O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Jelena Kiserauskienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

teikia administracines paslaugas -- fiziniams ir juridiniams asmenims teikia informaciją ir konsultacijas apie Archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus, prašymų nagrinėjimo tvarką, Archyvo rašytinių dokumentų fondų turinį ir sudėtį;

pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus ir Archyvo dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

pagal kompetenciją nagrinėja teminius prašymus, rengia į juos išsamius atsakymus;

įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, padeda Skyriaus vadovui užtikrinti dokumentų ir personalo valdymą;

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Archyvo veiklos klausimais;

konsultuoja Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus priskirtų funkcijų klausimais;

vykdo kitus Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti 1 metų darbo dokumentų tvarkymo ir naudojimo srityje patirtį;

išmanyti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų veiklą, dokumentų rengimo tvarką, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

išmanyti Archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis informacijos paieškos priemonėmis ir duomenų bazėmis;

gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

mokėti lenkų ir/ar rusų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:29