O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Alma Kaupienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

priima dokumentus, mikrofilmus darbui ir užtikrinti jų saugumą;

atlieka mikrofilmų ryškinimo, konservavimo bei restauravimo darbus;

tikrina kopijas, montuoja juostas, ruošia dokumentus kopijavimui;

kopijuoja mikrofilmus;

atlieka nukopijuotų juostų cheminį fotografinį apdorojimą;

gamina tirpalus cheminiam apdorojimui;

renka panaudotus cheminius tirpalus utilizavimui;

atlieka aparatūros profilaktiką ir kitus techninius darbus;

vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotys.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, fotografo (fototechniko) kvalifikaciją ir profesinės patirties;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

žinoti fotojuostų apdorojimo technologiją, darbo instrukcijas, standartus ir griežtai jų laikytis, atliekant pagamintų kopijų cheminį apdorojimą;

gebėti spręsti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją;

mokėti savarankiškai ir kvalifikuotai atlikti darbus;

žinoti darbuotojo saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 13:20