O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Birutė Eitminavičiūtė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

atlieka negatyvinės mikrofilmavimo juostos testą, nustatant eksponavimo režimo sąlygas;

priima dokumentus ir ruošia juos mikrofilmavimui;

mikrofilmuoja dokumentus;

filmavimo metu pildo mikrofilmuotų dokumentų aprašą ir užsakymo formą;

užtikrina dokumentų saugumą;

baigus darbus, grąžina dokumentus;

atlieka kasdieninę aparatūros priežiūrą;

informuoja technikos specialistus apie pastebėtus aparatūros gedimus;

vykdo archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba profesinės patirties;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

žinoti darbo su mikrofilmavimo technika (mikrofilmavimo kameromis) instrukcijas;

žinoti mikrofilmavimo proceso eigą, laikytis mikrofilmavimo darbų standartų ir taisyklių, filmuojant archyvinius dokumentus;

gebėti spręsti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją.

žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų skyriuje;

.8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 13:12