Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

 

Prašymų formos

 

Asmenų prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus priimami pareiškėjui atvykus į valstybės archyvą (ar jo filialą), siunčiami paštu, per pasiuntinį ar įgaliotą atstovą. 
Privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę. Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus. 
        Valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai nustatyti   valstybės archyvų mokamų paslaugų ir jų įkainių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu. Atsiskaityti už paslaugas galima banko mokėjimo pavedimu ar čekiu, atskirais atvejais – grynaisiais pinigais archyve. Archyvo ir jo filialų duomenis bei bankų sąskaitų numerius rasite čia. Archyvui (ar jo filialui) siunčiamas ar tiesiogiai pateikiamas pasirašytas prašymas ir apmokėjimo čekis.

         Dėmesio. Už dokumentų paiešką apmokant užsienio valiuta, papildomai skaičiuojamas lėšų administravimo ir pašto paslaugų mokestis - 6,51 euro. Prašome šį mokestį pridėti prie mokesčio už dokumentų paiešką ir mokėti kartu.

 

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo

prašymų formos

 

 Prašymas išduoti darbo stažą kolūkyje patvirtinančius  dokumentus

   

Prašymo pildymo pavyzdys

 Prašymas išduoti gyvenamąją vietą / šeimos sudėtį / turėtą turtą patvirtinančius dokumentus

   

Prašymo pildymo pavyzdys

 Prašymas išduoti sutarties / testamento / paveldėjimo teisės liudijimo patvirtintą kopiją

   

Prašymo pildymo pavyzdys

Prašymas išduoti teismo sprendimo / nutarties / patvirtintą kopiją

Prašymo pildymo pavyzdys

 Prašymas išduoti patvirtintas dokumentų kopijas

   

Prašymo pildymo pavyzdys

 Laisvos formos prašymas

   

Prašymo pildymo pavyzdys

 

Asmenų prašymų nagrinėjimo Klaipėdos apskrities archyve* tvarkos aprašas

 

* nuo 2017 m. sausio 1 d. Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

--

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2022-02-04 14:35