M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. panevezys@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

Lietuvos TSR (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.) laikotarpio fondų sąrašas

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

1

Panevėžio rajono likvidavęsi kolūkiai

2

Panevėžio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

3

Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinė mokykla

4

Biržų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

5

Joniškėlio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

6

Kupiškio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

7

Linkuvos rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

8

Pandėlio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

9

Pasvalio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

10

Ramygalos rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

11

Rokiškio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

13

Vabalninko rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

14

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

15

Biržų rajono likvidavęsi kolūkiai

16

Kupiškio rajono likvidavęsi kolūkiai

17

Pasvalio rajono likvidavęsi kolūkiai

18

Rokiškio rajono likvidavęsi kolūkiai

19

Dusetų rajono likvidavęsi kolūkiai

20

Joniškėlio rajono likvidavęsi kolūkiai

21

Linkuvos rajono likvidavęsi kolūkiai

22

Obelių rajono likvidavęsi kolūkiai

23

Pakruojo rajono likvidavęsi kolūkiai

24

Pandėlio rajono likvidavęsi kolūkiai

25

Ramygalos rajono likvidavęsi kolūkiai

26

Troškūnų rajono likvidavęsi kolūkiai

27

Vabalninko rajono likvidavęsi kolūkiai

28

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Įstros“ kolūkis

29

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Panevėžio apskrities inspektūra

30

Valstybinės statistikos Panevėžio rajono inspektūra

31

Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vyriausiasis žemės tvarkytojas

32

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

33

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

34

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

35

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija

36

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

37

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

38

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Panevėžio apskrities taryba

39

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Kupiškio apskrities taryba

40

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Panevėžio miesto taryba

41

Pasvalio rajono valstybinis archyvas

42

Pandėlio rajono „Gegužės pirmosios“ mašinų-traktorių stotis

43

Rokiškio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

44

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

45

Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

46

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Saločių kolūkis

47

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

48

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyriaus kortelių biuras

49

Biržų rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

50

Rinkiminės komisijos rinkimams į Biržų apskrities vietines darbo žmonių deputatų tarybas

51

Rinkiminės komisijos rinkimams į Biržų rajono vietines darbo žmonių deputatų tarybas

52

Biržų rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

53

Pasvalio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

54

Rinkiminės komisijos rinkimams į Pasvalio apskrities liaudies teismą

55

Rinkiminės komisijos rinkimams į Biržų apskrities liaudies teismą

56

Rinkimų į Biržų rajono liaudies teismą rinkiminės komisijos

57

Pasvalio rajono Kiemėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

58

Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Melioracijos skyrius

59

Biržų valstybinė alaus darykla „Biržų alus“

60

Pasvalio rajono Naradavos sodininkystės valstybinis ūkis

61

Pasvalio rajono Raubonių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

62

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

63

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

64

Pasvalio rajono Tetirvinų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

65

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

66

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

67

Pasvalio rajono Saločių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

68

Rokiškio valstybinis mašinų fabrikas „Plūgas“

69

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

70

Obelių rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

71

Rokiškio rajono liaudies teismas

72

Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės „Naujo gyvenimo“ kolūkis

73

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės „Tarybinio pirmūno“ kolūkis

74

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

75

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

76

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

77

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

78

Pasvalio rajono Krinčino apylinkės Gulbinėnų kolūkis

79

Rokiškio rajono Žiobiškio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

80

Rokiškio rajono Salų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

81

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

82

Biržų sausinimo sistemų teritorinė valdyba

83

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

84

Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

85

Rokiškio rajono Juodupės vidurinė mokykla

86

Pasvalio rajono Krinčino apylinkės „Artojo“ kolūkis

87

Rokiškio rajono Juodupės apylinkės „Žvaigždės“ kolūkis

88

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės Tetirvinų kolūkis

89

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Salamiesčio kolūkis

90

Biržų rajono Sodeliškių apylinkės Suostų kolūkis

91

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės „Naujo gyvenimo“ kolūkis

92

Kupiškio rajono Antašavos apylinkės Uoginių kolūkis

93

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Alizavos kolūkis

94

Rokiškio miškų ūkis

95

Pasvalio rajono Krinčino apylinkės Krinčino kolūkis

96

Rokiškio rajono Obelių valstybinis ūkis

97

Biržų rajono Sodeliškių apylinkės „Raudonosios vėliavos“ kolūkis

98

Biržų rajono notarinė kontora

99

Rokiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

100

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

101

Pasvalio rajono Saločių apylinkės „Mūšos“ kolūkis

102

Kupiškio rajono Aukštupėnų apylinkės „Aušros“ kolūkis

103

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Atžalyno“ kolūkis

104

Rokiškio rajono Juodupės apylinkės M. Melnikaitės kolūkis

105

Aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Biržų apskrities taryba

106

Obelių rajono Obelių mašinų-traktorių stotis

107

Pasvalio rajono Tetirvinų apylinkės Manikūnų kolūkis

108

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Namišių kolūkis

109

Rokiškio rajono Panemunėlio mašinų-traktorių stotis

110

Rokiškio melioracijos eksploatavimo valdyba

111

Rokiškio rajono Rokiškio mašinų-traktorių stotis

112

Vabalninko rajono liaudies teismas

113

Biržų rajono Vabalninko B. Sruogos vidurinė mokykla

114

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

115

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

116

Rokiškio rajono Salų apylinkės kolūkis „Už taiką“

117

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Ramojaus“ kolūkis

118

Rokiškio rajono Onuškio apylinkės „Aušros“ kolūkis

119

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Pavasario“ kolūkis

120

Rokiškio rajono Salų apylinkės „Artojo“ kolūkis

121

Rokiškio rajono Čedasų apylinkės „Tarybų Lietuvos“ kolūkis

122

Rokiškio rajono Kazliškio apylinkės Kazliškio kolūkis

123

Obelių rajono liaudies teismas

124

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Ramužių kolūkis

125

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės Aukštakalnių kolūkis

126

Biržų rajono Kratiškių apylinkės Gaižiūnų kolūkis

127

Biržų rajono Vabalninko apylinkės J. Biliūno kolūkis

128

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Kiemėnų kolūkis

129

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Panevėžio rajonui

130

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Panevėžio apskričiai

131

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

132

Panevėžio miesto notarinė kontora

133

Joniškėlio Mičiurino žemės ūkio technikumo Mokomasis ūkis

134

Panevėžio miesto I apylinkės liaudies teismas

135

Panevėžio miesto II apylinkės liaudies teismas

136

Panevėžio pedagoginė mokykla

137

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės Raguvos kolūkis

138

TSRS žemės ūkio banko Biržų skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos

