Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita LT954040063610000290

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2018 metai

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis (apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

460

Šilutės rajono liaudies teismas

1955-1990

693

Baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų, civilinių bylų nuosprendžiai, sprendimai, nutartys, abėcėliniai žurnalai, teismo vykdytojų darbo ataskaitos, baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės

650

Klaipėdos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1950-1990 m.

249

Skyriaus veiklos ir finansų dokumentai, personalinių pensininkų asmens bylos

658  

Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1945-1990 m.

223

Personalinių pensininkų pensijų asmens bylos

689

Palangos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1964-1990 m.

54

Skyriaus veiklos ir finansų dokumentai, personalinių pensininkų asmens bylos.

775

Kretingos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1950-1990 m.

210

Skyriaus veiklos ir finansų dokumentai, personalinių pensininkų asmens bylos.

865

Šilutės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1950-1990 m.

89

Personalinių pensininkų pensijų asmens bylos

883

Klaipėdos miesto liaudies teismas

1959-1990 m.

1960

Civilinių bylų sprendimai ir nutartys, civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės, bylų abėcėlinės rodyklės

890

Šilutės rajono pirmos apylinkės liaudies teismas

1950-1954 m.

58

Baudžiamųjų, civilinių bylų nuosprendžiai ir nutartys

891

Šilutės rajono antros apylinkės liaudies teismas

1950-1954 m.

49

Civilinių bylų sprendimai ir nutartys

892

Pagėgių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1950-1962 m.

19

Personalinių pensininkų pensijų asmens bylos

893

Kretingos apskrities I-os apylinkės liaudies teismas

1944-1950 m.

135

Baudžiamųjų, civilinių bylų nuosprendžiai ir nutartys, bylų abėcėlinės rodyklės

894

Salantų rajono liaudies teismas

1951-1959 m.

73

Baudžiamųjų, civilinių bylų nuosprendžiai ir nutartys

895

Kretingos rajono liaudies teismas

1951-1989 m.

870

Baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų, civilinių bylų nuosprendžiai, sprendimai, nutartys, abėcėliniai žurnalai,   baudžiamųjų ir civilinių bylų   abėcėlinės rodyklės

2003

Klaipėdos apskrities archyvas

2016 m.

9

Klaipėdos apskrities archyvo direktoriaus įsakymai ir jų registras 1V, susirašinėjimo su valstybės institucijomis priskirtos veiklos srities klausimais dokumentai, dokumentų perėmimo aktų registrai 2S, fondų (dokumentų) tvarkymo ir patikrinimo aktų registras 3S, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimų pažymos ir jų registras P

2101

Kretingos rajono savivaldybės administracija

2001-2005 m.

442

Rajono tarybos, valdybos posėdžių protokolai su priedais, posėdžių rengimo dokumentai, valdytojo, mero, administratoriaus potvarkiai veiklos klausimais, sprendimų, potvarkių rengimo dokumentai, komitetų posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kultūros paveldo paminklų fondo tarybos posėdžių, darbuotojų susirinkimų protokolai

2102

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

1997-2001 m.

324

Rajono tarybos, valdybos posėdžių protokolai su priedais, posėdžių rengimo dokumentai, valdytojo, mero, administratoriaus potvarkiai veiklos klausimais, sprendimų, potvarkių rengimo dokumentai, komitetų posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kultūros paveldo paminklų fondo tarybos posėdžių, darbuotojų susirinkimų protokolai

2122

Lietuvos saugios laivybos administracija

2017 m.

9

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklos klausimais, įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais ir jų registrai, administracijos, strateginio planavimo grupės, susirašinėjimo dokumentai, administracijos veiklos patikrinimų aktai, pažymos, vidaus nuolat saugomų dokumentų registras

2123

Klaipėdos apygardos teismas

1995-1998 m.

19

Baudžiamosios bylos

2130

Valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas

1990-2014 m.

179

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai veiklos klausimais, viršininko įsakymai veiklos klausimais, Direktorių valdybos pirmininko įsakymai veiklos klausimais, Direktorių valdybos ir visuotinių darbuotojų susirinkimų posėdžių protokolai, Direktorių valdybos ir administracijos posėdžių protokolai, direktoriaus įsakymų veiklos ir personalo klausimais registracijos žurnalai, Tarnybų vadovų ir administracijos posėdžių protokolai, statistinės visų veikos sričių ataskaitos, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir kitomis įstaigomis pagrindinės veiklos klausimais dokumentai, metiniai strateginiai veiklos planai, metinės audito ataskaitos, metinės ūkinės-finansinės veiklos ataskaitos, komandiruočių į užsienio valstybę ataskaitos, lėktuvų, keleivių ir bagažo pervežimo registracijos žurnalai.

2131

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos

1991-2012 m.

71

Dauparų-Kvietinių seniūnijos veiklos dokumentai, potvarkiai/įsakymai veiklos klausimais, ūkinės knygos

2132

Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šilutės rajono žemėtvarkos skyrius

1992-2011 m.

62

Vedėjo įsakymai veiklos klausimais, apskrities viršininko įsakymai dėl nuosavybės atstatymo, žemėtvarkos projektų svarstymo komisijos posėdžių protokolai, žemių suskirstymo kategorijomis, naudmenomis ir naudotojais ataskaitos, išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinių perdavimo nuosavybėn registracijos žurnalai

2133

Kretingos darbo birža

1991-2010 m.

240

Veiklos įsakymai, trišalės komisijos posėdžių, darbuotojų susirinkimų protokolai ir jų registrai, veiklos programos ir ataskaitos, etatų sąrašai, užimtumo fondo lėšų sąmatos ir jų vykdymo ataskaitos, gyventojų užimtumo programos, situacijos darbo rinkoje analizės, susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos įvairiais klausimais, susitarimai dėl bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms atskaitomybės dokumentai, socialinių įmonių tikrinimo dokumentai, darbdavių ir bedarbių apklausų dokumentai, nuolat saugomų dokumentų registrai

2134

Palangos darbo birža

1991-2010 m.

182

Veiklos įsakymai, trišalės komisijos posėdžių, darbuotojų susirinkimų protokolai ir jų registrai, veiklos programos ir ataskaitos, etatų sąrašai, užimtumo fondo lėšų sąmatos ir jų vykdymo ataskaitos, gyventojų užimtumo programos, situacijos darbo rinkoje analizės, statistinės ataskaitos įvairiais klausimais, biržos veiklos patikrinimų dokumentai

2135

Klaipėdos miesto valstybinė mokesčių inspekcija

1990-1998 m.

63

Inspekcijos veiklos įsakymai, priėmimo-perdavimo aktai, etatų sąrašai, reabilitacijos dokumentai dėl materialinės žalos atlyginimo, skyriaus darbo programos, pasitarimų protokolai, finansų ministerijos atliktų revizijų ir patikrinimų dokumentai

2136

Klaipėdos rajono valstybinė mokesčių inspekcija

1990-1998 m.

54

Inspekcijos veiklos įsakymai, etatų sąrašai, reabilitacijos dokumentai dėl materialinės žalos atlyginimo

 

 

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2019-02-04 14:10