Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita LT954040063610000290

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2019 metai

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis (apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

460

Šilutės rajono liaudies teismas

1985-1990

18

Abėcėliniai žurnalai, baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės

536

Šilutės rajono centrinė ligoninė

1978-1990

161

Ligoninės veiklos įsakymai, darbo planai, medicininės veiklos ataskaitos, konferencijų protokolai, statistinės ataskaitos, medicininiai darbo planai, priešepideminių priemonių darbo apskaita ir ataskaitos, išlaidų sąmatos, rajono laikraštyje spausdinti straipsniai medicininiais klausimais

650

Klaipėdos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1958-1977

1

Klaipėdos rajono reorganizuotų kolūkių narių darbo stažo nustatymo dokumentai

882

Palangos miesto liaudies teismas

1980-1989

15

Civilinių bylų sprendimai ir nutartys

883

Klaipėdos miesto liaudies teismas

1978-1990

796

Civilinių bylų sprendimai ir nutartys

889

Skuodo rajono liaudies teismas

1985-1989

5

Civilinių bylų sprendimai ir nutartys

2112

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1996

129

Miesto tarybos ir valdybos posėdžių protokolai ir sprendimai, sprendimų rengimo dokumentai, miesto mero potvarkiai, miesto mero potvarkių rengimo dokumentai, administracijos direktoriaus įsakymai

2116

Palangos miesto apylinkės teismas

1990-2016

126

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, veiklos planai, darbo apžvalgos, statistinės atskaitos, susirašinėjimo dokumentai, baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys

2118

Klaipėdos teritorinė darbo birža

2010-2018

208

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, etatų ir darbo užmokesčio sąrašai, darbo biržos nuostatai, pareigybinės instrukcijos, darbo biržos struktūros schema, įsakymai dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimo ir jų registrai, Trišalės komisijos posėdžių protokolai, administracijos ir darbuotojų pasitarimų protokolai, metiniai veiklos planai ir ataskaitos, užimtumo fondo lėšų pajamų ir išlaidų sąmatos, bedarbių kokybės analizė, situacijos darbo rinkoje analizės, paskolų savo veiklai organizuoti dokumentai, statistinės ataskaitos apie darbo vietas, pašalpų mokėjimą, viešųjų darbų organizavimą, nedirbančių ir ieškančių darbo piliečių mokymą ir kitais klausimais, darbo grupių įvairiems klausimams spręsti dokumentai, darbo biržos tikrinimo dokumentai ir jų registracijos žurnalai

2137

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1999-2017

545

Inspekcijos nuostatai, įsakymai veiklos klausimais, įsakymai įslaptintos informacijos administravimo, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos klausimais ir jų registrai, skyrių veiklos planai, planų vykdymo ataskaitos, audito ataskaitos, etatų sąrašai, biudžeto pajamų įplaukų planai, įplaukų analizės, mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus įplaukų apyskaitos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, kitų institucijų pavedimai, užduotys, išvados ir kiti dokumentai, susiję su šių pavedimų vykdymu, revizijų ir patikrinimų dokumentai, reabilitavimo dokumentai kompensacijų reabilituotiems asmenims klausimais, statistinės ataskaitos, antspaudų ir spaudų registracijos žurnalai, nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas

2138

Palangos miesto valstybinė mokesčių inspekcija

1990-1998

66

Inspekcijos steigimo dokumentai, įsakymai veiklos klausimais, gamybinių susirinkimų ir pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, inspekcijos veiklos tikrinimų dokumentai, valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos, mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą įplaukų apyskaitos, materialinės žalos atlyginimo už įkalinimo vietoje būtą laiką reabilituotiems asmenims dokumentai, materialinės žalos atlyginimo ištremtiems reabilituotiems asmenims dokumentai ir jų registracijos žurnalai, paimto į apskaitą turto perėmimo, apskaitos, įkainojimo, saugojimo ir perdavimo aktų apskaitos knygos, Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijų apskaitos knygos, pareiškimų ir pranešimų apie nusikaltimus apskaitos žurnalas, baudžiamųjų bylų (medžiagų) ir asmenų padariusių nusikaltimus apskaitos žurnalai, medžiagų, dėl kurių atsisakyta iškelti baudžiamąsias bylas, registracijos žurnalas