139

Panevėžio rajono liaudies teismas

140

Panevėžio 2-oji vidurinė mokykla

141

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

142

Panevėžio mėsos kombinatas

143

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės „Taikos“ kolūkis

144

Panevėžio rajono Taruškų apylinkės Pučekų kolūkis

145

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės „Kelio į gyvenimą“ kolūkis

146

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla

147

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės „Ateities“ kolūkis

148

Panevėžio  rajono Smilgių apylinkės „Atžalyno“ kolūkis

148

Panevėžio rajono Panevėžio apylinkės Daukniūnų kolūkis

150

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės Puodžiūnų kolūkis

151

Panevėžio rajono Skaistgirių apylinkės „Nemuno“ kolūkis

152

Panevėžio rajono Panevėžio apylinkės Paįstrio kolūkis

153

Panevėžio rajono Velykių apylinkės Maženių kolūkis

154

Panevėžio aukštesnioji olimpinio rezervo mokykla

155

Panevėžio rajono liaudies kontrolės komitetas

156

Kupiškio apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir tiekimo-realizavimo bazė

157

Panevėžio apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir tiekimo-realizavimo bazė

158

Pasvalio apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir tiekimo-realizavimo bazė

159

Kupiškio miškų ūkis

160

Panevėžio rajono Upytės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

161

Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

162

Kupiškio miškų pramonės ūkis

163

Žalgirio miškų urėdija

164

Pasvalio miškų urėdija

165

Pasvalio miškų ūkis

166

Panevėžio miškų kombinatas

167

Biržų miškų pramonės ūkis

168

Šeduvos miškų urėdija

169

Panevėžio rajono Skaistgirių apylinkės „Sodybos“ kolūkis

170

Panevėžio miško pramonės ūkis

171

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

172

Panevėžio žemės ūkio mechanizacijos amatų mokykla Nr. 2

173

Panevėžio amatų mokykla Nr.3

174

Šiaulių amatų mokykla Nr.7

175

Biržų amatų mokykla Nr.7

176

Panevėžio rajono Velžio apylinkės „Vienybės“ kolūkis

177

Panevėžio kelių eksploatacijos ruožas

178

Panevėžio autokelių eksploatavimo linijinė valdyba

179

Panevėžio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

180

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Šeduvos kortelių biuras

181

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės „Ąžuolo“ kolūkis

182

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

183

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

184

Panevėžio rajono Upytės tarybinis ūkis

185

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kinofikacijos skyrius

186

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kinofikacijos skyrius

187

Panevėžio II valstybinė notarinė kontora

188

Panevėžio rajono Naujamiesčio gyvenvietės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

189

Panevėžio melioracijos eksploatavimo valdyba

190

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos valdyba

191

Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

192

Panevėžio rajono Miežiškių daržininkystės tarybinis ūkis

193

Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

194

Rinkiminės komisijos rinkimams į Rokiškio apskrities liaudies teismą

195

Rokiškio rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

196

Rinkiminės komisijos rinkimams į Rokiškio apskrities vietines darbo žmonių deputatų tarybas

197

Rokiškio rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

198

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės „Pašuojo“ kolūkis

199

Panevėžio rajono Berčiūnų apylinkės „LKP VI suvažiavimo“ kolūkis

200

Valstybinės statistikos Panevėžio miesto inspektūra

201

Kupiškio rajono Subačiaus vidurinė mokykla

202

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės „Tarybinės sodybos“ kolūkis

203

Panevėžio miesto pramkombinatas

204

Ramygalos rajono Nevėžio apylinkės „Nevėžio“ kolūkis

205

Panevėžio rajono pramkombinatas

206

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės „Raudonosios vėliavos“ kolūkis

207

Panevėžio rajono Velžio apylinkės Uliūnų kolūkis

208

Panevėžio rajono Velžio apylinkės „Aušros“ kolūkis

209

Ramygalos rajono Krekenavos mašinų-traktorių stotis

210

Panevėžio rajono Naujamiesčio mašinų-traktorių stotis

211

Ramygalos rajono Ramygalos mašinų-traktorių stotis

212

Panevėžio rajono Panevėžio mašinų-traktorių stotis

213

Panevėžio rajono Liberiškio tarybinis ūkis

214

Panevėžio rajono Murmulių tarybinis ūkis

215

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

216

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

217

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

218

TSRS finansų ministerijos Kontrolės-revizijos valdybos Kontrolierius-revizorius Panevėžio apskričiai

219

TSRS finansų ministerijos Kontrolės-revizijos valdybos Kontrolierius-revizorius Panevėžio rajonui

220

Panevėžio rajono Skaistgirių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

221

Panevėžio miesto valstybinis archyvas

222

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės „Galybės“ kolūkis

223

Panevėžio medicinos seserų mokykla

224

Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokykla

225

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės Sodelių kolūkis

226

Panevėžio rajono Sodelių apylinkės Prūselių kolūkis

227

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

228

Panevėžio rajono Velžio apylinkės „Vilniaus“ kolūkis

229

Panevėžio VLKJS 50-mečio gamykla „Lietkabelis“

230

Kupiškio apskrities žemės ūkio kredito draugijos

231

TSRS žemės ūkio banko Pasvalio skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos

