Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Jelena Solnceva

2019-03-26

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka tokias funkcijas:

 

1. administruoja ir prižiūri Kauno regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) informacinių technologijų infrastruktūrą, Microsoft Windows darbo vietas; konsultuoja Archyvo darbuotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais;

2. organizuoja ir vykdo Archyvo saugomos Nacionalinio dokumentų fondo dalies skaitmeninio turinio kūrimą;

3. organizuoja ir administruoja Archyvo elektroninių dokumentų valdymą;

4. koordinuoja ir administruoja Archyvo informacines sistemas;

5. užtikrina naujų vartotojų tinkle ir informacinėje sistemoje registravimą bei reikiamų teisių naudotis taikomosiomis programomis, sistemomis ir kitais informacinių technologijų ištekliais suteikimą;

6. užtikrina duomenų bazių ir sisteminės programinės įrangos rezervinių kopijų savalaikį darymą bei jų atstatymo testavimą;

7. atlieka antivirusinę kompiuterių tinklo apsaugą ir profilaktiką organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, instaliuoja, registruoja, prižiūri ir laiku atnaujina operacines sistemas, standartinę ir specialią programines įrangas, skirtas sistemos naudotojams;

8. atlieka duomenų bazių ir programinės įrangos kūrimą, tvarkymą, tobulinimą pagal Archyvo poreikius;

9. konsultuoja Archyvo darbuotojus informacinių sistemų naudojimą, elektroninių dokumentų valdymą, sudarymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

10. esant reikalui pildo duomenų bazes;

11. koordinuoja kompiuterinių bei informacinių technologijų įrangos įsigijimą;

12. vykdo kitus Veiklos administravimo ir skaitmeninių dokumentų skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tvarkant duomenų bazes archyvuose;

3. būti susipažinęs su LR Konstitucija, LR Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą, plėtrą ir duomenų apsaugą bei informacinės sistemos saugumą, LR dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Nacionalinio dokumentų fondo, kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą bei elektroninių dokumentų sudarymą, saugojimą ir valdymą;

4. išmanyti informacinių sistemų kūrimą bei eksploatavimą ir jų taikymą valstybinėje archyvų sistemoje, kompiuterinės informacinės sistemos duomenų apsaugos priemones, duomenų ir sisteminės programinės įrangos rezervinio kopijavimo ir atstatymo principus bei metodus, mokėti naudoti kompiuterines technologijas;

5. mokėti administruoti vietinį kompiuterių tinklą, Microsoft Windows darbo vietas;

6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu ir bent viena iš programavimo kalbų;

7. Mokėti anglų kalbą B1 lygiu, rusų kalbą C2 lygiu.

 

_______________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2019-03-26 11:56