Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Aldona Arminienė

2019-03-26

 Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka tokias funkcijas:

 

 

1. įstatymų ir kitų tai reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka priima valstybiniam saugojimui bylas (dokumentus), jas šifruoja ir kartonuoja, tikrina jų fizinę būklę;

2. organizuoja racionalų dokumentų išdėstymą saugyklose;

3. sudaro topografines rodykles ir periodiškai jas tikslina;

4. tikrina bylų kiekį ir fizinę būklę, užpildo ieškomų bylų korteles;

5. tvarko dokumentų fondus ir bylas, teisės aktų nustatyta tvarka;

6. atrenka pažeistus dokumentus ir juos perduoda Skyriaus vedėjui;

7. dalyvauja rengiant vidaus norminius teisės aktus susijusius su Apskaitos ir saugojimo skyriui nustatytų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimu;

8. išduoda bylas skaityklai ir Kauno regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) darbuotojams, kontroliuoja, kad bylos būtų laiku grąžinamos ir padaryti žurnale įrašai apie bylų išdavimą ir grąžinimą;

9. išduodamas bylas skaityklai ir Archyvo darbuotojams, vyresnysis archyvaras privalo:

9.1. užpildyti bylos pakeitimo lapą ir įdėti vietoj bylos;

9.2. patikrinti lapų numeravimą ir bylos fizinę būklę, esant reikalui – bylos lapus sunumeruoti;

9.3. įsitikinti, ar byloje yra dokumentų panaudojimo lapas ir bylos baigiamasis įrašas;

9.4. bylos pabaigoje dėti patikrinimo spaudą, nurodyti patikrinimo datą ir pasirašyti.

10. pastebėjęs bylos fizinės būklės pažeidimus privalomai ir nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją, o reikalui esant – Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

11. pastebėjęs bylos dingimą privalomai ir nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją, Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

12. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

  

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. turėti aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;

3. mokėti rusų kalbą B2 lygiu;

4 turėti darbo Archyve patirtį;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. gebėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

 

_________________________________

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2019-03-26 12:02