2139

Neringos miesto valstybinė mokesčių inspekcija

1990-1998

100

Inspekcijos veiklos įsakymai, aukštesniųjų organizacijų pavedimai, užduotys, inspekcijos pateikti pasiūlymai, projektai, darbuotojų pasitarimų protokolai, inspekcijos darbo planai, statistinės ataskaitos įvairiais klausimais, susirašinėjimo dokumentai, deklaracijų apie turimas pajamas apskaitos knyga, patentų bei registracijos pažymėjimų išdavimo piliečiams apskaitos dokumentai, žemės kadastro knygos, turto surašymo, įkainavimo ir realizavimo aktų apskaitos dokumentai

2140

Kretingos rajono valstybinė mokesčių inspekcija

1990-1998

83

Inspekcijos veiklos įsakymai ir jų registravimo žurnalai, inspekcijos skyrių nuostatai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, darbuotojų susirinkimų protokolai, mokesčių ir kitų įplaukų į biudžetą apyskaitos, statistinės ataskaitos įvairiais klausimais, inspekcijos veiklos patikrinimų aktai, audito ataskaitos, reabilitavimo dokumentai dėl materialinės žalos atlyginimo reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams

2141

Skuodo rajono valstybinė mokesčių inspekcija

1990-1998

52

Inspekcijos veiklos įsakymai, statistinės ataskaitos įvairiais klausimais, mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus įplaukų apyskaitos, inspekcijos veiklos patikrinimų aktai ir pažymos, materialinės žalos atlyginimo reabilituotiems asmenims dokumentai

2142

Šilutės rajono valstybinė mokesčių inspekcija

1990-1998

84

Inspekcijos veiklos įsakymai ir jų registracijos žurnalas, pareigybinės instrukcijos, pasitarimų protokolai, aukštesniųjų organizacijų pavedimai ir užduotys, susirašinėjimo jų vykdymo klausimais dokumentai, mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus įplaukų apyskaitos, statistinės ataskaitos įvairiais klausimais, dokumentai dėl materialinės žalos atlyginimo reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, dokumentai apie fizinius asmenis, kuriems surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai ir susirašinėjimas šiais klausimais, dokumentai apie mokesčių ėmimą iš dvasininkų

2143

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“

1991-2017

118

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai, Lietuvos kelių direkcijos generalinio direktoriaus įsakymai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, valdybos posėdžių protokolai, strateginio planavimo komiteto pasitarimų protokolai, statistinės ataskaitos visais veiklos klausimais, kelių priežiūros bendros programos vykdymo eigos dokumentai, kelių priežiūros kokybės ir atliktų darbų perėmimo aktai, valstybinės priežiūros kelių priežiūros kokybės įvertinimo aktai, metinės tiltų apžiūros aktai, finansinės atskaitomybės audito išvados ir ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvados, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija dokumentai

2144

Skuodo rajono apylinkės teismas

1990-2017

292

Baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys

2145

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas

1994-2018

177

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, darbo planai ir ataskaitos, projektų derinimo registracijos žurnalai

2146

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba

1993-2017

253

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Vyriausybės atstovo Klaipėdos regione, Klaipėdos apskrityje įsakymai, potvarkiai, reikalavimai, teikimai, pareiškimai Administraciniam teismui dėl viešojo intereso gynimo, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, informacijos apie įstaigos veiklą, įsakymų, potvarkių, reikalavimų, teikimų registrai, bendri nuolat saugomų dokumentų registrai

2147

Šilutės rajono apylinkės teismas

1991-2008

619

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, teismo darbo apžvalgos, baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės ir statistinės kortelės

2148

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

1999-2017

285

Teismo steigimo dokumentai, įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, veiklos planai, darbo apžvalgos, etatų sąrašai, statistinės ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2020-03-26 10:35