232

TSRS valstybinio banko Panevėžio skyrius

233

Panevėžio maisto ir pramonės prekių kortelių biuras ir Kontrolės ataskaitinis biuras

234

TSRS žemės ūkio banko Panevėžio skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos

235

Panevėžio rajono Upytės apylinkės „Žalgirio“ kolūkis

236

Panevėžio rajono Velžio apylinkės M. Margytės kolūkis

237

Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės Naujamiesčio kolūkis

238

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės „Įstros“ kolūkis

239

Panevėžio vandens ūkio mechanizacijos mokykla

240

Joniškėlio rajono Lavėnų tarybinis ūkis

241

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

242

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

243

Rokiškio apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga

244

Rokiškio rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga

245

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

246

Pasvalio P. Vileišio vidurinė mokykla

247

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Pandėlio rajonui

248

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

249

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

250

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

251

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

252

Rokiškio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

253

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Joniškėlio rajonui

254

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės Grūžių kolūkis

255

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kinofikacijos skyrius

256

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

257

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

258

Pandėlio rajono Kamajų mašinų-traktorių stotis

259

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės „Tarybinio žodžio“ kolūkis

260

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Obelių rajonui

261

Pandėlio rajono Pandėlio melioracijos-mašinų stotis

262

Pasvalio rajono Nairių tarybinis ūkis

263

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės „Islikio“ kolūkis

265

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

266

Rokiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vyriausiasis žemės tvarkytojas

267

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės Vaškų kolūkis

268

Pasvalio apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga

269

Pasvalio rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga

270

Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės „Agluonos“ kolūkis

271

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės „Mūsų rytojaus“ kolūkis

272

Biržų rajono Medeikių apylinkės „Ateities“ kolūkis

273

Biržų rajono Ageniškio apylinkės „Rovėjos“ kolūkis

274

Pasvalio rajono Grūžių apylinkės „Tiesos“ kolūkis

275

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės „Auksinės varpos“ kolūkis

276

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės „Aušros“ kolūkis

277

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

278

Biržų rajono Sodeliškių apylinkės „Ryto“ kolūkis

279

Biržų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

280

Biržų rajono Pačeriaukštės apylinkės Juostaviečių kolūkis

281

Biržų rajono Smilgių apylinkės „Socializmo“ kolūkis

282

Biržų rajono Papilio apylinkės „Dunojėlio“ kolūkis

283

Biržų rajono Kratiškių apylinkės „Gegužės pirmosios“ kolūkis

284

Biržų rajono Ageniškio apylinkės Gajūnų kolūkis

285

Joniškėlio rajono valstybinis archyvas

286

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

287

Biržų apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

288

Kupiškio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

289

Pasvalio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

290

Rokiškio rajono Obelių apylinkės Kraštų kolūkis

291

Biržų rajono Papilio apylinkės Kupreliškio kolūkis

292

Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Joniškėlio bandymų stotis

293

Rokiškio rajono Obelių apylinkės Kairelių kolūkis

294

Rokiškio rajono Juodupės apylinkės Lukštų kolūkis

295

Rokiškio rajono Čedasų apylinkės Maineivų kolūkis

296

Rokiškio rajono Skemų apylinkės „Valstiečio“ kolūkis

297

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės Duokiškio kolūkis

298

Kupiškio rajono Nociūnų tarybinis ūkis

299

Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės Jurgėnų kolūkis

300

Rokiškio rajono Salų tarybinis ūkis

301

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

302

Rokiškio rajono Obelių vidurinė mokykla

303

Biržų rajono Papilio apylinkės Einorių kolūkis

304

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Šviesos“ kolūkis

305

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės „Žaliosios salos“ kolūkis

306

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės „Laisvės“ kolūkis

307

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės „Jaunosios gvardijos“ kolūkis

