Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

I

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ TAM TIKRUS JURIDINIUS FAKTUS, IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2021-11-26 Nr. 2R-116

Klaipėda

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS259

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus  priimami tik pateikti raštu. Prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į Klaipėdos regioninį valstybės archyvą (toliau – Archyvas) arba Archyvo Tauragės ar Telšių filialus (toliau – Filialas), atsiuntus paštu, per pasiuntinį, faksimilinio ryšio įrenginiais, elektroniniu būdu ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą.

Elektroniniu paštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Archyve arba Filiale asmenys aptarnaujami taikant „vieno langelio“ principą. Asmenis aptarnauja ir informaciją teikia Archyvo arba Filialo priimamasis, kuris atlieka „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija).     

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.

Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).

Jei prašymas pateikiamas per Integralią administracinių paslaugų sistemą, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento skenuota kopija ar atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų skenuotos kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymas siunčiamas paštu ar pateikiamas per Integralią administracinių paslaugų sistemą), atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (kai dėl informacijos apie asmenį jo atstovas kreipiasi paštu ar pateikia prašymą per Integralią administracinių paslaugų sistemą) bei, atsižvelgiant į prašymo turinį, reikiama informacija ir (ar) dokumentai ar jų kopijos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

Ilona Vasiliauskienė, vyriausioji specialistė,

tel. (8 46) 314 565,

el. paštas [email protected]

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialas

Indrė Krasauskienė, vyriausioji specialistė,

tel. (8 446) 62 021,

el. paštas [email protected]

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialas

Eitara Venskienė, vyresnioji specialistė,

tel. (8 444) 52 802,

el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas Edmundas Bareiša, direktorius,

tel. 8 687 77055,

el. paštas [email protected]

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialas

Raimonda Veisienė, filialo vedėja,

tel. (8 446) 62 021,

el. paštas [email protected]

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialas

Alma Jankauskienė. filialo vedėja,

tel. (8 444) 52 802,

el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dokumentų paieška apmokestinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ĮV-605 „Dėl valstybės archyvų mokamų paslaugų sąrašo ir valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. VE-30 „Dėl valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Jeigu kreipiamasi dėl dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) gautą darbo užmokestį Archyve arba Filiale, administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymų formos, pildymo pavyzdžiai pateikiami Archyve arba Filiale ir interneto svetainėje www.archyvai.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie Archyvo arba Filialo teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas, prašymų formos ir jų pildymo pavyzdžiai pateikiami interneto svetainėje www.archyvai.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

________________

 

 

 

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2022-07-20 09:05