O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Elena Bubelevičienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Patikrina specialiųjų vaizdo demonstravimo priemonių techninę būklę prieš demonstravimą.

Užrašo rezultatus demonstravimo priemonių techninės būklės patikrinimo knygoje.

Atlieka kino dokumentų paruošimą demonstruoti ir kitus techninius darbus.

Demonstruoja kino dokumentus.

Prižiūri ir remontuoja demonstravimo aparatūrą.

Demonstruoja skaitmeninius kino dokumentus videoprojektoriais, kompiuteriais.

Tinkamai naudoja ir prižiūri įrangą pagal darbo instrukcijas.

Vykdo skyriaus vedėjo bei archyvo vadovybės įsakymus, pavedimus ir nurodymus.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

Gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kino dokumentų skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus.

Žinoti archyvo kino dokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimo, komplektavimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančias taisykles.

Turėti aukštesnįjį išsilavinimą.

Gebėti spręsti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją.

Būti sąžiningam, pareigingam, kruopščiam ir darbščiam, gebėti bendrauti laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų.

Turėti užsienio kalbos pagrindus, suprasti naudojamų įrenginių instrukcijas.

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 10:20