308

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės „Žalgirio“ kolūkis

309

Rokiškio rajono Sėlynės apylinkės Salomėjos Nėries kolūkis

310

Biržų rajono Pabiržės apylinkės Kirdonių kolūkis

311

Biržų rajono Kupreliškio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

312

Biržų rajono Biržų apylinkės kolūkis „Lenino keliu“

313

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės Žiobiškio kolūkis

314

Biržų rajono Biržų apylinkės „Liepos“ kolūkis

315

Biržų rajono Parovėjos apylinkės Medeikių kolūkis

316

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės Nausėdžių kolūkis

317

Biržų rajono Pundurių apylinkės „Nemunėlio“ kolūkis

318

Biržų rajono Pabiržės apylinkės Pabiržės kolūkis

319

Biržų rajono Biržų apylinkės „Pavasario“ kolūkis

320

Biržų rajono Pačeriaukštės apylinkės „Pergalės“ kolūkis

321

Biržų rajono Vabalninko apylinkės „Raudonosios žvaigždės“ kolūkis

322

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės Kamajų kolūkis

323

Pasvalio tarprajoninė veislininkystės įmonė

324

Biržų rajono Smilgių apylinkės Smilgių kolūkis

325

Biržų rajono Biržų apylinkės „Širvenos“ kolūkis

326

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės „Šetekšnos“ kolūkis

327

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės „Švyturio“ kolūkis

328

Biržų rajono Biržų apylinkės „Tarybinės žemės“ kolūkis

329

Biržų rajono Biržų apylinkės „Artojo“ kolūkis

330

Biržų rajono Parovėjos apylinkės „Vienybės“ kolūkis

331

Pasvalio rajono Grūžių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

332

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės Audrupio kolūkis

333

Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

334

Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės kolūkis „Vienybės keliu“

335

Biržų rajono Parovėjos apylinkės „Vilties“ kolūkis

336

Biržų rajono Vabalninko apylinkės „Žemės maitintojos“ kolūkis

337

Rokiškio rajono Mažuikių apylinkės Mažuikių kolūkis

338

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės „Pergalės“ kolūkis

339

Joniškėlio žemės ūkio mokykla

340

Pasvalio vaismedžių medelynas

341

Pasvalio rajono Mikoliškio paukštininkystės valstybinis ūkis

342

Pasvalio rajono Deglėnų tarybinis ūkis

343

Pasvalio rajono Joniškėlio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

344

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

345

Biržų rajono Vabalninko miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

346

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

347

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

348

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

349

Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus Kino tinklas

350

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Naujosios sodybos“ kolūkis

351

Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės Pumpėnų kolūkis

352

Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės „Ryto“ kolūkis

353

Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės Kriklinių kolūkis

354

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės Valakėlių kolūkis

355

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės „Kibirkšties“ kolūkis

356

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Žadeikonių kolūkis

357

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės „Tiesos“ kolūkis

358

Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės Lenino kolūkis

359

Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės Porijų kolūkis

360

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės Virbališkių kolūkis

361

Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės „Lėvens“ kolūkis

362

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

363

Kupiškio rajono Antašavos apylinkės „Neries“ kolūkis

364

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės Pakupio kolūkis

365

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės „Pergalės“ kolūkis

366

Rokiškio rajono Čedasų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

367

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės Skapiškio kolūkis

368

Kupiškio rajono Puožo apylinkės „Šetekšnos“ kolūkis

369

Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės kolūkis „Stalino keliu“

370

Kupiškio rajono Puožo apylinkės „Švyturio“ kolūkis

371

Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės „Vienybės“ kolūkis

372

Rokiškio rajono Kazliškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

373

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės „Artojo“ kolūkis

374

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Žibartonių kolūkis

375

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės „Linkuvės“ kolūkis

376

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės Ramygalos kolūkis

377

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Burvelių kolūkis

378

Panevėžio rajono Upytės apylinkės Ėriškių kolūkis

379

Rokiškio rajono Panemunio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

380

Pandėlio rajono „Gegužės pirmosios“ remonto-technikos stotis

381

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

382

Biržų rajono Pačeriaukštės apylinkės „Laisvosios žemės“ kolūkis

383

Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

384

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

385

Panevėžio rajono Petriškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

386

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

387

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

388

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

389

Rokiškio rajono Suvainiškio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

390

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

391

Ramygalos rajono Bartkūnų apylinkės „Švyturio“ kolūkis

392

Biržų rajono Papilio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

393

Pasvalio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

394

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

395

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

396

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

397

Rokiškio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

398

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

399

Rokiškio I vidurinė mokykla

400

Rokiškio II vidurinė mokykla

401

Pasvalio rajono Joniškėlio vidurinė mokykla

402

Joniškėlio rajono Joniškėlio tarybinis ūkis

403

Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stoties Eksperimentinis ūkis

404

Rokiškio rajono Juodupės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

405

Biržų rajono Kupreliškio apylinkės „Apaščios krantų“ kolūkis

406

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

407

Pasvalio apskrities Joniškėlio vartotojų kooperatyvas

408

Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

409

Rokiškio apskrities valsčių žemės komisijos

410

Pandėlio rajono Suvainiškio apylinkės „Gegužės devintosios“ kolūkis

411

Kupiškio rajono II apylinkės liaudies teismas

412

Pandėlio rajono Pandėlio mašinų-traktorių stotis

413

Biržų rajono Pabiržės mašinų-traktorių stotis

414

Biržų rajono Parovėjos mašinų-traktorių stotis

415

Biržų rajono Biržų remonto-technikos stotis

416

Vabalninko rajono Vabalninko mašinų-traktorių stotis

417

Rokiškio rajono Juodupės apylinkės kolūkis „Tikruoju keliu“

418

Pandėlio rajono Panemunio apylinkės Panemunio kolūkis

419

Pasvalio rajono liaudies teismas

420

Profesinių sąjungų Panevėžio miesto taryba

421

Biržų rajono liaudies teismas

422

Ramygalos rajono liaudies teismas

423

Rokiškio rajono centrinė ligoninė

424

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Vabalninko rajono inspektūra

425

Pasvalio rajono statistikos skyrius

426

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Joniškėlio rajono inspektūra

427

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

428

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

429

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

430

Ramygalos rajono ligoninės Sanitarinis-epidemiologinis skyrius

431

Ramygalos rajono ligoninė

432

Rokiškio rajono Čedasų apylinkės Čedasų kolūkis

433

Rokiškio rajono Kazliškio apylinkės Kazliškio kolūkis

434

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės kolūkis „Pirmyn“

435

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

436

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vyriausiasis žemėtvarkos inžinierius

437

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

438

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

439

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

440

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

441

Rokiškio rajono Suvainiškio apylinkės Vilkolių kolūkis

442

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

443

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

444

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

445

Rokiškio rajono Kriaunų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

446

Rokiškio rajono Čedasų apylinkės „Komunizmo ryto“ kolūkis

447

Rokiškio rajono Lukštų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

448

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

449

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

450

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

451

Rokiškio rajono Ragelių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

452

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

453

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

454

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

455

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

456

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

457

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

458

Ramygalos rajono laikraščio „Tarybinė tėvynė“ redakcija

459

Ramygalos rajono vartotojų kooperatyvas

460

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kaimo ir kolektyvinių ūkių statybos skyrius

461

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Ramygalos rajonui

462

Valstybinės statistikos Ramygalos rajono inspektūra

463

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės „Pušyno“ kolūkis

464

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

465

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

466

Rokiškio rajono Raikėnų apylinkės Raikėnų kolūkis

467

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

468

Rokiškio rajono Buniuškių apylinkės Meldučių kolūkis

469

Rokiškio rajono Panemunėlio tarybinis ūkis

470

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės „Spalio pergalės“ kolūkis

471

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės Pašilių kolūkis

472

Biržų apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir tiekimo-realizavimo bazė

473

Biržų apskrities pieno kooperacijos sąjunga ir gyvulininkystės-pienininkystės kooperacijos draugijos

