O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Gražina Grudzinskienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● pildo archyvo duomenų bazes, tikslina duomenis;

● tvarko archyvo spaudinių fondą, jo apskaitos dokumentus, rengia aktus, rūpinasi sukauptos informacijos išsaugojimu;

● teikia informaciją apie spaudinių fondą, aptarnauja skaitytojus;

● užtikrina spaudinių fondo išsaugojimą: tikrina spaudinių skaičių ir būklę, pildo temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisų rodmenų registracijos žurnalą, pastebėjus pasikeitimus informuoja skyriaus vedėją;

● prireikus dalyvauja komisijų darbe, archyvo teisės aktų projektų rengime;

● vykdo kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį  išsilavinimą;

● būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos archyvų bei bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

● išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje;

● išmanyti leidinių komplektavimo, apskaitos bei nurašymo tvarką, aprašymo reikalavimus, mokėti taikyti juos praktikoje;

● mokėti atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

● turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėti naudotis informacijos paieškos sistemomis;

● gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, o prireikus ir jam pavestos grupės darbą;

● būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti su žmonėmis;

● nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 09:14