O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Ala Poletajeva

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, kontroliuoja skyriui pavestų darbo užduočių vykdymą;

planuoja ir paskirsto darbuotojams darbus ir užduotis; atlieka darbuotojų veiklos stebėseną ir vertinimą;

rengia skyriaus teisės aktų projektus;

rengia užsakymus medžiagoms, atsarginėms dalims bei įrengimams įsigyti, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio firmomis;

tvarko savo žinioje esančių materialinių vertybių apskaitos dokumentus;

teikia pasiūlymus archyvo direktoriui dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo;

kontroliuoja skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių taisyklių laikymąsi;

kontroliuoja skyriaus darbų technologinius procesus;

užtikrina darbui gautų valstybės archyvų dokumentų saugumą;

palaiko ryšius su valstybės archyvais ir kitomis institucijomis pagal skyriaus kompetenciją;

dalyvauja rengiant valstybės archyvų dokumentų kopijavimo ir mikrofilmavimo darbų programas;

prireikus dalyvauja archyvo komisijų darbe;

teikia metodinę pagalbą valstybės archyvams, kopijavimo ir mikrofilmavimo klausimais;

vykdo kitas archyvo vadovybės pavestas užduotys ir atsiskaityti už skyriaus veiklą.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį techninį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

žinoti kopijavimo ir mikrofilmavimo darbų technologinius procesus bei tarptautinius šios srities standartus;

gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

mokėti racionaliai, tikslingai planuoti, organizuoti skyriaus darbą, pasirinkti savarankiškai sprendimo metodus ir būdus;

sugebėti rengti skyriaus teisės aktų projektus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; turėti užsienio kalbos pagrindus;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti su savo ir kitų įstaigų tarnautojais, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 12:41