Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

 

INFORMACIJOS APIE ARCHYVO VEIKLĄ IR SAUGOMUS DOKUMENTUS TEIKIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2017-05-22 Nr. 2R-280

Klaipėda

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS276

2.

Administracinės paslaugos versija

11 (7)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai gali būti pateikiami žodžiu, raštu (tiesiogiai atvykus į Klaipėdos regioninį valstybės archyvą (toliau – Archyvas) arba Archyvo Tauragės ar Telšių filialus (toliau – Filialas), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą.

Elektroniniu paštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Archyve arba Filiale asmenys aptarnaujami taikant „vieno langelio“ principą. Asmenis aptarnauja ir informaciją teikia Archyvo arba Filialo priimamasis, kuris atlieka „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Laisvos formos prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

Raimonda Mažrimienė, patarėja,

tel./faks. 8 675 61727,

el. paštas raimonda.mazrimiene@archyvai.lt

Ilona Vasiliauskienė, vyriausioji specialistė,

tel. 8 675 62177,

el. paštas ilona.vasiliauskiene@archyvai.lt

Deimantė Martinkienė, vyriausioji specialistė,

tel. 8 675 61835,

el. paštas deimante.martinkiene@archyvai.lt

Kornelija Veisienė, vyriausioji specialistė,

tel. 8 602 84696,

el. paštas kornelija.veisiene@archyvai.lt

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialas

Indrė Krasauskienė, vyriausioji specialistė

tel. (8 446) 62 021,

el. p. taurage@archyvai.lt

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialas

Marija Kalinauskienė, vyresnioji specialistė,

tel. (8 444) 52 802,

el. paštas marija.kalinauskiene@archyvai.lt

Ona Urvakienė, vyresnioji specialistė,

tel. (8 444) 52 802,

el. paštas ona.urvakiene@archyvai.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas Edmundas Bareiša, direktorius,

tel. 8 687 77 055,

el. paštas edmundas.bareisa@archyvai.lt

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialas

Raimonda Veisienė, filialo vedėja,

tel. 8 615 41302, 8 684 70587

el. paštas raimonda.veisiene@archyvai.lt

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialas

Alma Jankauskienė. filialo vedėja,

tel. 8 698 87684,

el. paštas alma.jankauskiene@archyvai.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Žodžiu pateikti asmenų prašymai esant galimybėms išnagrinėjami nedelsiant. Kitais atvejais administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Informacija teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie archyvo teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas   pateikiama interneto svetainėje www.archyvai.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

________________

 

 

 

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2021-04-30 11:55