Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Reorganizavimo sąlygos

                                                                    PATVIRTINTA

                                                                    Lietuvos Respublikos Vyriausybės

                                                                    2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 1173

 

ALYTAUS IR MARIJAMPOLĖS APSKRIČIŲ ARCHYVŲ

 REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

    1. Alytaus ir Marijampolės apskričių archyvų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo reorganizavimo tvarką.

     2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės archyvus“.

  

II SKYRIUS

 REORGANIZUOJAMŲ IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

  

    3. Duomenys apie reorganizuojamus juridinius asmenis:

    3.1. Alytaus apskrities archyvas:

    3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

    3.1.2. buveinės adresas – Alytus, Jotvingių g. 7;

    3.1.3. kodas – 190766238;

    3.1.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

    3.2. Marijampolės apskrities archyvas:

    3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

    3.2.2. buveinės adresas – Marijampolė, P. Butlerienės g. 9;

    3.2.3. kodas – 190766576;

    3.2.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

    4. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį – Kauno apskrities archyvą:

    4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

    4.2. buveinės adresas – Kaunas, Maironio g. 28B;

    4.3. kodas – 190765474;

    4.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS,

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

     5. Reorganizavimo būdas – Alytaus apskrities archyvas ir Marijampolės apskrities archyvas reorganizuojami jungimo būdu, prijungiant juos prie Kauno apskrities archyvo, kuriam pereina visos reorganizuojamų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo teisės ir pareigos. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno apskrities archyvo pavadinimas bus pakeistas į Kauno regioninį valstybės archyvą.

    6. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Alytaus apskrities archyvas ir Marijampolės apskrities archyvas.

     7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kauno regioninis valstybės archyvas.

  

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS

IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO

VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

    8. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo teisės ir pareigos 2017 m. sausio 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Kauno regioniniam valstybės archyvui. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno regioninio valstybės archyvo nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre iki 2016 m. gruodžio 31 dienos.

  

V SKYRIUS

 PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO

TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

    9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendins Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

    10. Aprašas skelbiamas reorganizuojamų Alytaus apskrities archyvo, Marijampolės apskrities archyvo ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno regioninio valstybės archyvo interneto svetainėse http://www.archyvai.lt/lt/aaa.html, http://www.archyvai.lt/lt/maa_naujienos.html, http://www.archyvai.lt/lt/kaa_naujienos.html ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

  

__________________________________

 

Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2016-12-01 15:20