O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Inga Klypšienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrindamas pavestų užduočių priskyrimą skyriaus darbuotojams;

● vadovauja darbams, susijusiems su archyvui priskirto Nacionalinio dokumentų fondo apskaita, rašytinių dokumentų informacijos paieškos priemonių rengimu, duomenų bazių pildymu ir naudojimu, užtikrindamas priėjimo prie informacijos apie saugomus dokumentus galimybes šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis;

● planuoja ir organizuoja darbus, susijusius su aprašų kompiuterizuotoms informacinėms sistemoms, duomenų bazėms sudarymu ir pildymu, užtikrindamas teikiamos informacijos, duomenų ir žinių tikslumą bei išsamumą;

● pagal skyriaus kompetenciją rengia archyvo teisės aktų projektus, dalyvauja komisijų darbe, konsultuoja skyriaus ir archyvo darbuotojus dokumentų apskaitos, tvarkymo, duomenų bazių pildymo, informacijos priemonių rengimo ir informacijos paieškos klausimais;

● surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus už pažeidimus, nurodytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 461, 504, 507, 918, 18813 straipsniuose;

● teikia archyvo vadovybei skyriaus darbo planus ir ataskaitas, žinias apie fondų kiekio ir būklės pasikeitimus, pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų;

● vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

● vykdo kitus archyvo vadovybės pavedimus.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti Humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

● turėti 5 metų darbo valstybės archyvų sistemoje patirtį ir 1 metų darbo patirtį dokumentų apskaitos ir tvarkymo srityje;

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius;

● išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų valdymą;

● būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

● gerai išmanyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentų fondų sudėtį ir turinį, išmanyti dokumentų fondų apskaitos tvarką ir jos ypatumus;

● išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;

● mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis duomenų paieškos sistemomis;

● mokėti valdyti, kaupti, atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● mokėti savarankiškai spręsti skyriaus darbe kylančius klausimus, savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir skyriaus darbą;

● mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-03-05 13:55