Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita LT954040063610000290

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Saugomų dokumentų teikimas susipažinti

 

SAUGOMŲ DOKUMENTŲ TEIKIMO SUSIPAŽINTI

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO

APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Saugomų dokumentų teikimas susipažinti

2.

Viešosios paslaugos aprašymas

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas asmenims susipažinti Archyvo skaityklose:

Archyve (Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda);

Archyvo Tauragės filiale (Gaurės g. 4a, Tauragė);

Archyvo Telšių filiale (Sedos g. 12, Telšiai).

Skaitytojams skaitykloje pateikiamos turimos dokumentų paieškos priemonės ir sudaromos prieigos prie kompiuterizuotų duomenų paieškos priemonių galimybės

3.

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. VE-64 redakcija).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Rašytinis prašymas ir asmens tapatybę liudijantis dokumentas, kuris patikrinus grąžinamas

5.

Viešosios paslaugos rezultatas

Susipažinti pateikti dokumentai

6.

Viešosios paslaugos teikėjas

Archyvo skaitykla:

Kornelija Veisienė, vyriausioji specialistė,

tel. 8 675 61727,

el. p. [email protected]

 

Archyvo Tauragės filialo skaitykla:

Indrė Krasauskienė, vyriausioji specialistė

tel. (8 446) 62 021,

el. p. [email protected]

 

Archyvo Telšių filialo skaitykla:

Donata Liaudanskienė, vyriausioji specialistė,

tel./faks. (8 444) 52 802,

el. p. [email protected]

7.

Viešosios paslaugos vadovas

Edmundas Bareiša, direktorius,

tel. 8 687 77055,

el. p. [email protected]

Raimonda Veisienė, Tauragės filialo vedėja,

tel. 8 615 41302,

el. p. [email protected]

Alma Jankauskienė, Telšių filialo vedėja,

tel. 80 698 87684,

el. p. [email protected]

8.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Dokumentai į skaityklą išduodami skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną, kuri užfiksuojama IAPS arba dokumentų užsakymo lape. Jei nurodytąją dieną išduoti dokumentų nėra galimybės, dokumentai išduodami kitą skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą  dieną

9.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dokumentai bei dokumentų paieškos priemonės Archyvo skaitytojams susipažinti teikiami nemokamai

10.

Viešosios paslaugos užsakymas

Skaityklose aptarnaujami tik registruoti skaitytojai. Skaitytojai gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus. Rašytiniai prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiami paštu arba elektroniniais ryšiais ir priimami, jei parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Skaitytojai kiekvienais kalendoriniais metais registruojami iš naujo. 

Pageidaujamus dokumentus skaitytojai gali užsakyti per IAPS arba skaityklos darbuotojui pateikę rašytinį užsakymo lapą. Rašytinis užsakymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant viešąją paslaugą

Informacija apie Archyvo teikiamas viešąsias paslaugas pateikiama interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/klaa

Skaitytojai gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą

12.

Viešosios paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga teikiama pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą

13.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

_____________

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2022-02-04 14:29