O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Elžbeta Šimelevičienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● teikia skaitytojams ir archyvo darbuotojams konsultacijas apie nacionalinio dokumentų fondo turinį ir informacijos paieškos sistemas, tvarko skaitytojų asmens bylas, kontroliuoja jų darbą su dokumentais;

● tvarko ir aprašo dokumentus, rengia informacines paieškos priemones;

● organizuoja bylų išdavimą iš saugyklų, panaudojimo fondo kūrimą;

● konsultuoja darbuotojus skyriaus kompetencijos klausimais;

● teikia informaciją apie archyve saugomus dokumentus, teikiamas paslaugas, paklausimų nagrinėjimo tvarką;

● rengia ar dalyvauja rengiant metodinius dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

● vykdo kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

● turėti 3 metų darbo valstybės archyvų sistemoje patirtį;

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

● išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą;

● išmanyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį;

●  mokėti dirbti kompiuteriu programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, kitomis duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;

● gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-03-07 13:05