Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita LT954040063610000290

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2006 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2006 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2006 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2006 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

35

Skuodo rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

1980−1990 m.

165

Skyriaus vedėjo įsakymai veiklos klausimais; švietimo tarybos ir mokyklų vadovų pasitarimų protokolai; skyriaus darbo planai, skyriaus ir švietimo įstaigų etatų sąrašai; jaunųjų specialistų paskirstymo planų įvykdymo ataskaitos; socialistinio lenktyniavimo dokumentai; mokyklų tikrinimų aktai ir pažymos; skundai ir susirašinėjimo su laikraščių redakcijomis dokumentai.

119

Šilutės rajono Stoniškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1964−1990 m.

194

Ūkinės knygos ir kiti dokumentai*.

122

Šilutės rajono Vilkyškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1967−1990 m.

225

Ūkinės knygos ir kiti dokumentai*.

126

Klaipėdos miesto K.Donelaičio vardo vidurinė mokykla

1974−1990 m.

202

Mokyklos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais; pedagogų tarybos posėdžių ir direkcinių pasitarimų protokolai; mokomojo-auklėjamojo darbo planai; klasių vadovų darbo planai; tėvų komiteto veiklos dokumentai; renginių aprašymai; apybraiža apie K.Donelaičio vidurinę mokyklą; gerosios mokytojų darbo patirties aprašymai ir kiti dokumentai.

237

Šilutės rajono Pagėgių miesto ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1971−1990 m.

169

Liaudies deputatų tarybos sesijų protokolai; gyventojų susirinkimų protokolai; vykdomojo komiteto potvarkiai ir posėdžių protokolai; kultūros įstaigų darbo planai ir ataskaitos; susirašinėjimo dokumentai; notariškai patvirtintos pirkimo ir pardavimo sutartys ir testamentai; notarinių veiksmų registrų knyga; kaimų ūkinės knygos ir kiti dokumentai*.

247

Klaipėdos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

1980−1990 m.

290

Skyriaus vedėjo įsakymai veiklos klausimais; mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų vadovų pasitarimų protokolai; švietimo tarybos posėdžių protokolai; mokytojų konferencijų protokolai; švietimo įstaigų tikrinimų aktai ir pažymos; mokyklų metodinių ratelių veiklos dokumentai; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai ir kiti dokumentai.

481

Šilutės rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

1980−1990 m.

106

Vyr. gydytojo įsakymai veiklos klausimais; darbuotojų susirinkimų protokolai; metų veiklos planai ir ataskaitos; profilaktinių skiepijimų planai; rajono visuomeninės sanitarinės apžiūros komisijos veiklos dokumentai; profesinių susirgimų apskaitos dokumentai; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; profsąjungos komiteto veiklos dokumentai ir kiti dokumentai.

504

Kretingos rajono sanitarijos- epidemiologijos stotis

1970−1990 m.

206

Vyr. gydytojo įsakymai veiklos klausimais; darbuotojų susirinkimų protokolai; metų veiklos planai ir ataskaitos; atlikto sanitarinio švietimo darbo pažymos ir ataskaitos; rajono visuomeninės sanitarinės apžiūros komisijos veiklos dokumentai; profesinių susirgimų apskaitos dokumentai; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; profsąjungos komiteto veiklos dokumentai ir kiti dokumentai.

519

Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Vėžaičių filialas

1947−1989 m.

764

Filialo laikini įstatai; direktoriaus įsakymai veiklos klausimais; veiklos planai ir ataskaitos; mokslinės-techninės draugijos veiklos dokumentai; susirašinėjimo filialo veiklos klausimais dokumentai; profsąjungos komiteto veiklos dokumentai; mokslinių pasitarimų žemdirbystės klausimais dokumentai; lauko, laboratorinių bei vegetacinių bandymų dokumentai ir mokslinės ataskaitos; agrocheminių, lizimetrinių, laboratorinių, ekspedicinių tyrimų dokumentai ir mokslinės ataskaitos ir kiti dokumentai.

