Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

 

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

INFORMACIJOS APIE ARCHYVO VEIKLĄ IR SAUGOMUS DOKUMENTUS TEIKIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2017-05-22 Nr. 2R-280

Klaipėda

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS276

2.

Administracinės paslaugos versija

11 (7)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai gali būti pateikiami žodžiu, raštu (tiesiogiai atvykus į Klaipėdos regioninį valstybės archyvą (toliau – Archyvas) arba Archyvo Tauragės ar Telšių filialus (toliau – Filialas), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą.

Elektroniniu paštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Archyve arba Filiale asmenys aptarnaujami taikant „vieno langelio“ principą. Asmenis aptarnauja ir informaciją teikia Archyvo arba Filialo priimamasis, kuris atlieka „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Laisvos formos prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

Raimonda Mažrimienė, patarėja,

tel./faks. (8 46) 314 565, 8 675 61727,

el. paštas r.mazrimiene@archyvai.lt

Ilona Vasiliauskienė, vyriausioji specialistė,

tel. (8 46) 314 565, 8 675 62177,

el. paštas i.vasiliauskiene@archyvai.lt

Deimantė Martinkienė, vyriausioji specialistė,

tel. 8 675 61835,

el. paštas d.martinkiene@archyvai.lt

Živilė Usova, vyriausioji specialistė,

tel. 8 675 62094,

el. paštas z.usova@archyvai.lt

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialas

Regina Dragūnienė, vyresnioji specialistė,

tel. (8 446) 62 021,

r.draguniene@archyvai.lt

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialas

Marija Kalinauskienė, vyresnioji specialistė,

tel. (8 444) 52 802,

el. paštas m.kalinauskiene@archyvai.lt

Ona Urvakienė, vyresnioji specialistė,

tel. (8 444) 52 802,

el. paštas o.urvakiene@archyvai.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas Edmundas Bareiša, direktorius,

tel. 8 698 87 679,

el. paštas e.bareisa@archyvai.lt

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialas

Raimonda Veisienė, filialo vedėja,

tel. 8 615 41302, 8 615 41302

el. paštas r.veisiene@archyvai.lt

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialas

Alma Jankauskienė. filialo vedėja,

tel. 8 698 87684,

el. paštas a.jankauskiene@archyvai.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Žodžiu pateikti asmenų prašymai esant galimybėms išnagrinėjami nedelsiant. Kitais atvejais administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Informacija teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie archyvo teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas   pateikiama interneto svetainėje www.archyvai.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

________________

 

 

 

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2017-05-22 15:10