474

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės „Lėvens krantų“ kolūkis

475

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės „Laisvės“ kolūkis

476

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

477

Biržų rajono Parovėjos apylinkės Užušilių kolūkis

478

Biržų rajono Biržų apylinkės J. Janonio kolūkis

479

Biržų rajono Biržų apylinkės Obelaukių kolūkis

480

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės Suvainiškio kolūkis

481

Rinkimų į Panevėžio rajono liaudies teismą rinkiminės komisijos

482

Rinkimų į Panevėžio rajono vietines liaudies deputatų tarybas rinkiminės komisijos

483

Panevėžio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

484

Panevėžio rajono rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

485

Rokiškio rajono Kriaunų apylinkės „Švyturio“ kolūkis

486

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

487

Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

488

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės Jūžintų kolūkis

489

Rokiškio rajono Rokiškio tarybinis ūkis

490

Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės kolūkis „Už tėvynę“

491

Rokiškio rajono Lukštų apylinkės „Vienybės“ kolūkis

492

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

493

Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

494

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas

495

Rokiškio rajono Užukriaunio apylinkės „Pažangos“ kolūkis

496

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Kupiškio rajonui

497

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus Kino tinklas

498

Panevėžio apskrities valsčių žemės ūkio komisijos

499

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

500

Rokiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

501

Dusetų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

502

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės Naujasodės kolūkis

503

Rokiškio rajono Kriaunų apylinkės „Laimės“ kolūkis

504

Joniškėlio rajono Padubysio mašinų-traktorių stotis

505

Joniškėlio rajono Joniškėlio mašinų-traktorių stotis

506

Pasvalio rajono Joniškėlio remonto-technikos stotis

507

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės Lailūnų kolūkis

508

Rokiškio rajono valstybinis archyvas

509

Joniškėlio rajono Pumpėnų mašinų-traktorių stotis

510

Pasvalio rajono Pasvalio mašinų-traktorių stotis

512

Rokiškio rajono Obelių apylinkės Antanašės kolūkis

513

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės „Vyturio“ kolūkis

514

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Rokiškio apskrities taryba

515

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

516

Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

517

Biržų apskrities valsčių žemės komisijos

518

Kupiškio rajono liaudies teismas

519

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės „Gintaro“ kolūkis

520

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės „Pavasario“ kolūkis

521

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės kolūkis „Pirmyn“

522

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

523

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

524

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

525

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

526

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

527

Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

528

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės „Gegužės pirmosios“ kolūkis

529

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Pasvalio apskričiai

530

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Pasvalio rajonui

531

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Žaidelių kolūkis

532

Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės „Pyvesos“ kolūkis

533

Biržų rajono Vabalninko apylinkės „Rytų aušros“ kolūkis

534

Biržų rajono Pabiržės apylinkės Gulbinų kolūkis

535

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės „Vyturio“ kolūkis

536

Rokiškio rajono Jūžintų tarybinis ūkis

537

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Biržų apskrities inspektūra

538

Biržų rajono statistikos skyrius

539

Biržų apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga

540

Biržų rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga

541

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Vabalninko rajonui

542

Vabalninko rajono Strazdžių apylinkės kolūkis „Naujuoju keliu“

543

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

544

Vabalninko žemės ūkio mokykla

545

Vabalninko rajono valstybinis archyvas

546

Biržų rajono valstybinis archyvas

547

Kupiškio rajono valstybinis archyvas

548

Obelių rajono valstybinis archyvas

549

Pandėlio rajono valstybinis archyvas

550

Ramygalos rajono valstybinis archyvas

551

Rinkiminės komisijos rinkimams į Ramygalos rajono liaudies teismą

552

Rinkiminės komisijos rinkimams į Ramygalos rajono vietines darbo žmonių deputatų tarybas

553

Ramygalos rajono rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

554

Ramygalos rajono rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

555

Kupiškio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

556

Biržų rajono Likėnų gyvenvietės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

557

Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės „Mituvos“ kolūkis

558

Vabalninko rajono laikraščio „Komunizmo švyturys“ redakcija

559

Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

560

Rokiškio rajono Juodupės vilnos audinių fabrikas „Nemunas“

561

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės „Atžalyno“ kolūkis

562

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės Gerkonių kolūkis

563

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Šimonių kolūkis

564

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Mičiurino kolūkis

565

Kupiškio rajono Subačiaus gyvenvietės ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

566

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

567

Biržų rajono Kratiškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

568

Biržų rajono Pabiržės gyvenvietės ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

569

Biržų rajono Pačeriaukštės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

570

Biržų rajono Sodeliškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

571

Pasvalio rajono Krinčino apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

572

Pasvalio rajono Kiemėnų apylinkės „Pamūšio“ kolūkis

573

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Biržų apskričiai

574

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Biržų rajonui

575

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Rokiškio apskričiai

576

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Rokiškio rajonui

577

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

578

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės Antašavos kolūkis

579

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės Noriūnų kolūkis

580

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Krekenavos kolūkis

581

Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės Žemaitės kolūkis

582

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės „Šaltinio“ kolūkis

583

Ramygalos rajono Iciūnų apylinkės „Taikos“ kolūkis

584

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės „Žalgirio“ kolūkis

585

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Paliaudės kolūkis

586

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės Paežerio kolūkis

587

Panevėžio rajono Panevėžio apylinkės Skaistgirių kolūkis

588

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba

589

Rokiškio kelių statybos valdyba Nr. 7

590

Kupiškio mokykla-internatas

591

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės „Gegužės pirmosios“ kolūkis

592

Kupiškio valstybinė buitinių paslaugų įmonė

593

Rokiškio rajono Kriaunų apylinkės „Gintaro“ kolūkis

596

Biržų rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas

597

Pasvalio rajono Pasvalio remonto-technikos stotis

598

Panevėžio rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas

599

Rokiškio rajono Ragelių apylinkės Ragelių kolūkis

600

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės „Vėdrupio“ kolūkis

601

Pasvalio rajono Joniškėlio vartotojų kooperatyvas

602

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

603

Pasvalio valstybinė kelių valdyba

604

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo ir Karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo skyriai

