O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Česlav Tavkin

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

organizuoja kopijavimo, ryškinimo ir mikrofilmavimo darbų technikos bei fotografinės įrangos profilaktinius ir remonto darbus;

parengia atsarginių dalių užsakymus;

organizuoja ir kontroliuoja įrenginių ir prietaisų tinkamą eksploataciją, tikrina jų techninę būklę ir naudojimą;

užtikrina technikos saugų darbą;

testuoja naujai įsigytus įrenginius, išmokyti darbuotojus jais dirbti;

kontroliuoja skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių taisyklių laikymąsi;

vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotys;

nesant skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį arba jam priligintą išsilavinimą elektronikos ir elektros inžinerijos srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

žinoti įrengimų eksploatavimo taisykles, technologinius procesus;

mokėti organizuoti technikos priežiūrą ir remontą;

žinoti skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų;

mokėti kaupti, sisteminti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas apie skyriaus veiklą;

mokėti analitiškai įvertinti problemas, rasti optimalius jų sprendimo būdus;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti su savo ir kitų įstaigų tarnautojais, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų, tinkamai atstovauti įstaigai.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 13:01