538

Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Statybos ir architektūros valdyba

1948−1990 m.

100

Vyr. architekto įsakymai veiklos klausimais; etatų sąrašai; metų ataskaitos; valstybinės statybos objektų, individualių gyvenamųjų namų bei kolektyvinių sodo namelių priėmimo eksploatacijai aktai; kiti dokumentai.

573

Kretingos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto rajono architektas

1949−1993 m.

227

Vyr. architekto įsakymai veiklos klausimais; metų darbo planai ir atskaitos; susirašinėjimo statybos ir architektūros klausimais dokumentai; leidimų statyti statinius registracijos žurnalai; statybos objektų priėmimo eksploatacijai aktai.

578

Klaipėdos 1-oji vidurinė mokykla-internatas

1970−1990 m.

117

Direktoriaus įsakymai veiklos ir mokymo-auklėjimo klausimais; direkcinių pasitarimų protokolai; pedagogų tarybos posėdžių protokolai; metodinio darbo planai ir ataskaitos; mokslo metų statistinės ataskaitos; profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

579

Klaipėdos miesto 3-oji vidurinė mokykla

1970−1990 m.

225

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais; direkcinių pasitarimų protokolai; pedagogų tarybos posėdžių protokolai; metodinės tarybos posėdžių protokolai; mokslo metų mokomojo-auklėjamojo darbo planai; mokyklos tėvų komiteto posėdžių protokolai; socialistinio lenktyniavimo dokumentai; profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

595

Klaipėdos miesto kultūros rūmai

1980−1990 m.

111

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais; veiklos planai ir ataskaitos; etatų sąrašai; vaikų sektoriaus darbo planai ir ataskaitos; meno saviveiklos kolektyvų koncertų programos; profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

607

Klaipėdos miesto M.Gorkio vardo vidurinė mokykla

1972−1990 m.

204

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais; direkcinių pasitarimų protokolai; pedagogų tarybos ir metodinės tarybos posėdžių protokolai; tėvų komiteto posėdžių protokolai; socialistinio lenktyniavimo dokumentai; profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

667

Neringos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

1973−1990 m.

127

Skyriaus vedėjo įsakymai veiklos klausimais; pasitarimų protokolai; paminklų apsaugos darbo planai ir ataskaitos; kultūros įstaigų priemonių, skirtų Lietuvos TSR išvadavimo 30-osioms metinėms paminėti, planai; Neringos išvadavimo 36-osioms metinėms pažymėti ir kurortinio sezono atidarymo šventės Nidoje scenarijai; susirašinėjimo festivalių, dainų švenčių ir kitų masinių renginių klausimais dokumentai.

863

Klaipėdos rajono prokuratūra

1968−1990 m.

20

Prokuratūros įsakymai veiklos ir personalo klausimais; koordinacinių pasitarimų protokolai; informacija apie nepilnamečių nusikalstamumą; pažyma apie piliečių skundų nagrinėjimą rajono prokuratūroje; baudžiamųjų bylų apskaitos žurnalas ir kiti dokumentai.

864

Vakarų laivų remonto įmonė

1970−1990 m.

93

Gamybinių pasitarimų protokolai; profsąjungos komiteto veiklos dokumentai; draugiškojo teismo posėdžių protokolai ir sprendimai; liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai; moterų tarybos veiklos dokumentai.

868

Valstybinis Kuršių nerijos miško parkas

1956−1989 m.

252

Parko direktoriaus įsakymai veiklos klausimais; gamybinių pasitarimų protokolai; etatų sąrašai; miško sanitarinės būklės metinės ataskaitos; kolektyvinės sutartys; socialistinio lenktyniavimo dokumentai; valstybinio miško fondo žemių perdavimo-priėmimo aktai; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

869

Skuodo rajono sanitarijos- epidemiologijos stotis

1973−1990 m.

