Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

 

Darbuotojai

Danguolė Audzijonienė

2017-02-06

FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus, Filialo saugomų dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

- rengia Filialo informacinius pranešimus privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės institucijoms ir įstaigoms;

- išduoda teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus Filialo darbuotojams ir skaitytojams naudojimo tikslams;

- atlieka dokumentų fizinės būklės ir kiekio patikrinimus;

- tvarko dokumentus, pildo informacijos paieškos priemones;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus.

  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnis kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

- gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis.

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2021-06-28 11:25