O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Inga Bumažnikova

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● aptarnauja Rašytinių dokumentų skaityklos skaitytojus pagal galiojančias skaityklos darbo taisykles;

● teikia skaitytojams ir archyvo darbuotojams konsultacijas apie nacionalinio dokumentų fondo turinį ir informacijos paieškos sistemas, tvarko skaitytojų asmens bylas, kontroliuoja jų darbą su dokumentais;

● konsultuoja skyriaus darbuotojus dokumentų vertės ekspertizės atlikimo ir dokumentų tvarkymo klausimais;

● dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pasiūlymus darbo organizavimo ir tobulinimo klausimais;

● reikalui esant, pildo teminę ,,Katalogo“ duomenų bazę;

● vykdo kitus archyvo vadovybės pavedimus.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● turėti 3 metų darbo valstybės archyvų sistemoje patirtį;

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

● išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą;

● gerai žinoti Lietuvos centrinio valstybės archyvo rašytinių dokumentų fondų (Lietuvos Respublikos, Lietuvos okupacijų ir Pietryčių Lietuvos dokumentų kompleksų) sudėtį ir turinį, dokumentų fondų apskaitos tvarką ir jos ypatumus;

● išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;

● mokėti rusų ir lenkų kalbas pažengusio vartotojo B2 lygiu;

● mokėti dirbti kompiuteriu programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, kitomis duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis („Apskaita“, „Katalogas“, „Asmenys“, „Pietryčių Lietuvos gyventojai“);

● gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-03-07 12:51