

870

Pasvalio rajono moksleivių namai (1966–1990 m.)

879

Ramygalos rajono pionierių ir moksleivių namai (1956–1962 m.)

849

Rokiškio rajono pionierių ir moksleivių namai (1958–1989 m.)

ŽINIASKLAIDA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

859

Panevėžio miesto laikraščio „Panevėžio tiesa“ redakcija (1951–1990 m.)

896

Obelių rajono laikraščio „Stalinietis“ redakcija (1957–1958 m.)

897

Pandėlio rajono laikraščio „Spalio pergalė“ redakcija (1959–1961 m.)

892

Panevėžio rajono „Tėvynės“ laikraščio redakcija (1962–1992 m.)

798

Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ redakcija (1950–1990 m.)

458

Ramygalos rajono laikraščio „Tarybinė tėvynė“ redakcija (1951–1962 m.)

898

Rokiškio rajono laikraščio „Spalio vėliava“ redakcija (1957–1987 m.)

558

Vabalninko rajono laikraščio „Komunizmo švyturys“ redakcija (1951–1959 m.)

KITOS SRITYS

KONTROLĖ

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

218

TSRS finansų ministerijos Kontrolės-revizijos valdybos Kontrolierius-revizorius Panevėžio apskričiai (1947–1949 m.)

219

TSRS finansų ministerijos Kontrolės-revizijos valdybos Kontrolierius-revizorius Panevėžio rajonui (1950–1954 m.)

Liaudies kontrolė

671

Panevėžio miesto liaudies kontrolės komitetas (1963–1990 m.)

686

Biržų rajono liaudies kontrolės komitetas (1963–1990 m.)

789

Kupiškio rajono liaudies kontrolės komitetas (1963–1990 m.)

155

Panevėžio rajono liaudies kontrolės komitetas (1963–1990 m.)

790

Pasvalio rajono liaudies kontrolės komitetas (1963–1990 m.)

675

Rokiškio rajono liaudies kontrolės komitetas (1963–1990 m.)

STATISTIKA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Statistikos inspektūros

200

Valstybinės statistikos Panevėžio miesto inspektūra (1945–1975 m.)

537

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Biržų apskrities inspektūra (1944–1949 m.)

426

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Joniškėlio rajono inspektūra (1950–1959 m.)

889

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Obelių rajono inspektūra (1951–1958 m.)

29

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Panevėžio apskrities inspektūra (1948–1950 m.)

888

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Rokiškio apskrities inspektūra (1948–1949 m.)

424

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Vabalninko rajono inspektūra (1950–1959 m.)

890

Valstybinės statistikos Pandėlio rajono inspektūra (1952–1961 m.)

30

Valstybinės statistikos Panevėžio rajono inspektūra (1950–1975 m.)

462

Valstybinės statistikos Ramygalos rajono inspektūra (1950–1962 m.)

Statistikos skyriai

883

Panevėžio miesto ir rajono statistikos skyrius (1965–1989 m.)

538

Biržų rajono statistikos skyrius (1950–1990 m.)

899

Kupiškio rajono statistikos skyrius (1953–1990 m.)

425

Pasvalio rajono statistikos skyrius (1950–1990 m.)

887

Rokiškio rajono statistikos skyrius (1950–1989 m.)

SPORTAS IR KŪNO KULTŪRA

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

154

Panevėžio aukštesnioji olimpinio rezervo mokykla (1944–1990 m.)

885

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kūno kultūros ir sporto komitetas (1951–1990 m.)

868

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kūno kultūros ir sporto komitetas (1975–1989 m.)

799

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kūno kultūros ir sporto komitetas (1962–1977 m., 1981–1989 m.)

ARCHYVAI

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

221

Panevėžio miesto valstybinis archyvas (1944–1963 m.)

924

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas (1964–1990 m.)

546

Biržų rajono valstybinis archyvas (1945–1963 m.)

285

Joniškėlio rajono valstybinis archyvas (1952–1960 m.)

547

Kupiškio rajono valstybinis archyvas (1954–1963 m.)

548

Obelių rajono valstybinis archyvas (1953–1959 m.)

549

Pandėlio rajono valstybinis archyvas (1954–1962 m.)

41

Pasvalio rajono valstybinis archyvas (1953–1964 m.)

550

Ramygalos rajono valstybinis archyvas (1954–1962 m.)

508

Rokiškio rajono valstybinis archyvas (1952 m., 1955–1963 m.)

545

Vabalninko rajono valstybinis archyvas (1953–1959 m.)

PARTIJOS, ORGANIZACIJOS

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

40

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Panevėžio miesto taryba (1944–1947 m.)

105

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Biržų apskrities taryba (1944–1948 m.)

39

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Kupiškio apskrities taryba (1945–1948 m.)

38

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Panevėžio apskrities taryba (1944–1947 m.)

514

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Rokiškio apskrities taryba (1944–1946 m.)

PROFESINĖS SĄJUNGOS

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

420

Profesinių sąjungų Panevėžio miesto taryba (1974–1976 m.)

800

Lietuvos valstybės darbuotojų profsąjungos Panevėžio skyrius (1978–1992 m.)

891

Panevėžio parodomojo statybos tresto jungtinis profsąjungos komitetas (1957–1989 m.)

869

Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Panevėžio miesto komitetas (1959–1990 m.)

780

Vietinės pramonės ir komunalinių-buitinių įmonių darbininkų profsąjungos Panevėžio miesto komitetas (1944–1989 m.)

918

Agropramoninio susivienijimo darbuotojų profsąjungos Kupiškio rajono komitetas (1965–1989 m.)

785

Medicinos darbuotojų profsąjungos Kupiškio rajono komitetas (1966–1989 m.)

911

Švietimo darbuotojų profsąjungos Biržų rajono komitetas (1951–1990 m.)

763

Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Panevėžio rajono komitetas (1962–1982 m.)

764

Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Ramygalos rajono komitetas (1958–1961 m.)

914

Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Biržų rajono komitetas (1961–1990 m.)

913

Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos Biržų rajono komitetas (1964–1989 m.)

795

Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos Panevėžio rajono komitetas (1963–1986 m.)

 

---------

 

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2022-04-01 10:59