203

Stoties įsakymai veiklos klausimais; stoties veiklos ataskaitos; susirašinėjimo dokumentai; sanitarinio darbo ataskaitos; socialistinio lenktyniavimo dokumentai; profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

870

Klaipėdos valstybinis kartono kombinatas

1946−1993 m.

860

Direktoriaus įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais; techninės tarybos pasitarimų protokolai; etatų sąrašai ir sąmatos; veiklos planai ir ataskaitos; žaliavų, medžiagų sunaudojimo normos ir normų įvykdymo ataskaitos; kolektyvinės sutartys; naujų cechų perdavimo eksploatacijai aktai; profsąjungos komiteto, moterų tarybos, liaudies draugovės ir draugiškojo teismo veiklos dokumentai.

871

Klaipėdos tarybinis ūkis technikumas

1951−1989 m.

408

Direktoriaus įsakymai veiklos ir kitais klausimais; pedagogų tarybos posėdžių protokolai; valstybinių egzaminų komisijos posėdžių protokolai; komisijų ir pasitarimų protokolai; statistinės žinios apie moksleivių skaičių ir kt.; dirvožemio tyrimo dokumentai ir pasėlių išdėstymo sėjomainų laukuose suvestinės; profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės grupės, draugiškojo teismo veiklos dokumentai.

872

Palangos miesto komunalinių įmonių susivienijimas

1957−1990 m.

233

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais; gamybinių pasitarimų protokolai; kolektyvinės sutartys; socialistinio lenktyniavimo dokumentai; racionalizacinių pasiūlymų dokumentai; profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

873

Klaipėdos miesto prokuratūra

1946−1990 m.

36

Miesto prokuratūros įsakymai veiklos ir personalo klausimais; prokuratūros darbo planai; informacija apie nusikalstamumo būklę ir kovą su juo; prokuratūros darbo patikrinimų aktai; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; pataisos darbų kolonijos patikrinimo aktai.

2003

Klaipėdos apskrities archyvas

2004 m.

26

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais; archyvo metų veiklos planas ir ataskaita; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; dokumentų perėmimo valstybiniam saugojimui aktų registracijos žurnalas ir kiti dokumentai.

2034

Skuodo rajono Skuodo agrarinės reformos tarnyba

1997 m.

1

Finansinės atskaitomybės dokumentai.

 

2070

Lietuvos valstybinė žvejybos laivyno įmonė „Jūra“

1991−2001 m.

149

Įmonės steigimo ir likvidavimo dokumentai; įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais; direktorių valdybos posėdžių protokolai; likvidavimo komisijos susirinkimų protokolai; įmonės darbo ataskaitos; įmonės produkcijos ir kitos ataskaitos; kreditorių susirinkimų protokolai; įmonės profesinės sąjungos komiteto prezidiumo posėdžių protokolai.

2071

Klaipėdos rajono valdybos privatizavimo tarnyba

1991−1995 m.

84

Tarnybos įsakymai veiklos klausimais; tarnybos posėdžių protokolai; valstybinio turto privatizavimo aukcionų protokolai; akcijų pasirašymo dokumentai; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; metų darbo ataskaitos*.

2072

Neringos miesto valdybos privatizavimo tarnyba

1991−1995 m.

81

Tarnybos įsakymai veiklos klausimais; tarnybos posėdžių protokolai; valstybinio turto privatizavimo aukcionų protokolai; akcijų pasirašymo dokumentai; valstybės vienkartinių išmokų pažymos; butų privatizavimo sutartys*.

2073

Palangos miesto valstybinė komunalinio ūkio įmonė

1991−1995 m.

16

Įmonės perregistravimo dokumentai; įsakymai veiklos klausimais; visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas; kolektyvinė sutartis ir kiti dokumentai.

 

 

* Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 ---

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-02-20 15:38