O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dalia Kalesnikienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Pagal nustatytus kriterijus įvertina, atrenka, priima kino dokumentus į archyvą.

Parengia priimtus kino dokumentus peržiūrai, perklausai, perrašymui į analogines ir skaitmenines laikmenas.

Renka duomenis (nustato įvykius, datas, personalijas) kino dokumentams aprašyti.

Teikia dokumentus LCVA Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijai, juos referuoja, parengia aprašymui.

Atlieka sukauptų dokumentų apskaitą: pildo dokumentų apskaitos knygas, kolekcijų sąrašą, kolekcijų lapus.

Parengia ir įtraukia informaciją į kompiuterines duomenų bazes, jas papildo, tobulina.

Išmano kino dokumentų katalogavimo sistemą. Moka indeksuoti ir sisteminti informaciją apie kino dokumentus.

Atlieka įvairius kino dokumentų techninius tvarkymo darbus.

Aptarnauja tyrinėtojus, rengia atsakymus į teminius paklausimus.

Dalyvauja rengiant su kino dokumentais susijusias parodas, ekskursijas, susitikimus.

Vykdo skyriaus vedėjo bei archyvo vadovybės įsakymus, pavedimus ir nurodymus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kino dokumentų skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus.

Žinoti archyvo kino dokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimo, komplektavimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančias taisykles.

Turėti aukštesnįjį išsilavinimą, mokėti dirbti kompiuteriu, turėti užsienio kalbos pagrindus.

Mokėti savarankiškai organizuoti ir atlikti pavestą darbą, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją.

Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų.

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 10:14