605

Rokiškio vakarinis mechanikos technikumas

606

Biržų rajono Parovėjos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

607

Panevėžio rajono Velykių apylinkės „Tarybinio ryto“ kolūkis

608

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės „Pergalės“ kolūkis

609

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės Aukštaičių kolūkis

610

Pasvalio rajono Saločių apylinkės „Draugystės“ kolūkis

611

Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės Meškalaukio kolūkis

612

Pasvalio rajono Grūžių apylinkės „Mūsų ateities“ kolūkis

613

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Aušros“ kolūkis

614

Panevėžio rajono Skaistgirių apylinkės Medikonių kolūkis

615

Biržų rajono Parovėjos apylinkės A. Matrosovo kolūkis

616

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

617

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

618

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

619

Biržų rajono Pundurių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

620

Žaliosios miškų ūkis

621

Biržų rajono Papilio apylinkės Papilio kolūkis

622

Kupiškio rajono Aukštupėnų apylinkės Aukštupėnų kolūkis

623

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės Paliūniškio kolūkis

624

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės Vaivadų kolūkis

625

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės Suvorovo kolūkis

626

Kupiškio rajono Antašavos apylinkės „Pirmosios vagos“ kolūkis

627

Panevėžio rajono Velžio apylinkės „Raudonosios žvaigždės“ kolūkis

628

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

629

Rokiškio rajono Obelių mokykla-internatas

630

Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

631

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

632

Kupiškio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

633

Kupiškio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

634

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Bendrosios žemės“ kolūkis

635

Rokiškio rajono Pandėlio vidurinė mokykla

636

Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės „Apasčios“ kolūkis

637

Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės Anglininkų kolūkis

638

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Draugystės“ kolūkis

639

Biržų rajono Vabalninko apylinkės Ramongalių kolūkis

640

Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės „Šviesos“ kolūkis

641

Biržų rajono Vabalninko miesto ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

642

Biržų rajono Biržų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

643

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Žadeikių kolūkis

644

Biržų rajono Papilio apylinkės „Rovėjos“ kolūkis

645

Biržų rajono Vabalninko apylinkės kolūkis „Už taiką“

646

Kupiškio rajono Aukštupėnų apylinkės „Skodinio“ kolūkis

647

Kupiškio rajono Skodinio tarybinis ūkis

648

Biržų rajono Pundurių apylinkės „Komjaunimo“ kolūkis

649

Rokiškio rajono Lukštų apylinkės „Spartuolio“ kolūkis

650

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės Alantos kolūkis

651

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Tauprių kolūkis

652

Pasvalio rajono Tetirvinų apylinkės „Pažangos“ kolūkis

653

Rokiškio rajono Moškėnų apylinkės kolūkis „Stalino keliu“

654

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės „Laukų spartuolio“ kolūkis

655

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės Byčių kolūkis

656

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės „Pilies“ kolūkis

657

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės Gegužinės kolūkis

658

Pasvalio valstybinis komunalinių įmonių kombinatas

659

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės „Ateities“ kolūkis

660

Biržų rajono Papilio apylinkės Kvetkų kolūkis

661

Biržų rajono Kupreliškio apylinkės Valiuliškių kolūkis

662

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės Jotainių kolūkis

663

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės „Ąžuolo“ kolūkis

664

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės „Žalgirio“ kolūkis

665

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros-švietimo darbo skyrius

666

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

667

Biržų rajono biblioteka

668

Rokiškio rajono Ragelių tarybinis ūkis

669

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės Ežerėnų kolūkis

670

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Švyturio“ kolūkis

671

Panevėžio miesto liaudies kontrolės komitetas

672

Rokiškio rajono Papilio apylinkės „Vilties“ kolūkis

673

Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės Lukonių kolūkis

674

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės „Sakalo“ kolūkis

675

Rokiškio rajono liaudies kontrolės komitetas

676

Kupiškio rajono Antašavos apylinkės „Nemuno“ kolūkis

677

Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Bakšėnų kolūkis

678

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės „Pavasario“ kolūkis

679

Rokiškio rajono Juodupės gyvenvietės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

680

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

681

Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės Laičių kolūkis

682

Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės Sabonių kolūkis

683

Pasvalio rajono Kriklinių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

684

Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės Daujėnų kolūkis

685

Kupiškio rajono Puožo apylinkės „Palangos“ kolūkis

686

Biržų rajono liaudies kontrolės komitetas

687

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės Pavašakių kolūkis

688

Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės „Pirmūno“ kolūkis

689

Pasvalio rajono Pušaloto apylinkės Pušaloto kolūkis

690

Kupiškio rajono Aukštupėnų apylinkės Vėžionių kolūkis

691

Pasvalio rajono Pušaloto apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

692

Panevėžio miesto rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

693

Panevėžio miesto rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

694

Rokiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kinofikacijos skyrius

695

Biržų rajono Papilio apylinkės Kučgalio kolūkis

696

Rinkiminės komisijos rinkimams į Rokiškio rajono vietines liaudies deputatų tarybas

697

Panevėžio mėsos  kombinato „Įstros“ tarybinis ūkis

698

Panevėžio rajono Berčiūnų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

699

Lietuvos respublikinio komunalinio banko Panevėžio skyrius

700

Rokiškio veterinarinė ligoninė

701

Panevėžio rajono artelės

702

Joniškėlio, Kupiškio ir Pasvalio rajonų tarpkolūkinės plytinės

703

Panevėžio inkubatorinė paukštininkystės stotis

704

Panevėžio rajono farmacijos kontora

705

Panevėžio vaikų priėmimo-paskirstymo punktas

706

Rokiškio tarprajoninė veterinarinė-bakteriologinė laboratorija

707

TSRS paruošų ministerijos Gyvulių žaliavos paruošų respublikinės kontoros Kupiškio paruošų kontora

