Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita LT954040063610000290

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės archyvai reiškia solidarumą ir paramą Ukrainai

 

Asmenų aptarnavimas

Archyve asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

 

 ARCHYVO IR Į MUS BESIKREIPIANČIŲ ASMENŲ SUSITARIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAS DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ BEI APTARNAVIMO KOKYBĖS

 

Jei Klaipėdos regioniniame valstybės archyve susidūrėte su darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, savo pastabas galite išreikšti archyvo direktoriui Edmundui Bareišai tiesiogiai (201 kabinetas), telefonu +370 687 77 055 arba elektroniniu paštu [email protected].

 

Saugome

     Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

 

Archyviniai fondai: saugomi 908 fondai, kuriuos sudaro 220682 apskaitos vienetai, įrašyti į 1422 apyrašus, užimantys 3095 tiesinius metrus lentynų. Archyvo dokumentai sudaro kelis kompleksus:

XX amžiaus pirmos pusės (1902-1939 m.) dokumentų kompleksą sudaro Klaipėdos jūrų prekybos uosto archyviniame fonde saugomos Klaipėdos uosto, Neringos, Olandų kepurės ir kt. pajūrio vietovių fotonuotraukos.
Sovietinio laikotarpio dokumentų kompleksą sudaro 1940-1941 ir 1944-1990-03-11 metų archyviniai fondai. 1940-1941 metų fondus sudaro Kretingos ir Šilutės apskričių žemės ūkio komisijų dokumentai. 1944-1990 metų fondai susideda iš tuo laikotarpiu Klaipėdos, Palangos, Neringos miestuose bei Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės apskrityse ir rajonuose veikusių įstaigų, įmonių ir organizacijų nuolatinio saugojimo dokumentų. Taip pat yra saugomi ir 1944-1967 m. kai kurių įstaigų personalo dokumentų (darbuotojų asmens bylos, personalo įsakymai, atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai ir kiti.). 
Nepriklausomybės laikotarpio (1990 m.) dokumentų kompleksą sudaro atkurtos Lietuvos Respublikos įstaigų nuo 1990-03-11 fondai. Kol kas jų kiekis yra nedidelis. Kompleksą sudaro likviduotų valstybės ir kitų įstaigų archyviniai fondai. Tai savivaldybių skyrių, notarų biurų, žemės ūkio bendrovių ir kitų įstaigų archyviniai dokumentai.

 

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialas

 

Archyviniai fondai: saugoma 620 fondų, kuriuos sudaro 149307 apskaitos vienetai, įrašyti į 848 apyrašus. Dokumentai užima 1830 tiesinių metrų lentynų. Filiale saugomi dokumentai sudaro kelis kompleksus:

XX amžiaus pirmos pusės (1936-1937 m., 1939 m.) dokumentų kompleksą sudaro Žemės ūkio banko Tauragės skyriaus ir žemės ūkio kredito draugijų dokumentai.

Sovietinio laikotarpio (1940-1941 m., 1943-1990 m.) dokumentų kompleksą sudaro tuo laikotarpiu veikusių Tauragės ir Jurbarko apskričių, Tauragės, Jurbarko, Šilalės, Pagėgių ir Skaudvilės miestų ir rajonų vietinės valdžios ir valdymo, teisingumo, notarų, planavimo, statistikos, finansų, statybos, transporto, prekybos, sveikatos apsaugos, mokymo ir švietimo, kultūros įstaigų, kolūkių, tarybinių ūkių, pramonės įmonių visuomeninių bei kitų organizacijų veiklos dokumentai.

Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990 m.) dokumentų kompleksą sudaro nuo 1990 metų Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės (nuo 2000 m.) teritorijose veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei įmonių veiklos dokumentai.

 

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialas

 

Archyviniai fondai: saugomi 639 fondai, kuriuos sudaro 178086 saugojimo vienetai, įrašyti į 956 apyrašus. Dokumentai užima 2177 tiesinius metrus lentynų. Filiale saugomi dokumentai sudaro kelis kompleksus:

XX amžiaus pirmos pusės (1912-1939 m.)dokumentų kompleksą sudaro Telšių Žemaitės gimnazijos dokumentai.

Sovietinio laikotarpio (1940-1941 ir 1944-1990 m.) dokumentų kompleksą sudaro apskričių, valsčių (1944-1950 m.), rajonų (1950-1990 m.), apylinkių vykdomųjų komitetų (1944-1990 m.),rajonų liaudies teismų (1945-1990 m.) ir notarinių kontorų (1946-1990 m.), lengvosios, maisto, tekstilės, mašinų gamybos, vietinės ir kuro pramonės (1945-1990 m.), apskričių, valsčių žemės ūkio komisijų (1940-1941, 1944-1947 m.), žemės tvarkytojų (1940-1941, 1944-1950 m.), žemės ūkio valdybų, kolūkių ir tarybinių ūkių, miškų ūkių (1945-1990 m.), žemės ūkio įmonių (1950-1992 m.), apskričių (1944-1950 m.) ir rajonų finansų skyrių (1950-1990 m.), apskričių plano komisijų (1945-1950 m.), rajonų plano komisijų (1950-1990 m.), apskričių statistikos inspektūrų (1945-1950 m.), rajonų (1950-1962 m.), statistikos skyrių (1951-1990 m.), apskrities švietimo skyrių (1944-1950 m.), rajonų švietimo skyrių (1950-1990 m.), mokyklų (1940, 1944-1990 m.) redakcijų (1950-1990 m.), „Žinijos draugijų“ (1958-1986 m.), kultūros skyrių (1950-1990 m.), kultūros-švietimo skyrių (1945-1950 m.), bibliotekų (1977-1990 m.) apskrities ligoninių (1944-1950 m.), rajonų (1950-1990 m.), higienos centrų (1949-1990 m.) fondai.

Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990 m.) dokumentų kompleksą sudaro rajonų valdybų (1990-1995 m.), rajonų apylinkių viršaičių (1991-1995 m.), miesto tarybų (1991-1995 m.), rajonų tarybų (1990-1995 m.), Telšių apskrities viršininko administracijos (1995-2010 m.), rajonų valstybinių mokesčių inspekcijų (1990-1995 m.), statistikos skyrių (1991-2002 m.), rajonų apylinkės teismų (1991-2005 m.), notarų biurų (1991-2004 m.), Telšių apskrities žemėtvarkos skyrių (1992-2010 m.), rajonų agrarinių reformos tarnybų (1991-1997 m.), žemės ūkio bendrovių (1992-1995 m.), žemės ūkio skyrių (1991-2002 m.), rajonų melioracijos skyrių (1991-2000 m.), elektromechanikos gamyklos (1991-2001 m.), valstybės įmonių (1991-2002 m.) fondai bei Lietuvos Sąjūdžio Telšių rajono tarybos (1988-1989 m.) fondas.

 

 

 

 

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2017-02-09 09:24