O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Artūras Tomelaitis

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Atlieka techninius garso ir videodokumentų parengimo skaitmeninimui darbus;

Skaitmenina garso ir videodokumentus;

Parengia ir įkelia suskaitmenintus garso ir videodokumentus į skaitmenines saugyklas;

Atlieka garso ir videodokumentų profilaktiką;

Rūpinasi skyriuje esančia garso ir videoįranga, teikia pasiūlymus dėl jos atnaujinimo;

Dalyvauja rengiant garso ir videodokumentų parodas, ekskursijas, susitikimus;

Prireikus, dalyvauja archyvo komisijų veikloje;

Siekiant archyvo strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Garso ir videodokumentų skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

Žinoti archyvo garso ir videodokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimo, komplektavimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

Mokėti savarankiškai ir kvalifikuotai organizuoti ir atlikti darbą;

Turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą, mokėti dirbti garso ir videodokumentų apdorojimo programomis, turėti užsienio kalbos pagrindus;

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų;

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 08:01