708

Kupiškio valstybinė notarinė kontora

709

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius

710

Panevėžio rajono Piniavos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

711

Panevėžio rajono Ramygalos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

712

Panevėžio parodomasis statybos trestas

713

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

714

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

715

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

716

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

717

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

718

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

719

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

720

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

721

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

722

Rokiškio rajono Obelių miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

723

Rokiškio rajono Obelių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

724

Panevėžio valstybinė spirito ir mielių gamybos įmonė

725

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius

726

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

727

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

728

Kupiškio rajono Puožo apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

729

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

730

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

731

Pandėlio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

732

Pandėlio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

733

Obelių rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

734

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija

735

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

736

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba

737

Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija

738

Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija

739

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba

740

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Architektūros ir urbanistikos skyrius

741

Gamybinis susivienijimas „Aurida“

742

Pasvalio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

743

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

744

Vabalninko rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą

745

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

746

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba

747

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

748

Panevėžio metalo dirbinių gamybinis susivienijimas „Metalistas“

749

Panevėžio tiksliosios mechanikos gamykla

750

Panevėžio valstybinė gamykla „Ekranas“

751

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

752

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Architektūros ir urbanistikos skyrius

753

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

754

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

755

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

756

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Mitriūnų kolūkis

757

Rokiškio rajono Pandėlio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

758

Panevėžio specializuotas trestas

759

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba

760

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

761

Panevėžio rajono Taruškų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

762

Dusetų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

763

Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Panevėžio rajono komitetas

764

Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Ramygalos rajono komitetas

765

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

766

Panevėžio stiklo fabrikas

767

Troškūnų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

768

Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

769

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

770

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

771

Šeduvos rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

772

Biržų rajono pionierių ir moksleivių namai

773

Kupiškio rajono Antašavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

774

Panevėžio politechnikumas

775

Panevėžio miesto valgyklų, restoranų ir kavinių trestas

776

Rinkimų į Panevėžio apskrities vietines darbo žmonių deputatų tarybas rinkiminės komisijos

777

Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

778

Pasvalio melioracijos eksploatavimo valdyba

779

Panevėžio rajono Velykių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

780

Vietinės pramonės ir komunalinių-buitinių įmonių darbininkų profsąjungos Panevėžio miesto komitetas

781

Panevėžio rajono Žemantiškių tarybinis ūkis

782

Panevėžio rajono Raičionių tarybinis ūkis

783

Panevėžio rajono Krekenavos tarybinis ūkis

784

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius

785

Medicinos darbuotojų profsąjungos Kupiškio rajono komitetas

786

Panevėžio rajono Naujarodžių daržininkystės tarybinis ūkis

787

Panevėžio muilo fabrikas

788

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas

789

Kupiškio rajono liaudies kontrolės komitetas

790

Pasvalio rajono liaudies kontrolės komitetas

791

Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės „Pirmūno“ kolūkis

792

Panevėžio rajono Velžio apylinkės „Naujo gyvenimo“ kolūkis

793

Panevėžio hidromelioracijos technikumas

794

Rokiškio apskrities žemės komisija

795

Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos Panevėžio rajono komitetas

796

Panevėžio rajono Velžio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

797

Panevėžio miškų ūkio gamybinis susivienijimas

798

Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ redakcija

799

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kūno kultūros ir sporto komitetas

800

Lietuvos valstybės darbuotojų profsąjungos Panevėžio skyrius

801

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės Smilgių kolūkis

802

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės S. Nėries kolūkis

803

Joniškėlio rajono liaudies teismas

804

Rokiškio valstybinė įmonė „Raminta“

805

Pandėlio rajono pramkombinatas

806

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba

807

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas

808

Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės Rinkūnų kolūkis

809

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

810

Panevėžio rajono Berčiūnų apylinkės P. Cvirkos kolūkis

811

Panevėžio hidromelioracijos technikumo Mokomasis ūkis

812

Panevėžio hidromelioracijos technikumo Mokomasis ūkis

813

Panevėžio rajono Staniūnų valstybinis eksperimentinis ūkis

814

Panevėžio rajono Panevėžio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

815

Rokiškio rajono Moškėnų tarybinis ūkis

816

Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės Moškėnų kolūkis

817

Dusetų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

818

Pasvalio rajono Saločių apylinkės „Aušros“ kolūkis

819

Panevėžio rajono Bernatonių tarybinis ūkis

820

Panevėžio rajono Šilų tarybinis ūkis

821

Rokiškio rajono Sartų valstybinis ūkis

822

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės Šilų kolūkis

823

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės Abelių kolūkis

824

Rokiškio rajono notarinė kontora

825

Panevėžio rajono notarinė kontora

826

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Adomynės kolūkis

827

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Bugailiškių kolūkis

828

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės „Piliakalnio“ kolūkis

829

Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės Liberiškio kolūkis

830

Panevėžio rajono Uliūnų valstybinis ūkis

831

Panevėžio rajono Barklainių tarybinis ūkis

832

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

833

Panevėžio valstybinis sodininkystės ūkis

834

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės „Laisvės“ kolūkis

835

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius

836

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės „Nevėžio“ kolūkis

837

Panevėžio valstybinė paslaugų įmonė „Buitis“

838

Panevėžio rajono Berniūnų valstybinis ūkis

839

Pasvalio rajono notarinė kontora

840

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės Salų kolūkis

841

Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės Šepetos kolūkis

842

Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės Miežiškių kolūkis

843

Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės Naujarodžių kolūkis

844

Biržų rajono Vabalninko apylinkės „Gintaro“ kolūkis

845

Biržų rajono Jasiuliškių apylinkės „Atžalyno“ kolūkis

846

Biržų rajono Jasiuliškių apylinkės „Artojo“ kolūkis

847

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius

848

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

849

Rokiškio rajono pionierių ir moksleivių namai

850

Pandėlio rajono Melaišių apylinkės Vinco Mickevičiaus-Kapsuko kolūkis

851

Rokiškio rajono „Nemunėlio“ tarybinis ūkis

852

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

853

Rokiškio rajono Kazliškio tarybinis ūkis

854

Biržų rajono Kvetkų tarybinis ūkis

855

Rokiškio kelių ruožas

856

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius

857

Rokiškio rajono centrinė biblioteka

858

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės Panemunėlio kolūkis

859

Panevėžio miesto laikraščio „Panevėžio tiesa“ redakcija

860

Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stoties valstybinis eksperimentinis ūkis

