Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita LT954040063610000290

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2010 metai

Nauji dokumentai fonduose

pagal 2010 m. apskaitos duomenis

 

 Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2010 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2010 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

2003

Klaipėdos apskrities archyvas

2008 m.

16

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymai archyvo veiklos klausimais, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 1V, metų veiklos planas, susirašinėjimo su Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos klausimais dokumentai, metų veiklos ataskaita, darbuotojų susirinkimų protokolai, Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programos metų išlaidų sąmata ir pakeitimai, archyvo paslaugų specialiosios programos metų išlaidų sąmata ir pakeitimai, metų finansinės atskaitomybės dokumentai, pareigybių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, suvestiniai sąrašai, bendras nuolatinio saugojimo veiklos dokumentų registras 1R, archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimų per 2007 metus ataskaita, dokumentų perėmimo aktų registras 2S, fondų (dokumentų) tvarkymo ir patikrinimo aktų registras 3S, archyvo Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras E, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimų pažymos ir jų registras P.

2078

Klaipėdos apskrities viršininko administracija

1995 – 2010 m.

2093

Apskrities valdytojo (vėliau viršininko) administracijos įsakymai veiklos klausimais ir įsakymų registrai, apskričių vadovų sąjungos posėdžių protokolai, nutarimai ir protokolų registrai, apskrities tarybos posėdžių protokolai, sprendimai, sprendimų rengimo dokumentai ir sprendimų registrai, apskrities valdytojo ( vėliau viršininko) administracijos posėdžių ir pasitarimų protokolai ir protokolų registrai, departamentų ir skyrių vadovų pasitarimų protokolai ir protokolų registrai, apskrities viršininko administracijos strateginiai veiklos planai, investiciniai projektai, metų suvestiniai biudžetai, išlaidų sąmatos bei jų vykdymo balansai, metų suvestinės statistinės ataskaitos, valstybės, miestų ir rajonų savivaldybių valdomo turto perdavimo į apskrities viršininko administracijos balansą aktai, valstybės ilgalaikio materialiojo turto, nebaigtų statyti objektų perdavimo apskrities savivaldybių nuosavybėn aktai, apskrities viršininko administracijai pavaldžių įstaigų padalinimo, likvidavimo ir turto perdavimo aktai, valstybinės žemės sklypų, perdavimo valdyti patikėjimo teise perdavimo aktai ir jų registrai, akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo apskrities viršininko administracijai bei apskrities savivaldybių nuosavybėn aktai, darbų saugos instrukcijų registracijos žurnalai, bylų nomenklatūros, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Seimu, Seimo kontrolieriais, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Nacionaline žemės tarnyba, Valstybės turto fondu ir kitomis institucijomis veiklos klausimais dokumentai, Regiono plėtros tarybos posėdžių protokolai, sprendimai ir jų registrai, apskrities tarybų, komisijų veiklos dokumentai, Žemės tvarkymo departamento direktoriaus įsakymai, teritorijų planavimo dokumentų patikrinimų aktai, apskrities viršininko administracijos likvidavimo grupės pasitarimų protokolai, vidaus audito ataskaitos, pažymos, valstybės turto perdavimo Valstybės turto fondui ir kitoms institucijoms aktai ir jų registrai, Civilinės saugos departamento direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir kiti veiklos dokumentai, apskrities viršininko administracijos likvidavimo laikotarpio pradžios ir pabaigos finansinės atskaitomybės dokumentai bei likvidavimo aktas, atleistų valstybės tarnautojų asmens bylos*.

2079

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Civilinės saugos departamento Klaipėdos apskrities skyrius

1991-1998

34

Skyriaus veiklos įsakymai ir jų registravimo knyga, laikinieji nuostatai, metų veiklos planai, veiksmų ekstremalių situacijų atvejais metų planai, skyriaus ir miškų urėdijų gaisrų gesinimo suderinimo metų planai, , karinių struktūrų veiksmų ekstremaliomis situacijomis suderinimo metų planas, civilinės saugos veiksmų žurnalas, civilinės saugos įvykių registravimo žurnalai, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai, susirašinėjimas su įstaigomis veiklos klausimais.

 

 * Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-08-30 16:20