O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Simona Juzėnienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia vadovybei Skyriaus planus, ataskaitas, informaciją ir pasiūlymus dėl Skyriaus darbo, užtikrindamas tinkamą įstaigai nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

vadovauja fotodokumentų kaupimo, tvarkymo, skaitmeninimo darbams, užtikrindamas tinkamą Nacionalinio dokumentų fondo dalies - fotodokumentų - išsaugojimą;

inicijuoja fotodokumentų informacijos paieškos sistemos tobulinimą bei skaitmeninių fotodokumentų saugyklų priežiūrą, suteiktų įgaliojimų ribose;

organizuoja administracinių paslaugų teikimą pagal Skyriaus kompetenciją ir teikia informaciją ir konsultacijas piliečiams apie Archyvo saugomus fotodokumentus;

organizuoja ir vykdo patikrinimus, kaip valstybės, savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, saugančiose bei perduodančiose vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, saugomi ir tvarkomi fotodokumentai, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinimą;

pagal Skyriaus kompetenciją rengia metodinės medžiagos, informacinių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, projektus;

teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms saugančioms bei perduodančioms fotodokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui metodinę pagalbą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinimą;

užtikrina Skyriaus rengiamų dokumentų informacijos tikslumą ir išsamumą;

teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams, juos konsultuoja;

tvarko Skyriaus materialinių vertybių apskaitos dokumentus, užtikrindamas archyvo materialinių vertybių išsaugojimą;

teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos rezultatus;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį vaizdo ir garso dokumentų valdymo srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

būti susipažinusiam su audiovizualinio paveldo išsaugojimą reglamentuojančiais Lietuvos ir tarptautiniais teisės aktais, vaizdo ir garso dokumentų kūrimo ir jų informacijos perkėlimo technologijų raida;

mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, teisės aktų projektus;

mokėti savarankiškai spręsti Skyriaus darbe kylančius klausimus, savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir Skyriaus darbą;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei fotodokumentų tvarkymo programomis;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 12:48