861

Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stotis

862

Rokiškio žuvininkystės ūkis

863

Joniškėlio rajono Valdeikių apylinkės „Komjaunuolio“ kolūkis

864

Pasvalio rajono Kriklinių apylinkės Vilkiškių kolūkis

865

Panevėžio miesto moksleivių namai

866

Panevėžio rajono centrinė biblioteka

867

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio valdyba

868

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kūno kultūros ir sporto komitetas

869

Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Panevėžio miesto komitetas

870

Pasvalio rajono moksleivių namai

871

Pandėlio rajono liaudies teismas

872

Vabalninko rajono pramkombinatas

873

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba

874

Biržų rajono Medeikių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

875

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Statybos ir architektūros valdyba

876

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Gamybinis butų ūkio remonto ir eksploatavimo susivienijimas

877

Biržų rajono Kraštų tarybinis ūkis

878

Panevėžio rajono moksleivių namai

879

Ramygalos rajono pionierių ir moksleivių namai

880

Rinkiminės komisijos rinkimams į Panevėžio miesto liaudies teismą

881

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

882

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus Kultūros namai

883

Panevėžio miesto ir rajono statistikos skyrius

884

Pabaltijo zoninė paukštininkystės bandymų stotis

885

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kūno kultūros ir sporto komitetas

886

Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės Panemunio kolūkis

887

Rokiškio rajono statistikos skyrius

888

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Rokiškio apskrities inspektūra

889

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Obelių rajono inspektūra

890

Valstybinės statistikos Pandėlio rajono inspektūra

891

Panevėžio parodomojo statybos tresto jungtinis profsąjungos komitetas

892

Panevėžio rajono „Tėvynės“ laikraščio redakcija

893

Kupiškio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

894

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus Kultūros namai

895

Respublikinė Panevėžio ligoninė

896

Obelių rajono laikraščio „Stalinietis“ redakcija

897

Pandėlio rajono laikraščio „Spalio pergalė“ redakcija

898

Rokiškio rajono laikraščio „Spalio vėliava“ redakcija

899

Kupiškio rajono statistikos skyrius

900

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba

901

Pasvalio rajono centrinė ligoninė

902

Panevėžio rajono Velykių apylinkės „Tarybinių Genėtinių“ kolūkis

903

Panevėžio konservų fabrikas

904

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Architektūros ir urbanistikos skyrius

905

Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Valstybės architektūros statybos kontrolės architektas-inspektorius

906

Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Rajono architektas

907

Biržų rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

908

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas

909

Kupiškio apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga

910

Kupiškio rajono vartotojų kooperatyvas

911

Švietimo darbuotojų profsąjungos Biržų rajono komitetas

912

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės Juodpėnų kolūkis

913

Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos Biržų rajono komitetas

914

Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Biržų rajono komitetas

915

Panevėžio miesto buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas „Gulbė“

916

Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdybos Komunalinių įmonių kombinatas

917

Panevėžio eksperimentinė gamykla „Elektrotechnika“

918

Agropramoninio susivienijimo darbuotojų profsąjungos Kupiškio rajono komitetas

919

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Rajono architektas

920

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Architektūros ir urbanistikos skyrius

921

Pasvalio rajono Jociūnų apylinkės kolūkis „Už taiką“

922

Panevėžio rajono Vadaktėlių tarybinis ūkis

923

Pasvalio rajono Sodelių tarybinis ūkis

924

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas

925

Rokiškio rajono Panemunio apylinkės „Ateities“ kolūkis

926

Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės Roblių kolūkis

927

Rokiškio apskrities Panemunio valsčiaus Aukštadvario apylinkės „Aukštakalnio“ kolūkis

928

Šeduvos rajono likviduoti kolūkiai

929

Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kuro kontora

930

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kuro kontora

931

Panevėžio septynmetė muzikos mokykla

932

Rokiškio rajono Juodupės darbo jaunimo vidurinė mokykla

933

Pasvalio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

934

Panevėžio autobusų parkas

935

Panevėžio cukraus fabrikas

936

Panevėžio elektros tinklai

937

Pasvalio rajono statybos valdybos Gamybinių įmonių kombinatas

938

Pasvalio rajono prokuratūra

939

Ramygalos rajono prokuratūra

940

Panevėžio rajono prokuratūra

941

Panevėžio apskrities prokuratūra

942

Panevėžio miesto prokuratūra

943

Rokiškio apskrities prokuratūra

944

Rokiškio rajono prokuratūra

945

Kupiškio rajono prokuratūra

946

Biržų rajono prokuratūra

947

Panevėžio miesto liaudies teismas

948

TSRS valstybinio banko Ramygalos skyrius

949

Ramygalos rajono Jotainių invalidų namai

950

Biržų apskrities vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

951

Linkuvos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija

952

Panevėžio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

953

Panevėžio miesto sanitarijos-epidemiologijos stotis

954

Panevėžio 3-oji vidurinė mokykla

955

Biržų rajono centrinė ligoninė

956

Biržų miško pramonės ūkis

957

Biržų Juliaus Janonio vidurinė mokykla-internatas

958

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

959

Kupiškio rajono centrinė ligoninė

960

Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinė mokykla

 

 

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2022-01-10 13:45