Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita LT954040063610000290

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2017 metai

Nauji dokumentai fonduose

pagal 2017 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2017 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, privačių asmenų, taip pat archyvo veikloje susidariusius dokumentus.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis (apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

543

Klaipėdos miesto 2 apylinkės liaudies teismas

1947-1959

4

Įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais, baudžiamosios bylos

544

Klaipėdos miesto 3 apylinkės liaudies teismas

1949-1959

2

Įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais, baudžiamosios bylos

545

Klaipėdos miesto 4 apylinkės liaudies teismas

1951-1959

2

Įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais

882

Palangos miesto liaudies teismas

1970-1989

430

Teismo bendro pobūdžio įsakymai, darbo planai, įvykdymo ataskaitos, veiklos analizės, teisinės praktikos apibendrinimo pažymos, bylų nagrinėjimo, teismo vykdytojo darbo ataskaitos, baudžiamosios bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinės bylos, civilinės bylos, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės kortelės, bylų abėcėlinės rodyklės

883

Klaipėdos miesto liaudies teismas

1959-1990

1046

Įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos ir personalo klausimais, baudžiamųjų, civilinių, administracinių bylų nagrinėjimo ataskaitos, baudžiamosios bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, baudžiamųjų bylų statistinės kortelės, bylų abėcėlinės rodyklės

884

Klaipėdos miesto 5 apylinkės liaudies teismas

1959-1968

14

Baudžiamosios bylos

885

Klaipėdos rajono liaudies teismas

1951-1989

664

Baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų, civilinių bylų nuosprendžiai, sprendimai, nutartys, abėcėliniai žurnalai, bylų nagrinėjimo statistinės ataskaitos, teismo vykdytojų darbo ataskaitos, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės kortelės, bylų abėcėlinės rodyklės

886

Klaipėdos apskrities I apylinkės teismas

1946-1951

69

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys

887

Klaipėdos apskrities II apylinkės teismas

1947-1950

32

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys

888

Priekulės rajono liaudies teismas

1951-1960

108

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys

889

Skuodo rajono liaudies teismas

1972-1989

236

Baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų, civilinių bylų nuosprendžiai, sprendimai, nutartys, abėcėliniai žurnalai, bylų nagrinėjimo statistinės ataskaitos, teismo vykdytojų darbo ataskaitos, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės kortelės, bylų abėcėlinės rodyklės, įsakymai veiklos klausimais

2112

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1990-2001

549

Miesto valdybos posėdžių protokolai ir potvarkiai, potvarkių rengimo dokumentai, miesto mero potvarkiai, miesto mero potvarkių rengimo dokumentai, nepilnamečių reikalų komisijos posėdžių protokolai, Sporto skyriaus veiklos įsakymai ir jų registravimo žurnalai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, skyriaus bendrosios ataskaitos, klubų ir sporto mokyklų statistinės ataskaitos, etatų sąrašai, skyriaus konsultacinės tarybos posėdžių protokolai, Klaipėdos miesto valdybos ir Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ vadovų susirinkimų protokolai, skyriaus gamybinių pasitarimų protokolai, komisijų posėdžių protokolai

2113

Šilutės darbo birža

1991-2010

213

Veiklos įsakymai, trišalės komisijos posėdžių, darbuotojų susirinkimų, darbinių pasitarimų protokolai ir jų registrai, veiklos programos, etatų sąrašai, užimtumo fondo lėšų sąmatos, veiklos ataskaitos, situacijos darbo rinkoje analizės, susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos.

2114

Skuodo darbo birža

1991-2010

324

Veiklos įsakymai, trišalės komisijos posėdžių, darbuotojų susirinkimų, darbinių pasitarimų protokolai ir jų registrai, veiklos programos, etatų sąrašai, užimtumo fondo lėšų sąmatos, veiklos ataskaitos, situacijos darbo rinkoje analizės, susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos.

2115

Šilutės rajono savivaldybės administracija

1990-1999

446

Rajono tarybos posėdžių protokolai ir sprendimai, rajono valdybos posėdžių protokolai, potvarkiai, Nepilnamečių reikalų komisijos veiklos dokumentai, komitetų ir komisijų posėdžių protokolai su priedais, rajono valdybos, valdytojo, mero veiklos potvarkiai, posėdžių ir potvarkių rengimo dokumentai, savivaldybės administratoriaus įsakymai veiklos klausimais bei jų registravimo žurnalai, susirašinėjimo nepilnamečių auklėjimo, įdarbinimo, motinystės teisių atėmimo, komunalinio ūkio, statybos, buitinio gyventojų aptarnavimo ir prekybos, sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos ir globos, žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų, nuosavybės teisių atstatymo, savivaldybės biudžeto nustatymo, mechaninių valymo įrengimų Šilutėje statybos, biudžeto rengimo, mokesčių rinkimo, kreditų skyrimo, Vydūno pašto ženklelio išleidimo, genocido aukų kapų tvarkymo, jų muziejaus įrengimo, Rusnės pagalbinės mokyklos restauravimo, žemės grąžinimo, butų, įmonių privatizavimo, pilietybės suteikimo, specifinės paskirties valstybinių įmonių, vietinės pramonės, savivaldybių teritorijoje esančių įvairių nuosavybės formų, įmonių akcijų pasirašymo, pastatų rekonstrukcijos, gyvenamųjų namų statybos kreditavimo, dotacijų, lėšų skyrimo, biudžeto normatyvų, vietinės rinkliavos, patalpų, pastatų perdavimo, apsaugos zonų nustatymo, naudingų iškasenų telkinių, Nemuno Deltos regioninio parko ribų pakeitimo, kultūros, paminklų restauravimo, Regioninių parkų plotų, tautinių mažumų draugijų steigimo, kaimo vidurinių mokyklų problemų, sportinio-techninio Jūrų klubo, žemės išnuomojimo, pareiškimų agrarinės reformos tarnyboms, nuosavybės teisių atstatymo į žemės valdą, žemės ūkio bendrovių, klausimais dokumentai, etatų sąrašai, administracijos ir ūkio išlaidų sąmatos.

