O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Džiuginta Kasiulaitienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, užtikrindamas pavestų užduočių priskyrimą Skyriaus darbuotojams;

vadovauja Archyvo dokumentų pateikimo visuomenei ir jų populiarinimo darbams;

organizuoja ir koordinuoja Archyvo viešąsias paslaugas: edukacines programas, pamokas, kultūrinius projektus, ekskursijas ir renginius, užtikrindamas Archyvo vidinę ir išorinę komunikaciją, vykdo jų teikimo priežiūrą ir kontrolę;

pagal Skyriaus kompetenciją teikia administracines paslaugas -- teikia informaciją ir konsultacijas piliečiams apie Archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus;

organizuoja informacijos pateikimą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainei, administruoja viešai skelbiamą informaciją socialinių tinklų paskyrose;

palaiko ryšius su visuomene, vykdo teminę dokumentų paiešką pagal asmenų prašymus;

pagal Skyriaus kompetenciją rengia Archyvo teisės aktų projektus, dalyvauja komisijų darbe, konsultuoja Skyriaus ir Archyvo darbuotojus dokumentų sklaidos ir informacijos paieškos klausimais;

teikia Archyvo vadovybei Skyriaus darbo planus ir ataskaitas, informaciją apie skyriaus darbą, pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos rezultatus;

tvarko Skyriaus materialinių vertybių apskaitos dokumentus, užtikrindamas archyvo materialinių vertybių išsaugojimą;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį  humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį dokumentų naudojimo ir sklaidos srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų valdymą;

būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

gerai išmanyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) dokumentų fondų sudėtį ir turinį;

mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis informacijos paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis.

mokėti valdyti, kaupti, atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti savarankiškai spręsti Skyriaus darbe kylančius klausimus, savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir Skyriaus darbą;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass). 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:26