O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

Jūratė Dubinskienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

remiantis tyrimais pagrįstomis metodikomis restauruoja ir konservuoja įrišimus, išsaugodamas restauruojamo dokumento estetinį, istorinį ir fizinį autentiškumą.

domisi naujomis metodikomis, rūpinasi savo kvalifikacijos kėlimu.

konsultuoja įrišimo klausimais kitus restauratorius.

užtikrina dokumentų, gautų iš valstybinių archyvų, saugumą.

vykdo LCVA direktoriaus įsakymus bei pavedimus ir skyriaus vedėjo nurodymus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti restauratoriaus profesinę kvalifikaciją.

žinoti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą reglamentuojančius teisės aktus.

žinoti Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau - LCVA) ir Dokumentų restauravimo skyriaus vidaus darbo taisykles.

savarankiškai ir kvalifikuotai atlikti darbą.

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti laikantis etikos normų.

 

 

Informaciją atnaujino: Irena Žalytė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 12:34