2116

Palangos miesto apylinkės teismas

1990-2015

797

Teismo įsakymai veiklos ir personalo klausimais ir jų registrai, veiklos planai, darbo apžvalgos, statistinės atskaitos, susirašinėjimo dokumentai, patikrinimų dokumentai, asmenų skundų nagrinėjimo dokumentai ir jų registras, vidaus audito dokumentai, nuolatinio saugojimo dokumentų registras, baudžiamosios bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinės bylos, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės kortelės, bylų abėcėlinės rodyklės

2117

Gargždų darbo birža

1991-1998

49

Veiklos įsakymai, trišalės komisijos posėdžių, darbuotojų susirinkimų, darbinių pasitarimų protokolai ir jų registrai, veiklos programos, etatų sąrašai, užimtumo fondo lėšų sąmatos, veiklos ataskaitos, situacijos darbo rinkoje analizės, susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos

2118

Klaipėdos teritorinė darbo birža

1991-2010

456

Veiklos įsakymai, trišalės komisijos posėdžių, darbuotojų susirinkimų, darbinių pasitarimų protokolai ir jų registrai, veiklos programos, etatų sąrašai, užimtumo fondo lėšų sąmatos, veiklos ataskaitos, situacijos darbo rinkoje analizės, susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos.

2119

Skuodo rajono taryba

1990-1995

91

Rajono tarybos sesijų protokolai ir sprendimai, nuolatinių komisijų veiklos dokumentai

2120

Skuodo rajono savivaldybės administracija

1990-1997

284

Rajono tarybos posėdžių protokolai ir sprendimai, rajono valdybos posėdžių protokolai, potvarkiai ir jų rengimo dokumentai, komitetų ir komisijų posėdžių protokolai su priedais, susirašinėjimo savivaldybių, ekonomikos, energetikos, finansų, kultūros ir švietimo, miškų ūkio, gamtos apsaugos, prekybos ir buitinio aptarnavimo, komunalinio ūkio ir butų, ryšių, transporto, statybos, socialinės globos ir rūpybos, teisingumo ir vidaus reikalų, žemės ūkio klausimais dokumentai, gyventojų laiškai ir reikalų perdavimo priėmimo aktai. Švietimo skyriaus veiklos įsakymai, mokyklų vadovų pasitarimų protokolai, veiklos programos, statistinės ataskaitos, žinios apie švietimo įstaigose dirbančius pedagogus, pedagogų atestacijos dokumentai

2121

Kretingos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1991-2011

159

Tarnybos įstatai, įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, laboratorinių tyrimų, priešepizootinių-profilaktinių darbų, neužkrečiamų ligų, veterinarinės-sanitarinės priežiūros metų ataskaitos, gyvūnų sveikatingumo, gerovės ir identifikavimo veiklos Kretingos rajone patikrinimo aktai, susirašinėjimo pagrindinės veiklos klausimais dokumentai, tarnybos patikrinimų aktai.

2122

Lietuvos saugios laivybos administracija

2002--2016

245

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklos klausimais, administracijos steigimo dokumentai, įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais ir jų registrai, administracijos, strateginio planavimo grupės, tarpžinybinių posėdžių protokolai ir jų registrai, veiklos ir statistinės ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai, statybos objektų perėmimo eksploatuoti aktai, administracijos veiklos patikrinimų aktai, pažymos, vidaus nuolat saugomų dokumentų registras, laivų avarijų tyrimo dokumentai, avarijų, įvykių registracijos žurnalai

2123

Klaipėdos apygardos teismas

1995-2007

56

Teismo pirmininko įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais, etatų sąrašai, teisėjų darbo statistinės ataskaitos, metų statistinės ataskaitos, registracijos žurnalai

2124

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos rajono skyrius

1991-2000

35

Skyriaus veiklos įsakymai, gamybinių pasitarimų protokolai, patvirtinti struktūros dalinių nuostatai, pareiginiai nuostatai, vidaus darbo taisyklės, reglamentas, etatų sąrašai susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos

2125

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius

1991-2011

169

Skyriaus veiklos įsakymai, pasitarimų protokolai, susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybų prijungiamo prie tęsiančio veiklą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus

ūkinių reikalų, materialinių vertybių bei dokumentų perdavimo ir priėmimo aktai

2126

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kretingos skyrius

1991-2011

91

Skyriaus veiklos įsakymai, patikrinimo aktas, etatų sąrašai susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos

2127

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Neringos miesto skyrius

1991-2000

17

Skyriaus veiklos įsakymai, susirašinėjimo dokumentai

2128

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyrius

1991-2011

60

Skyriaus veiklos įsakymai, patikrinimo aktas, etatų sąrašai susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos

2129

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyrius

1991-2011

115

Skyriaus veiklos įsakymai, susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, registracijos žurnalai, susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos

 

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2018-06-15 15:18