Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

 

Darbuotojai

Kamilė Jonikienė

2017-12-01

FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims Filialo skaitykloje susipažinti ir tirti dokumentus;

- skaitmenina dokumentus ir įkelia juos į elektronines informacines sistemas;

- tvarko dokumentus, pildo informacijos paieškos priemones, duomenis apie Filialo saugomus dokumentus Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS);

- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus, Filialo saugomų dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

- rengia Filialo informacinius pranešimus privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės institucijoms ir įstaigoms;

- atsako už duomenų naudojimo tikslumą Filialo parengtuose oficialiuose dokumentuose;

- dalyvauja rengiant Filialo edukacines veiklas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniuar jam prilygintą išsilavinimą;

- gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis.

 

 

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2021-06-28 10:45